6 Druhů Prokrastinace: Chorobné odkládání, které Vás stojí skutečně hodně & Jak se toho zbavit…?

Co je prokrastinace? Asi každý z nás někdy zažil, že se mu do něčeho nechtělo – každý z nás má někdy den, kdy má tendenci k odkládání.
Jednou za čas to není problém. Problémem se to stává, když se to odkládání stane chronické, nebo-li se stane součástí Vašeho standardního životního postoje.
Chorobné odkládání důležitých úkolů na později se nazývá prokrastinace a ukazuje na něco, co je Vaším častým společníkem…
Znamená to také, že se věnujeme krátkodobě mnohem atraktivnějším úkolům, i když víme, že bychom se měli pustit do něčeho důležitějšího.
Jaké jsou její následky a jak se prokrastinace efektivně zbavit?
prokrastinace

Proč většina lidí odkládá?

Většina lidí má strach udělat rozhodnutí
Celé dospívání – základní, střední a vysokou školu, případně první zaměstnání na to nejsme příliš dobře připravování…
Stále nám někdo jiný říká, co máme dělat, jak se máme chovat a co je od nás očekáváno.
Nikde nedostaneme trénink na to nejdůležitější, co budeme potřebovat ve skutečném životě – rozhodovat se, převzít odpovědnost za výsledek rozhodnutí, i když se někdy stane chyba a případně tuto chybu opravit.
Ve škole jsme navíc vedeni k tomu, abychom se snažili o dokonalost – tedy abychom měli dobré známky.
No a když vyrosteme a dostaneme se do reálného života, tak většinu z nás pojme hrůza – dělat rozhodnutí a nést za to následky, protože je reálné, že prostě uděláme nějakou chybu…
Většina lidí tedy raději volí variantu rozhodnutí oddalovat tak dlouho, jak jen je to možné, aby nemuseli čelit případnému zklamání a pocitu, že selhali.

Odkládají. A dělají to opakovaně a tak se to stane jejich zvykem, zvykem který přeroste v životní postoj a určí jejich osud.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

Co Vám prokrastinace – chorobné odkládání bere?prokrastinace 3 prokrastinace chorobné odkládání, konec prokrastinace, odkládání, prokrastinace 6 Druhů Prokrastinace: Chorobné odkládání, které Vás stojí skutečně hodně & Jak se toho zbavit...?

Jako jakýkoliv negativní či neproduktivní návyk, prokrastinace bere hodně.
Aniž si to většina lidí uvědomuj, prokrastinace – chorobné odkládání, je doslova okradá o jejich život a potenciálně o život bez hranic
Každý den máme všichni z nás pouze 86400 sekund.
Máme svobodnou volbu do té míry, že můžeme rozhodnout, jak s těmito 86400 sekundami naložíme.
Jestliže odkládáme rozhodnutí, o kterém hluboko v srdci stejně víme, že je někdy budeme potřebovat udělat, tak je to přinejmenším hloupé.. .
Přesto to lidé dělají…

 • pořád odkládají namalovat ten obraz, který už dávno chtěli,
 • pořád odkládají napsat tu knihu,
 • pořád odkládají oslovit tu holku / kluka, se kterým chtěli chodit,
 • pořád odkládají oslovit toho zákazníka, který by mohl být významným zvýšením obratu
 • pořád odkládají rozjet ten projekt, o kterém už dlouho uvažují

 

Víte, že nejhorší věc, kterou ve stáří chcete cítit je lítost?

Nevím, jestli už jste to slyšeli, ale byl dělán výzkum, mezi staršími lidmi, kteří se dožili 90 let…
A otázkou bylo, co by změnili, kdyby mohli, když se ohlédnou zpátky za svým životem…
Otázka byla položena otevřeně, ale zajímavé bylo, že se často shodovaly odpovědi jako:

 • byl bych více odvážný,
 • více bych riskovala…

 

Musíme skutečně čekat až do 90-ti let, abychom si uvědomili, že bychom měli více žít?

