Proč je sebeláska důležitá?

Sebeláska je v životě každého člověka tak zásadní a důležitá, jako je pro něj důležité dýchat. Nemám na mysli aroganci, namyšlenost, sobeckost a egoismus.

Zdravou sebelásku můžeme rozdělit do čtyř základních kamenů: sebeuvědomění, sebeúcta, sebepřijetí a sebestřednost.

1) Sebeuvědomění si všeho, co k nám, jako člověku, patří – uvědomění si svých schopností, kvalit a dovedností, ale zároveň i svých nedokonalostí, svých chyb a přešlapů.

2) Sebeúcta znamená, že všechny naše kvality, ale i nedokonalosti můžeme přijímat s úctou. Nehodnotíme, jestli je to dobré či špatné, jsme to my, je to součást našeho já a my to ctíme a respektujeme.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

3) Sebepřijetí znamená přijetí sama sebe, tak jak jsme, jak se cítíme, jak nám v tuto chvíli právě je. Přijímáme své emoce. Přijímáme své smýšlení, své jednání a svůj život.

4) Sebestřednost někdo chápe jako špatnou vlastnost, ale jde jen o špatné pochopení významu tohoto slova. Pravý význam zní Vnímat sebe sama jako střed svého vlastního světa.

Veškeré vaše bytí na tomto světě závisí na vás, na nikom jiném. Vy máte zodpovědnost za svůj život. Vy jste zodpovědní za to, jak se cítíte, co jíte a pijete, jakou školu či práci děláte, s jakými přáteli se stýkáte, kdo je vaším partnerem, co děláte ve svém volném čase, jestli máte své sny a jdete si za nimi či nikoli.
Dokonce jste zodpovědní za to, jaké situace se vám dějí. Ačkoli to mnozí nechápou. Vy jste zodpovědní za to, jak s vámi lidé jednají, jaké máte výsledky ve škole či v práci, jak na vás vaše drahá polovička kašle.  Jste zodpovědní i za to, jestli jste zdraví či nikoliv. To je co?

Třeba se ptáte:

„Proč zrovna já? Proč zrovna mě se pořád tak nedaří? Proč se ke mně někteří lidé chovají jak ke kusu hadru, když já bych pro ně udělal cokoliv na světě?“
To je právě to. Vy byste se nejraději pro jiné rozkrájeli, udělali byste jim, co jim na očích vidíte, ale už nemyslíte na sebe. Přehlížíte se, potlačujete své pocity, nerespektujete svá přání a své potřeby, nestaráte se o své tělo, děláte věci, které vás nebaví a děláte mnoho jiných činností, které vlastně ve skutečnosti nechcete dělat, ale děláte je, protože si to druzí tak přejí.
A vy jim přece chcete vyhovět, aby vás měli rádi. Jednoduše hledáte lásku u druhých lidí. A i kdyby jste se pro ně rozkrájeli, tak lidé, u kterých tak zoufale hledáte lásku, vám ji nedají.
Vy tu lásku totiž musíte dát nejprve sobě. Už jste to jistě slyšeli. Že se máte začít mít rádi právě proto, jací jste, máte se začít o sebe starat, máte se věnovat činnostem, které vás baví, máte mít pro sebe pochopení, máte sami sebe chválit, být sami sobě oporou, respektovat se, takoví, jací jste, nekritizovat se, neodsuzovat se a nepodceňovat se. Ale přesto to neděláte.

Neříkám, že to jde hned.

Trvá to. Práce na sobě a práce na svém vztahu k sobě samému prostě trvá a některým trvá celé roky, než pochopí, že je to pro ně opravdu důležité. Bez sebelásky nikdy nebudete šťastní a nikdy se vám nebude dařit to, co chcete, aby se vám dařilo.
Bez lásky k vám samotným vás ani okolí nebude mít rádo a ani vy doopravdy nebudete mít rádi druhé. Bez sebelásky vám bude pouze ubližováno. Přesně tak, jak sami sobě ubližujete. Den co den. Protože vaše okolí je vaším zrcadlem.
Spousta lidí se nemá rádo za to, že v minulosti udělali spousty chyb a špatných rozhodnutí. Třeba jste jedni z nich. Je důležité si uvědomit, že jste tehdy jednali tak, jak jste nejlépe dovedli. Určitě byste neudělali tu chybu nebo to špatné rozhodnutí záměrně. Je jedno, že teď byste to udělali jinak, teď jste starší a rozumnější.
Lidé se učí na základě svých prožitých zkušeností a vy víte, že příště už tak jednat nebudete. Taky vězte, že nebýt toho, jací jste byli v minulosti, nebyli byste takoví, jací jste teď. Tak si prosím odpusťte a mějte se rádi. Zasloužíte si to. 🙂
Známá učitelka osobního rozvoje Louise Hay říká:

Když se naučíš mít rád doopravdy sám sebe, všechny Tvé problémy se vyřeší.

A tak rada na závěr zní. Jestliže chcete, aby se ve vašem životě něco změnilo. Cokoli! Tak změňte sami sebe, pracujte na sobě, pracujte na svém vztahu k sobě a svému tělu a budou se vašem životě dít zázraky. 🙂