Rozdíly ve finanční situaci muže a ženy

Mezi mužem a ženou panuje již od pradávna mnoho rozdílů. Ty se kromě jiného přitom promítají i do finanční situace každého pohlaví. Proč mají muži obecně vyšší plat i důchod?
A jaké panují rozdíly v jejich finančním myšleni?

Vyloženě ženská práce?

Výše platu významně ovlivňuje výši důchodu. Existuje přitom nepřeberné množství povolání a jednotlivých pozic s odlišnými platovými podmínkami.
Společnost přitom přirozeně tato povolání dělí na spíše mužská a spíše ženská.
Smutnou pravdou zůstává, že v těch ženských zaměstnanci dostávají mnohem nižší plat než opačně.
Všimnout si toho můžete například v odvětví školství, zdravotnických služeb nebo pečovatelství.
V těchto zmíněných oblastech se bohužel nijak závratné sumy nedočkáte.
V minulosti tyto rozdíly byly ještě zřetelnější, s postupem doby a modernizace se jednotlivé rozdíly pomalu ale jistě stírají. Stejně tak se ženy čím dál častěji uchylují do stejných pozic jako jejich pánské protějšky. Za stejnou pracovní náplň však poté dostanou nižší odměnu.
Pokud bychom měli být přesnější a vyjít ze statistických údajů, mají dámy v České republice přibližně o 22 % nižší mzdu na dané pozici než pánové.
V rámci Evropské unie se přitom jedná o jeden z nejmarkantnějších rozdílů.

Jaký vás čeká důchod?

U této otázky se rozhodně vyplatí zbystřit. Předchozí bod s tím totiž značně souvisí, jelikož se od něj odvíjí následná výše vyměřovacího základu pro výpočet důchodu.
Obecně lze opět říci, že ženy mají průměrně důchod nižší. Panují ohledně toho rozporuplné názory.
Někdo může namítat, že je to nespravedlivé, když žena celý svůj život pracuje a navíc vychovává i děti. Ty se následně opět stávají přispěvateli do důchodového systému, přesto však žena odchází s nižší částkou.
V období mateřství přitom výše státních příspěvků ženě absolutně nemůže postačovat a ona je tak plně závislá na svém muži. Ale co nadělá v případě, že se muž starat nechce nebo nedokáže?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Postoj k investicím

V posledním bodě se zaměříme na přístup jednotlivých pohlaví k investicím. Obecně lze ženy řadit mezi úspěšnější, a to hned z několika důvodů. Podle jedné ze studií se ženy pro investice hodí proto, že méně riskují.
Upřednostňují nákup cenných papírů a jejich následné držení, jsou konzervativnější.
Naopak muži se do investiční oblasti často vrhají po hlavě a zbytečně riskují. Investování berou jako takovou hru.
Díky tomu se ženám dostává často vyššího zisku než opačnému pohlaví, a to za pomoci menšího počtu obchodů. Neberou trh jako ruletu, jednoduše čekají na příležitost, více přemýšlejí a dokáží se kontrolovat.
Není proto divu, že na nyní již rozkolísaném trhu ženská taktika vítězí. Ať již ženy riskují sebevíc, a to v jakékoliv oblasti, podléhají obecně menšímu stresu než muži. A proto se drží zpátky.
Chcete zjistit více o investicích nebo si vypočítat předpokládanou výši svého důchodu?
Zjistěte více o projektu Renta pro život.
 

Další doporučené informace na zlepšení finanční situace…?