Myslím, že se shodneme na tom, že i Vy cítíte, že byste měli plnohodnotnější život, pokud byste dělali odvážná rozhodnutí a více byste riskovali…
Váš život by rozkvetl do krásy…
Pravděpodobně byste měli více zkoušeností:

 • jak těch pozitivních s pozitivními výsledky,
 • tak samozřejmě i těch, které by byly spojeny s chybou…

Ale co – nikdo z nás není perfektní a chyby jsou ukázkou toho, že jste člověk, že žijete a jste ochotni dělat a poznávat něco nového, že nežijete ve škatulce, perfektní krabici a nesnažíte se o dokonalost.
Stranou toho, že chyba se dá opravit, život člověka, který je ochoten poznávat, dělat nové věci a dělat při tom chyby je bohatší, zajímavější a je předpokladem pro pochopení a moudrost, které většině lidí schází.
Přestaňte tedy odkládat rozhodnutí, o kterých si nejste jisti.
Udělejte je a pak se učte za pochodu.
 

Proč byste se měli zbavit prokrastinace?

Když začnete životu říkat ano a místo roho, abyste každé své rozhodnutí odsouvali do nekonečna, jste jej prostě udělali a vydali se směrem, kterým chcete, bude to pro Vás mít několik výhod…

 1. začnete se rozvíjet – rychleji a začnete postupovat ve vytouženém směru
 2. budete mít spoustu nových zážitků, poznáte spoustu skvělých lidí, Váš život bude větší zábava…
 3. budete mít více zkušeností a postupně nabydete větší pochopení a nakonec moudrost – jsou lidé, kteří jsou moudří a přitom mají 30 let a vedou 55-níky, 60-níky, kteří si ve svém životě neví rady – není to o věku, je to o tom, co všechno zažijete a zkušenosti, které uděláte.
 4. dosáhnete svých snů – jen ten, kdo stojí na místě, odkládá svá rozhodnutí nemá šanci. Ale ten, kdo dělá rozhodnutí i když ne vždy jsou dokonalé nebo perfektní, nakonec budeme mít převahu před člověkem, který se rozhodnutí bojí udělat.

 

Projevy a následky Prokrastinace

I když se na první pohled nemusí prokrastinace jevit jako něco nebezpečného, opak zůstává pravdou.
Tím, že se neustále pouštíte do něčeho jiného, totiž nejčastěji přicházíte o dobré výsledky v práci, v podnikání nebo třeba ve škole.
Z dlouhodobého hlediska vás poté může přepadnout špatná nálada, pustíte se do vlastního obviňování a rovněž si začnete snižovat vlastní sebehodnotu.
Tyto projevy poté mohou vést k různým úzkostným či depresivním stavům.
Zatočit s prokrastinací můžete i dokonce sami, když budete mít dostatek motivace a odpověnosti ke svým cílům, snům a sami sobě…
Pokud toho nejste schopni, pak s pomocí kouče či mentora, kterému budete zodpovídat a který Vás naučí obrovské množství užitečných technik pro praktický život.
 
 

6 druhů prokrastinace

Věděli jste, že odborníci rozdělují prokrastinaci (chorobné odkládání) do šesti kategorií?
 

Prokrastinace typu 1

Do té první přitom řadíme takové osoby, kterým záleží na perfekcionismu.
Do vybraného úkolu se nepustí, protože se již předem obávají, že výsledek nebude dokonalý.
 

Prokrastinace typu 2

Do druhé skupiny můžeme zaškatulkovat všechny jedince, kteří mají hlavu plnou nápadů, ale nejsou schopni žádný z nich zrealizovat. Své povinnosti neustále odkládají s pomocí jejich oblíbeného slovíčka „až“.
 

Prokrastinace typu 3

Třetí typ člověka ze srdce nenávidí riskování.
Svůj úkol tak nezačne dělat nejčastěji ze strachu, že něco pokazí.
 

Prokrastinace typu 4

Další typ zase neustále kritizuje názory ostatních. Vůči svým povinnostem se staví negativně a nic není podle jeho představ.
 

Prokrastinace typu 5

Častou výmluvou u prokrastinačního chování je i svalování viny na to, že nejlepších výsledků dosáhnete až pod tlakem.
Až když je termín zkoušky za rohem, začnete teprve něco dělat.
 

