Proč nežádáme o to, co chceme – 3. díl

Strach

Každý z nás ve svém dětství zažil několik negativních a bolestných zkušeností. Některé tyto zkušenosti nám mohou bránit v tom, abychom šli za tím, co potřebujeme a co chceme.

Máme strach, že nás odmítnou, máme strach z toho, že budeme vypadat hloupě, že se staneme zranitelnými.

Všechnu svoji energii vydáme na to, abychom se těmto strašákům mohli ubránit. Když jsem tento týden byl požádán, abych pomohl strejdovi a tetě na stavbě, netušil jsem, že mi zákon přitažlivosti přinese až takový důkaz toho, jak funguje strach.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Strejda půjde na transplantaci jater – podíval jsem se tedy na psychosomatika – našel jsem tam něco jako: játra nám ukazují, jak dokážeme milovat a jak dokážeme tolerovat nedostatky druhých. Nevím, jak je na tom strejda s tím prvním ale to druhé – tedy tolerance – mu příliš nejde. Zde opět můžete vidět spojitost mezi tím, jak myslíme a jak se cítíme, s tím, že se tento stav podepisuje na našem těle. Z jeho úst jsem slyšel i tyto věty – Koupíme to teď – cena dolaru není jistá a mám strach, že to potom bude drahé. Do wifi sítě se ti mohou napojit a ukrást ti data a surfovat na internetu. Mám strach, že to neudělají tak dobře, jako já – vlastně celý jeho život teď ovládá STRACH. Strach, že se něco stane, že zdraží, že to nebude perfektní. Všechny tyto věci ničí jeho tělo.

Podívejte se sami na svůj život a zeptejte se: „Z čeho mám strach?“ Říkejte si tuto otázku, tak dlouho dokud nedojdete k základu vašeho strachu.  Může to být bezmocnost, strach z odmítnutí, které vás provází na každém kroku.

Další strach, který můžete mít, je strach z toho, že budu vypadat hloupě. A tak se pro jistotu neptám nikoho. Nerozumím probírané látce, ale mám strach se svého učitele zeptat, abych nevypadal hloupě. Nemůžu se zeptat svých rodičů, protože se bojím, že se na mě rozzlobí, když nebude znát odpověď.

Strach z bezmoci – když požádáme lidi o pomoc, můžeme se stát zranitelnými – tím, že nám neposkytnou to, o co je žádáme. Ale uvědomte si jednu věc – žádáním vždy můžete jen získat!

Strach z ponížení – pamatujete si na svoje školní léta – přihlásit se a říct, že potřebuji na záchod, bylo pro mě vždy tabu. Odpověď učitele – To nevydržíš? Musíš tam opravdu jít? Je to tak naléhavé?

Další strachy, jako strach z trestu – pokud věc neudělám dokonale, následuje trest nebo poznámka otce – Ty jsi nemehlo. Hlupáku. Nic neumíš, jsi k ničemu! Strach z opuštění, strach ze závazku – když já tě požádám o laskavost. Budu ti ji muset oplatit …