Proč nežádáme o to, co chceme – 4. Díl

Sebeúcta – magické slovíčko.

Myslíte si, že máte zdravou sebeúctu? Průzkumy ukazují, že jen jeden ze tří lidí má přesně takovou zdravou sebeúctu, kterou potřebuje k tomu, aby se mohl stát mistrem svého života a prožívat život bez hranic na vědomé úrovni.

Čím je daná nízká sebeúcta? Snad výchovou, kde jsme vychováváni tak, že potřeby druhých jsou důležitější.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

A tak se sami obětujeme a snažíme potřeby druhých ukojit ovšem na vrub své vlastní spokojenosti. Většina z nás se necítí být hodna lásky, spokojenosti a štěstí. Nechce si vytvořit život takový, jaký bychom chtěli. Raději trpíme pocitem méněcennosti a viny.

Je mnoho důvodů, proč lidé nežádají o to, co chtějí – důvod, že potřeby druhých jsou důležitější, než naše osobní potřeby, je jeden z nich.