Reality 2 – Výběr kvalitního realitního makléře

V minulém článku “Prodej nemovitosti. Sám, nebo s realitní kanceláři?” tohoto realitního seriálu jsme se podívali na možnosti, výhody a nevýhody, které jsou spojené s prodejem nemovitosti pokud jej realizujeme sami nebo s pomocí odborníka – makléře či právníka.
Po vyloučení právníka a určení potřebných bodů, které jsou třeba k prodeji svépomocí, pokračujeme volbou realitního makléře.

Jak tedy najdu dobrého makléře?

Zde je několik vodítek, podle kterého ho můžete najít. Jsou seřazeny podle důležitosti:

 • Pozitivní a prokazatelné reference na jeho práci (komu již nemovitost úspěšně prodal? Můžete si referenci ověřit?)
 • Specializace na oblast a segment, ve kterém chcete nemovitost prodat (pro makléře, prodávající byty v Praze může být problém prodat pole u Olomouce)
 • Nabídka makléře (makléř by Vám měl umět představit svoji práci, seznámit Vás s procesem prodeje, jednotlivými kroky a zodpovědět vaše dotazy)
 • Smluvní zajištění (vždy chtějte kvalitní a vyváženou smlouvu o spolupráci)

Co není, nebo nemusí být měřítkem vysoké kvality makléře?

 • Působení v určité realitní kanceláři (i v dobré kanceláři jsou mizerní makléři a naopak. Určení dobré a špatné kanceláře je pro laika prakticky nemožné)
 • Profesní ocenění a certifikace (ač je to neuvěřitelné, dosud není v ČR objektivní orgán vydávající jakékoliv osvědčení, certifikaci či cokoliv jiného, prokazujícího kvality makléře!)
 • Členství v oborových organizacích (i vy si můžete založit cech, komoru, asociaci, klub či cokoliv jiného. Členství není zárukou kvality)
 • Reklama makléře (reklama je prostředek, sloužící svému účelu. Dobrý makléř může a nemusí být vidět)

Uvědomuji si, že výčet nevypadá nijak optimisticky, ale uvědomte si prosím, že hodnota nemovitosti se pohybuje v deseti či stonásobky Vašich ročních příjmů!

Co tedy máme a jak pokračovat?

Máme tedy realitního makléře, který nám byl doporučen a tyto doporučení jsme si ověřili nebo nám makléř sám dal reference na svoji práci a tyto jsme rovněž ověřili. Působí v oblasti, ve které chceme nemovitost prodat a i jeho specializace odpovídá našim požadavkům. Seznámili jsme makléře s naší nemovitostí a čekáme na jeho nabídku.

Jakou nabídku? Nabídku spolupráce.

 • Co pro nás je připraven udělat?
 • Jak má v úmyslu celý proces prodeje vést?
 • Jakou smlouvou zastřešuje naši spolupráci?
 • Jakou výši provize za tyto služby požaduje?

V tuto chvíli vlastně ještě nemáme „našeho makléře“, ale kandidáta na „našeho makléře“.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Tento krok je naší pojistkou k doporučením. Sami si tím ověřujeme, jak makléř přistoupí ke svému prvnímu úkolu. Na základě jeho konkrétní nabídky, která by měla být velmi konkrétní (měl by v ní být stanoven návrh kupní ceny, návrh souslednosti jednotlivých kroků prodeje, smlouva mezi Vámi) se rozhodneme, zda tomuto makléři zadáme prodej naší nemovitosti. Samozřejmě toto nebrání konzultaci a vyjednávání.

Provize realitního makléře?

Ještě se chci dotknout výše provize realitního makléře.

V ČR je proklamovaným průměrem provize ve výši 3-6% z kupní ceny nemovitosti.

Ve skutečnosti jsou varianty dvě.

 1. První variantou, je fixní výše odměny. Ta se používá v případě nízké kupní ceny nemovitosti, kdy by procenta dala neadekvátní výši (nebo spíš „níži“) provize.
 2. Co se procentuální výše provize týče, je běžné rozmezí 2-5%. Za minimální výši pracují začátečníci nebo makléři na částečný úvazek (jsou rádi, že vůbec nějakou zakázku mají nebo se věnují ještě jiné činnosti). Na druhou stranu 5% je běžná odměna špičkového makléře. Může se to zdát dost, na druhou stranu vy máte možnost časově limitovat spolupráci, makléř má zase možnost kooperace s jinými makléři a tak rychleji vyhledat zájemce. Platí zde, že každá výše provize má své opodstatnění. Pro makléře, ale i pro Vás.

Jednu radu na závěr. Dejte i na svůj instinkt. Máte-li pocit, že něco by takhle mělo či nemělo být, držte se jej. Je menší zlo pro Vás odmítnout dobrého makléře než přijmout špatného.

V příštím díle se podíváme na potřebné podklady k prodeji, dokumentaci a smlouvy.