Test #2: Váš POTENCIÁL být úspěšný podnikatel? - Zivot bez Hranic

Test #2: Váš POTENCIÁL být úspěšný podnikatel?

Welcome to your Test #2: Váš POTENCIÁL být úspěšný podnikatel?

Jak Vaši rodiče pracovali?
Byli jste někdy Vy osobně vyhozeni z práce?
Jste Vy osobně nebo byli Vaši rodiče či prarodiče imigranti?

Jinými slovy byli jste Vy nebo Vaší rodiče / prarodiče přistěhovalci do České Republiky či na Slovensko?

Vaše pracovní kariéra byla nejčastěji?
Jaký je Váš současný věk?
Jste ................ dítě ve Vaší rodině.

Doplňte nejvhodnější z níže uvedených....

<p>Jinými slovy byli jste Vy nebo Vaší rodiče / prarodiče přistěhovalci do České Republiky či na Slovensko?</p>
<p>Jinými slovy byli jste Vy nebo Vaší rodiče / prarodiče přistěhovalci do České Republiky či na Slovensko?</p>
Kolik podnikatelských projektů či podnikání jste měl/a možnost řídit či obsluhovat do 20-ti let Vašeho věku?
Jaký je Váš rodinný stav?
Nejvyšší dosažená úroveň Vašeho formálního vzdělání?
Jaká je Vaše primární motivace pro začátek Vašeho podnikání?
Váš vztah s jedním z rodičů, který poskytoval převážnou většinu z příjmu, který přitékal do domácnosti Vašich rodičů za doby Vašeho dětství, by se nejlépe dal popsat:
Pokud byste si mohl/a zvolit mezi pracovat tvrdě a pracovat chytře, zvolil/a byste...
Na koho se spoléháte, pokud jde o důležitá rozhodnutí ohledně Vašeho podnikání?
Pokud byste byl/a na závodní dráze na koňských či psích závodech, na kterou z následujících možností, byste vsadil/a?
Jaká je jediná ingredience, která je jednak "nezbytná", stejně jako "dostatečná" pro začátek jakéhokoliv podnikání?
Pokud byste byl/a pokročilý/á tenista/ka a měl/a byste šanci hrát s nejlepším hráčem na světě (číslo #1), pak byste:
Máte tendenci zamilovat se příliš brzy do:
Která z těchto následujících typů osobností, by se k Vám nejvíce hodil/a, jako asistent/ka a Vaše pravá ruka?
Dokončujete své úkoly lépe, protože...
Co neradi projednáváte? Nesnášíte jednání o:
Pokud byste měli volbu, preferovali byste...
Pokud byste si museli vybrat mezi následujícími možnostmi, zvolili byste kariéru jako...
Add description here!
Pokud byste měl/a zvolit s kým budete spolupracovat a Vaše volba by se děla mezi partnerem, který je rovněž Váš blízký přítel a mezi cizincem, který je expert v oblasti, ve které chcete uspět, zvolil/a byste?
Užíváte si být s ostatními lidmi, kteří jsou fajn a rozumíte si s nimi...
V situaci, která vyžaduje akci a rozhodnutí: Pomůže ujasnění toho, kdo má odpovědnost či kdo má danou záležitost na starosti, vyřešit problém, či vyprodukovat výsledky?
Když soutěžíte či hrajete hru, zaměřujete se na...

Zůstaňte s námi v kontaktu!

tady