Rok 2010 v čase

Chci se s vámi podělit o mé vhledy, zážitky, symboly a sny, které v souvislosti s posledním zbytkem setrvávání v čase a příchodem nového roku 2011 ke mně přicházely. Zprvu začínám poselstvími k roku již skončenému.

1.1.2010 jsem v raních hodinách měl několik prorockých snů k roku nově se probouzejícímu. V mém snu jsem se setkal s bytostí satana, který byl překrásnou a zářivou bytostí asi 3 metry vysokou a promlouval ke mně laskavým slovem.

Věděl jsem, že tento rok bude o dokončení duality ve sloučení jejích obou polarit. Tyto extrémní prožitky i v mém životě byly zesíleny asi půl roku předtím a pro mě byly poznáním vedoucím k bezvýhradnému přijetí všeho a všech. Teprve poznání, že bez černé bychom si nemohli vážit ani pojmenovat bílou, teprve poznání, že zlo bylo cestou k rozpomenutí se na dobro v nás mohlo probudit vděčnost i za projevy našich stínů.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Numerologicky ke mně tento rok hovořil 2 jako dva, se sloučí jako 0, v jeden jako 1, celek jako 0. Toto jsem vnímal jako sloučení energií párových duší neboli dvojplamenů, duší, které si nesli polovinu informací vedoucích k přijetí Celistvosti každého z nich, každého z nás.

Toto také proběhlo energeticky. Každá duše došla k úplnému probuzení skrze toto propojení. Na této úrovni byla ukončena a dorovnána karma a začala intenzivní očista mysli a těla, kde už jen zůstaly usazeny její zbytky a programy omezující vědomé a tělesné žití v Lásce, v její skutečné podobě, bez očekávání, lítostí, omezování, bez strachů.

Tím pádem se následek myšlenky, slova a skutku začal výrazně přibližovat k vyvolané příčině a odpovědnost za vše co sami vytváříme nám tak byla velmi transparentně ukázána.

V druhé polovině roku se začaly programy, které vytvářelo naše vládnoucí ego, viditelněji projevovat.  Nejdříve s nimi byly konfrontovány bloky v naší mysli, později bloky na fyzických tělech.

Tento rok nás přiváděl k rozhodnému činu, který měl být i fyzicky projeven. Pocit, hlas srdce čili naší duše pokud nebyl blokován naší myslí, tak tělo následovalo tento pocit.

Proto Ti, kteří pociťovali potřebu fyzických změn např. pracovních míst, bydlišť, případně partnerských vztahů či sdílení a neodhodlali se k jejich následování, vybrali si tak bolestivější cestu, na které se budou zesilovat projevy, které je právě v tomto novém roce 2011 dovedou k realizaci.

Touto bolestí jsme však posilováni abychom byli schopni a připraveni tyto kroky učinit, jelikož nikdo je neučiní za nás, vždy jsou projevem naší svobodné volby. Proto i ke konci roku se naše tělesné schránky začali výrazně pročisťovat a i Ti, kteří již léta nebyli nachlazeni, nyní se s ním opět setkali aby skrze fyzický hlenovitý projev očisty byla uvolněna každá fyzická schránka, každé tělo se mohlo stát svobodnějším a prostupnějším vnitřnímu záření celistvých duší.

S nejvíce nás ovládajícími programy jsme se setkali ve formě strachu o naše fyzicky blízké. Největší pouta jsme si tak začali uvědomovat v našich fyzických rodinách  ve vztahu k našim dětem a našim matkám.

Nejsilnější mentální program byl strach o naše děti, resp. odpoutání se od matek. Proto 13.10. se ztratila Anička a s ní dalších několik dětí. Není třeba hledat odpovědi, ale uvědomit si proč nás tato energie takto hromadně navštívila. Každý tak měl možnost podívat se do svého vlastního nitra a uvidět jak moc je on sám vázán ke svým dětem, případně ke své matce, jak silný pocit strachu je u něj vyvolán při představě opuštění této vazby.

Nejsilnější fyzický blok pak byl vázán na strach ze smrti svých dětí, rodiny a svojí vlastní. Potřebovali jsme se odpoutat od omezující vazby strachu o fyzická těla a vidět je vděčnýma očima jako průvodce našeho duchovního vývoje a nikoliv jako něco fatálního s čím vše začíná a zároveň končí. Čím větší strach ze smrti, tím větší strach ze změny, z opuštění něčeho starého a již nepotřebného a svazujícího.

Vše o čem zde píši jsem si sám osobně prožíval a mnohé i nevědomě inicioval či se na iniciaci podílel. Asi tak poslední týden jsem byl objektem intimního zájmu jedné úžasné kočičky, která prožívala své milostné období. Ačkoliv jsem ji stále vysvětloval, že koťátka se mnou žádné mít nebude, nedala si její ke mně směrované tokání vymluvit. 🙂 Všeoecně je známo, že kočky jsou úžasnými médii a dokáží transformovat a odvádět negativní zbytky energií.

Dnes, t.j. v čase 1.1.2011 se její zájem o mě zcela ukončil. Vše co mělo opustit moji mysl a tělo zůstalo v roce předcházejícím. Velmi si všech těchto indicií, které se dějí mně a v mém okolí všímám a vím, že mají poselství pro mě i pro všechny ostatní, jelikož každý jsme jedinečnou studnicí moudrosti a poznání a zároveň jsme společně součástí jednoho Celku.

V tady a teď mně stále přicházejí různá poselství k roku, který část naší mysli v čase vnímá jako rok 2011. Proto ukončuji ukončené a další blok věnuji zcela novým energiím, který tento rok přináší.

S úctou a  Láskou