TEST #3: Jaký máte potenciál zrealizovat život snů - Zivot bez Hranic

TEST #3: Jaký máte potenciál zrealizovat život snů

Welcome to your TEST #3: Jaký máte potenciál zrealizovat život snů

Máte sny / cíle a toužíte si je splnit?

Je něco ve Vašem životě, co nemáte, ale chtěli byste to mít? Něco, po čem toužíte a jednoduše to musíte mít?

Jaký je Váš životní postoj?

Způsob, jakým se na život a vše, co se děje, díváte... Stejně tak, jak se ke svému životu stavíte...

Na jaké úrovni je většinou Vaše sebedisciplína?

Disciplína je schopnost se přimět k aktivitě, i když se Vám zrovna nechce a vytrvale, konzistentně a odhodlaně kráčet vytyčeným směrem a dotáhnout věci až do samého konce...

Kolik času jste schopen/schopna investovat, abyste mohl/a svých snů dosáhnout?

Jste ochoten / ochotna pracovat pro svůj sen? Jste připraven/a vložit nezbytné úsilí, energii, čas a pot, aby se Vaše sny staly skutečností?

Jak hodnotíte své odhodlání / touha dosáhnout nadstandardního životního stylu?

Co je Vaší hlavní motivace, která Vás pohání k tomu, aby se stalo to, co by se mělo stát? Jak hodně o změnu stojíte? Jak hodně po ní toužíte?

Když si představujete, že byste žil/a podle svých představ a dosáhl/a svých cílů, jak dalece máte pocit, že je to reálné?

Jak hodně věříte, že se Vaše sny, přání a tužby mohou stát skutečností?

Jaké je Vaše finanční povědomí?

Zaměřujete se spíše na chudobu, nebo všude vidíte příležitosti a bohatství? Ohodnoťte sami sebe a vyberte více možností, pokud to považujete za nutné...

Kolik druhů příjmů přitéká do Vašeho domácího/rodinného rozpočtu?

Pokud žijete s partnerem a každý z Vás přináší 1 příjem, pak máte 2 druhy příjmů... Aktivní příjmem se rozumí pravidelný příjem, pro jehož získání je potřeba opakovaně vkládat Vaše své úsilí, energii a čas - je vyžadována Vaše přítomnost... Pasivní příjmem se rozumí pravidelný příjem, pro jehož získávání není třeba vynakládat nějaké zvýšené úsilí (nebo práci) a kde není vyžadováná Vaše přítomnost.

 

Kolikrát jste odměněni/zaplaceni za 1 odpracovanou hodinu?

Když pracujete jednu hodinu, jste zaplaceni za tuto hodinu pouze jednou (jako lidé v zaměstnání), nebo jste za ni opakovaně placeni případně placeni nekonečně a opakovaně?

Jsou Vaše hodinové výdělky potenciálně neomezené?

Můžete jednorázově nebo opakovaně zvýšit nebo zvyšovat svůj příjem kdykoliv se Vám zachce? Když pracujete jednu hodinu, je pevně stanovená finanční hodnota této hodiny nebo je potenciálně neomezená?

Budou finanční toky, které teď do Vašeho života vtékají, pokračovat i po Vaší smrti?

Co se stane s Vašími příjmy, pokud byste zemřel/a? Stále by přitékaly? Stále by je mohli užívat Vaši nejbližší?

Pokud by Váš současný hlavní příjem nenadále vyschl a přestal by téci, byli byste schopni přežít následující rok?
Co byste dělal/a, kdybyste přišel o svůj hlavní příjem?
Jaké je Vaše sebehodnocení?

Jak vidíte sami sebe? Jaký obrázek Vám naskočí, když uslyšíte své vlastní jméno?

Jaká je Vaše sebedůvěra?
Jste například schopni hovořit s úspěšnými lidmi a získat je pro své nápady a koncepce?
Jak hodnotíte úroveň svého současného vděku?

Jak byste popsali svou současnou situaci podle toho, za co byste mohli být vděčni / zda byste za ni děkovali?

Co Vám říká osobní rozvoj nebo osobní růst?
(Zvolte více možností, pokud cítíte, že je to potřeba...)
Pokud existují sny a cíle, kterých jste ještě nedosáhl/a, co Vám v tom zabránilo?

Proč si myslíte, že se Vám nepodařilo dosáhnout toho, po čem jste skutečně toužil/a?

Jak hodnotíte úroveň své osobní odpovědnosti?

Jak dalece berete za své, že cokoli se Vám v životě děje – všechno „dobré“ i to „špatné“ – jde na Váš účet?

Když jde o Váš život bez hranic: Jste aktivní, pasivní, reaktivní či proaktivní?

Jak jste nastaveni na dosažení života, jaký chcete žít - života bez hranic ?

Chtěl/a byste někdy v životě dosáhnout finanční svobody?

Nebýt finančně závislý na jednom zdroji, obzvláště na zdroji, který kontroluje někdo jiný - např. v zaměstnání... A mít dostatek příjmů z jednoho či více příjmů, které pokrývají pohodlně životní náklady mě samotného a mé rodiny bez toho, abych musel/a pracovat - místo toho, mohu cestovat, pomáhat tam, kde je potřeba nebo dělat jiné užitečné činnosti, když nemusím řešit své přežití...

Zůstaňte s námi v kontaktu!

tady