Rekvalifikace je také možnost – neodmítejte!

Nedávno jsem byl požádán, abych se zabýval třemi jedinci, kterým byly nabídnuty po výpovědi rekvalifikace zaplacené bývalým zaměstnavatelem. Tyto služby zahrnovaly 3 až 12 sezení se soukromým koučem, který jim měl pomoci najít novou práci a rozvinout jejich schopnosti v oboru.
Tato sezení byla zcela hrazena bývalým zaměstnavatelem. Z nějakého důvodu se však tito lidé rozhodli této služby nevyužít. Firma, která jim je měla poskytnout se ovšem snažila tato sezení provést, protože již byla zaplacena.
Pořád se snažím od každého z těchto lidí zjistit, proč odmítl službu, která pro něj byla zcela zdarma. Jediné, co by ho tato příležitost stála, byla hodina času pro samotné sezení.

Příležitostí je okolo nás mnoho

Příležitosti potkáváme v průběhu celého života. Ať už se jedná o dobrovolnictví pro místní charitu nebo o navštěvování semináře, kde se můžeme naučit novým dovednostem nebo myšlení, nebo například o nabídku rekvalifikace uvedenou výše, jsme jimi obklopeni. Někteří z náš jsou velmi zdatní ve využívání možností, kterých se jim naskytne.
Já například viděl za poslední tři roky velké množství lidí, kteří navštěvovali neplacené knižní semináře v knihovně, účastnili se místních setkání a získávali nové přátele a kontakty nebo se jen chopili příležitosti pomoci v místním společenství.
Co z toho ale měli? Jako první uvedli, že je tyto činnosti vytáhli z domu a donutili komunikovat s ostatními. Pokud zrovna jejich život nebyl takový, jaký si představovali, pomáhalo jim to udržet si vědomí toho, že nestojí na místě, že na svém životě pracují. Ukázalo jim to, že nejsou jediní, kdo jsou ve svém životě právě v nějakém přechodu a že si mohou vzájemně pomoci.

 Nebojte se rekvalifikace!Chopte se příležitosti - neodmítejte rekvalifikace.

Příležitosti se většinou neohlásí velkolepými blikajícími světly a fanfárami. Někdy se mohou vlastně jen vyvinout ze sledu náhod.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Já ke své kariéře kouče přišel na rekvalifikace, kterou mi zaplatil bývalý zaměstnavatel.

Tam jsem s pomocí poradců hledal, co může být dalším pokračováním mého života prostřednictvím jak seminářů, tak osobních pohovorů.
Po identifikaci toho, co mě bavilo v minulém zaměstnání mi bylo doporučeno, abych se rekvalifikoval na osobního a kariérního kouče.
I když  jsem o koučování nic nevěděl, zjišťoval jsem, jak to funguje, a začal objevovat kurzy a certifikáty. Poté jsem našel kurz, který se mi zamlouval, získal certifikát a vstoupil do byznysu.
Abych se ve své profesi posouval, stal jsem se členem lokální organizace koučů. Nakonec jsem se vypracoval na prezidenta této organizace, což mi umožnilo kontakt s ostatními čelnými představiteli koučových organizací. Můj vývoj bude pravděpodobně pokračovat rozšířením mého byznysu v dalším roce.

Je třeba hledat tyto možnosti

Všichni jsme velmi vytížení. Někdy proto nemůžeme spolehlivě rozpoznat moment, kdy se nám něco nabízí. Přesto, nedostatek snahy o rozpoznávání těchto momentů nebo dokonce rozhodnutí nehledat tyto momenty nás pouze zraňuje.

Pokud máte pocit, že nemáte možnost vaši současnou situaci změnit, zkuste se podívat znova.

Pořádně si prohlédněte katalog vzdělávacích kurzů, který vám přišel poštou anebo si na internetu vyhledejte místní vysoké školy pro dospělé. Pokud máte pocit, že byste se dále měli věnovat právě jedné oblasti, zkuste hledat ve svém okolí neziskovku nebo fundraisera, který může váš talent využít. Pokud máte nějaký koníček, zvažte, že ho budete sdílet s ostatními, popřípadě že si otevřete malý obchod, kde se jím budete zabývat.
Je to o chopení se příležitosti, ne čekání až se ve vašem životě vynoří něco krásného samo od sebe. Pokud se alespoň pořádně nepodíváte, co vám přichází život do cesty, nikdy nezjistíte, kam by to mohlo vést.