Prokrastinace typu 6

Poslední variantu poté zastupují takoví lidé, kteří si na svá bedra naloží nepřiměřeně mnoho povinností, přičemž nejsou schopni je všechny zvládnout.
Zavaleni hromadou úloh tak poté raději odpočívají, než aby se do nich pustili.
 

Jak se zbavit prokrastinace?

Nejdůležitější ze všeho je uvědomění, že dané chování není ideální.
Neustálým oddalováním svých povinností si zaděláváte na mnoho problémů, kterým byste se jistě mnohem raději vyhnuli.
Uvědomte si, že díky prokrastinaci nehorázně plýtváte časem.
 
Nemyslím, že na to potřebujete mít vystudovanou psychologii na vysoké škole, abyste byli schopni tento problém ve svém životě vyřešit…
Když odkládáte, tak se více zaměřujete:

 • na nějakou svou “bolest”,
 • na negativum toho, že budete muset udělat nějaké změny nebo rozhodnutí,
 • na nepohodlí, které s tím je spojené,

místo toho, abyste se zaměřili na výhody, příležitosti a kladné stránky toho, co přinese rozhodnutí, změna, akce…
Proto je potřeba, abyste dali pár hodin stranou např. o víkendu a v klidu si sedli a popřemýšleli o něčem větším, než je momentální rozhodnutí…
Potřebujete začít myslet ve větším měřítku…
 

První věc, kterou potřebujete je sestavit si svou životní vizi či poslání…

Jak je důvod Vašeho pobytu zde na zemi?

 • Co tady máte udělat?
 • Co máte zlepšit?

Život každého člověka má nějaký hlubší nebo vyšší smysl – ale ten se sama od sebe nikdy neobjeví, ten smysl musíme vědomě hledat, identifikovat jej a ze svého životě udělat život smysluplný…
 

 

Druhý tip je, abyste si udělali analýzu…

Druhá taková věc, která by Vám mohla pomoci při jakémkoliv rozhodování o čemkoliv a hlavně, když máte tendenci bezdůvodně odkládat je, že si prostě uděláte svou vlastní analýzu.
Vezměte si čtvrtku papíru a na horní část si napíšte téma, které řešíte…

 • pak papír rozdělte na 2 poloviny
 • do levé poloviny napište pozitiva a příležitosti, které se s tématem, které řešíte pojí
 • do pravé poloviny napište negativa, problémy, hrozby, které vnímáte
 • projděte si negativa a přemýšlejte, jak z nich udělat pozitiva – jak zabezpečit, aby hrozby a problémy byly minimální?

Jsou skutečně negativa či hrozby tak reálné, že Vás zastaví od toho, abyste udělali rozhodnutí a začali se posouvat směrem k Vašim snům či naplnění Vaší vize?
 

Co je v našem životě cennějšího než právě čas?

Pro každého symbolizuje čas vzácnou komoditu, a proto byste se měli naučit s ní zacházet efektivněji.
Prokrastinace se nezbavíte, pokud budete čas trávit čtením článků o prokrastinaci.
Jediné rozumné řešení představuje pustit se do daných úkolů s pořádnou dávkou energie.
Po jejich zvládnutí budete mít ze sebe mnohem lepší pocit a váš život se tak rázem změní k lepšímu.
Chcete se naučit zvládat prokrastinaci a pomáhat s lepším životem i lidem okolo vás?
Pak se pusťte se změnou tohoto zvyku sami.
 

Závěrem…

Jestliže, budete mít na pamatě svou vizi, která Vás skutečné táhne, bude pro Vás jednodušší vstávat dříve, později chodit spát, pracovat více hodin denně na to, co je pro Vás důležité, setkávat se s nepohodlím, překonávat odmítnutí či negativitu svého okolí, rychleji a častěji se o různých věcech rozhodovat…
Prostě budete směřovat ke svému vlastnímu životu bez hranic…
 

Téma prokrastinace Vás zajímá hlouběji…?

Přečtěte si také další články, které Vám pomohou získat další úhel pohledu na tématiku prokrastinace:

 
Přeji hezký den
.