Rok 2011 v čase – výklad poselství

Čas ve skutečnosti neexistuje. Byl důležitou iluzí pouze pro vývoj duše skrze hmotné projevy, skrze dualitní svět, skrze fyzická těla.
V momentě, kdy se naše duše opět rozpomněly na svoji Boží podstatu skrze vývoj v čase, se proto více a více setkáváme s pojmy přítomný okamžik, žití v přítomnosti, v tady a teď.

Jsou to vědomě nahráváné nové programy duše, které se potřebují uchytit ve vědomí a ve fyzických tělech.
V momentě absolutního příjetí přítomného okamžiku myslí a tělem je v ten samý moment tělesná i mentální podstata uvolněna a již ji nepotřebujeme, jelikož obojí může existovat pouze v čase. K tomu ale každý dojde přirozenou cestou své svobodné volby.
Proto pokud píši o poselství pro rok 2011, píši tuto informaci nikoli pro duši, ale pro naši mysl a tělo, kteří potřebují ke svému uvolnění ještě setrvávat v čase.

Toto poselství se odvíjí od mých osobních pocitů a prožitků a od okolního dění.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

V první den roku nového začaly proudit zcela nové a svěží energie. Jsou velmi intenzivní a čisté. Přirovnal bych je k nepopsanému listu papíru. V roce předešlém jsme zanechali vše co jsme v daný okamžik již dokázali opustit. Bylo to však zesíleno, proto se dnes můžeme cítit unaveni, jelikož nabíráme nových a čerstvých sil a dočisťujeme bolest z toho co jsme opustili.

Můžeme to přičítat detoxikaci po konzumaci alkoholu nebo únavy z dlouhé noci, ale to vše jsou pouhé symptomy, které si chce obhájit naše velící ego. Ve skutečnosti se jedná o únavu z opuštění částí starých a omezujících vzorců.

Numerologicky rok 2011 přináší toto:

Každá duše došla k celistvosti a nyní si tuto zkušenost bude promítat do našeho vědomí a našeho těla. To znamená, že ostatní kolem nás již nepotřebujeme kvůli doplnění energií k celistvosti, ale k uvolňování bloků, které nám ji brání ve fyzických tělech projevovat. Bude to rok, kdy se každý bude učit být sám sebou mezi ostatními, nikoliv pouze sám v sobě. 11 znamená sdílení rovnocených jedinců. Budeme tak vedeni k tomu, abychom sdíleli s těmi, kteří jsou na toto sdílení připraveni a opouštěli ty, kteří chtějí ještě setrvávat v jejich omezujích vzorcích. Pokud nebudeme následovat hlasy našich srdcí, budou se zesilovat bolestivé situace, které nás k tomuto opouštění budou vést.

 

V tomto roce se všichni lidé dozví o skutečném působení energií mezi lidmi. Média budou čím dál tím častěji zmiňovat duchovní, esoterickou tématiku, častěji se bude hovořit o kvantové fyzice, o působení energií, o léčitelství a jiných aspektech přivádějící všechny ke skutečnému poznání.

Systém začne pronásledovat lidi, kteří hlásají svobodu a uvolnění ze stavu strachu, na kterém je jeho taktika založena. Pokud si ovšem tito nositelé světla udrží svůj harmonický střed a svoji náruč budou mít otevřenu i k systému samotnému, budou tímto uvolňovat v lidech strach a systém bude ztrácet kontrolu, bude docházet k jeho kolapsu. Bude to rok převratných zlomů ve finanční sféře, kdy hodnota peněz bude ztrácet svoji úlohu, proto bude mnoho států, bank i lidí bankrotovat, aby tak mohli opustit jejich vazby a závislosti na finančních zdrojích hojnosti.

Samotný novoroční projev Václava Klause také mnohé ukázal. Vyzýval, aby se lidé spoléhali především na sebe a nikoli pouze na vládu. Informace o vnějších projevech, o kterých mluvil, stačí abychom směrovali ke svému nitru a můžeme si tak přečíst překrásné duchovní poselství. Např.: Vláda potřebuje vaši důvěru (vláda vás samotných), nepodléhejte jiným hlasům agitujícím vás ( nepodléhejte hlasu vašeho ovládajícího ega ) aj.

Největším poselstvím tohoto roku vnímám ve fyzických manifestacích, v Láskyplném tvoření. Už to nebude jen o meditativních stavech a v setrvávání v pohodlí našich domovů, rodin, v zajištěných zdrojích obživy.

Pokud budeme činit změnu a opouštět to staré a omezující už to bude velmi často o fyzických odchodech, rozchodech a cestách. Bude se i velmi často cestovat. Mnozí budou vedeni svými pocity a jejich duše je povedou po celém světě, aby šířili poznání, ke kterému sami došli. Lidé bodou mezi sebou častěji migrovat a předávat si tak častěji své vědomosti a zkušenosti.

Bude to i zapříčiněno čím dál tím častějšími výpadky satelitních příjmů a výpadky elektrických a elektronických sítí. Společnost si začne velmi intenzivně uvědomovat na čem všem je závislá a že každý tento kolaps je stavem bezmocnosti ovládat lidi a tak je držet v područí strachu, jelikož oni sami se přestávají již bát.

Velmi výrazně budou všichni pociťovat změny v potřebě jídla a pití. Nebude to však ze sociálních důvodů, ale z přirozeně zmenšené potřeby našich těl. Čím větší uvolnění od omezujících tělesných bloků budeme mít, tím menší zatížení pro náš organismus, tím větší uvolnění energie, tím silnější napojení na pránu, skutečný zdroj naplnění a Hojnosti budeme vnímat.

Díky čím dál tím intenzivnějšímu se zrychlování času, které je způsobeno přibližováním se k žití v přítomném okamžiku to bude doposud nejplodnější a nejsilnější rok pro nás všechny.

Každý i několikrát v něm překoná svůj vlastní stín a posune se tak k výrazné schopnosti manifestovat svoji Boží podstatu v tady a teď ve stále se zjemňující hmotě. Ne zcela všichni však i vědomě dojdou k tomu, že absolutně vše kolem nás bylo vytvořeno pouze námi samotnými abychom se tak mohli rozpomenout na Bohy a Bohyně, kterými každý z nás ve své jedinečnosti je a vždy byl.

Přeji však absolutně všem bytostem aby toto byl pro ně rok, kdy v sobě rozzáří svoji Božskou energii a probuzenou Láskou k sobě tak mohou zářit na této cestě i všem ostatním.

K mému poselství pro rok 2011 přidávám ještě dvě události, které mě zaujaly.

Po půlnoci byly v pražském obchodě odcizeny luxusní hodinky v hodnotě 20 miliónů…

Jednoznačně v tom vidím symbol co nejbližšího přiblížení k žití v tady a teď, kdy čas se stane luxusní komoditou, která již nebude nutností a pro všechny se začne prožívání přítomnosti stávat čím dál tím větší přirozeností.

V egyptské Alexandrii vybuchla před křesťanským kostelem po půlnoci bomba a zemřelo tam 21 lidí…

Křesťané na to reagovali takto: “Obětujeme své duše i svou krev za kříž,” Ano i toto vidím jako jednoznačnou symbolikou na to co nám tento rok přináší. Všichni kdo se v něm rozhodnou pro kříž, volí bolestivou cestu, která bude kropena krví a nenávistí.

 

Všichni kdo se v něm rozhodnou pro Ježíše a Lásku, volí cestu srdce. která bude kropena požehnáním a sdílením milujících.

 

S úctou a Láskou