Rituál v psychoterapii – co znamená a co nám přináší?

Psychoterapie má v popředí zájmu člověka jako osobnost a pomáhá mu prostřednictvím různých postupů k osobnímu rozvoji.
Ten má vést k celistvosti a tím i ke zdraví v jeho nejširším slova smyslu, tedy ke stavu úplné tělesné, duševní a sociální pohody (jak zdraví definuje světová zdravotnická organizace, WHO).

Jedním z cest, jak prožít silný osobní prožitek může být účast na rituálu.

Osobní prožitek
K vytvoření této harmonie na všech uvedených úrovních využívají někteří psychoterapeuti postupy založené na osobním prožitku.
Ten může vést k rozvoji osobnosti díky změně vnímání světa, protože to je ovlivněno tím, co o světě víme na základě toho, co jsme prožili.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Rituál je také jednou ze základních forem, se kterou terapeut může pracovat, ačkoli ne vždy si uvědomujeme, že to rituál je.

Co tedy rituál vlastně je?

Obecně můžeme říci, že rituál je osobní intenzivní zážitek, který nese potenciál změny. Ta se může týkat jakékoli životní oblasti.

Každý si však pod pojmem rituál přestaví něco trochu jiného a většina znás si vybaví:

  • šamanské léčebné rituály, ale i 
  • svatbu, nebo 
  • pohřeb…

Pokud bychom se tedy pokusili definovat rituál přesněji, pak můžeme říci, že je to strukturované jednání mající určitý scénář, který se opakuje, což vytváří pocit známého a tedy bezpečného prostředí.

Rituál svou podstatou také napomáhá kontrolovat a zaměřit pozornost jeho účastníků na aktuální dění,což může vytvářet řadu intenzivních pocitů.

Tím rituál působí jako katalyzátor, umocňuje prožitek asvou silou může měnit život všech zúčastněných (v nejširším slova smyslu). Rituálů je několik druhů ajejich členění není jednotné. V psychoterapii jsou však asi nejdůležitějšími tzv. rituály přechodové.

Přechodové rituály

Jedním z příkladů využití rituálu může být určitý způsob zahájení nebo ukončení setkání, které vede k vymezení prostoru a času a jeho oddělení od „běžného života“.

Takovým rituálem může být už jen podání ruky a neměl by být podceňován. Zejména na zážitkových programech typu rodinné konstalace, dramaterapie nebo arteterapie jsou tyto přechodové rituály velmi důležité. Oddělují jednotlivé pracovní prostory a přechody mezi nimi, což zajišťuje bezpečí klientů.

Bohužel bývají často hojně podceňovány až vynechávány a můžeme se pak setkat s lidmi, kteří si něco „odnáší“, je jim „divně“ nebo dokonce neví „kde jsou“.

Přechodovými rituály používanými v Centru Mandala jsou kromě podání ruky také „velké kroky z kouzelného prostoru“, kde je možné prožívat silné emoce a prožitky.

Dalším způsobem ukončenépráce s klienty je závěrečné pojmenování prožitku a závěrečného pocitu se kterým každý odchází. To pomáhá uzavřít prožitkový proces na místě kam patří a případně pomoci každému odejít do běžného života.

Rituál jako mezník v našem životě

Ve velkém jsou pak takovéto „přechodové rituály“ používány jako mezníky v lidském životě (svatba, křtiny, promoce), ale také v komunitě jako rituály přijetí do skupiny po „zkušebním období“ (složení skautského slibu) nebo potvrzení přidělení hodnosti (předávání diplomů, odznaků a jiných poct).

Tyto rituály pomáhají jednotlivcům nejen s „přechodem“, ale také s bezpečným začleněním se dospolečenství.

Dalším příkladem může být vánoční rituál, který zahrnuje jakési zhodnocení dosavadní životní cesty.

Během rituálu jsou účastníci vyzváni, aby procházeli spirálou vytvořenou z větviček smrku do jejího středu. Zde si zapálí svou svíčku života, kterou si nesou sebou. Zapálenou svíčku pak při zpáteční cestěumístí na spirále tak daleko jak se na své životní pouti cítí být.

Tento rituál tak může být zajímavoureflexí životní poutě v době, kdy končí rok a tedy v době, která vybízí k ohlédnutí se, zhodnocení a následnému plánování další cesty.

Řadu rituálů si můžete přijít prožít během kurzů kreslení mandal, prožitkové arteterapeutické kurzy a ženské skupiny v našem Centru Mandala.