Rozhodněte se, jaký smysl chcete životu dát!

O smyslu života se toho již napsalo mnoho…
Spousta lidí se zdá být experty na to, jaký by život měl být. Co Vás udělá šťastnými a spokojenými. Jaký je smysl života a jak ho naplnit. Je to téma již celá tisíciletí staré a spoustu článků najdete také na moderním internetu.
Najdete tam ostatně i článek (ve 2 dílech), který jsem před 3 lety napsala já sama.
Tenkrát jsem ho pojmenovala Smysl života dle AP (Aves Passeri), což je moje blogerská přezdívka na mém domovském blogu Žít je umění (rozhodně stojí za to se do tamních článků začíst – není to jen tak obyčejný blog… nenápadně Vás dovede právě k tomu žít vlastní smysl života :-)).
Nicméně když si ten článek přečtete, zjistíte, že expertem na to, co zrovna Vás udělá šťastnými, opravdu nejsem.

Jen Vy sami totiž víte, co je Váš smysl života!

Každý má tu svou cestu danou svými vlastními potřebami. Není žádný smysl života lepší než ten druhý. Ale zato se může stát, že ačkoliv se Vám bude Váš smysl života zdát vznešenější než smysl života toho druhého (např. bude méně materialistický), nakonec zjistíte, že jste tím svým smyslem napáchali mnohem více škod.
Druhým i sobě.
Mělo takový život nakonec smysl žít?? K čemu Vám byl takový život dobrý??
Smysl života totiž není nějaká filozofická otázka, kterou se mají zabývat jen filozofičtí, s prominutím, magoři. Tj. magistři filozofie. Smysl života se dotýká každého z nás. Je otázkou po tom, jaký smysl má náš vlastní život!

Kladli jste si někdy takto chápanou otázku po smyslu života??

Jak bylo řečeno, každý máme vlastní cestu, vlastní potřeby a vlastní impulzy. Nehodnoťme je. Nesrovnávejme. Neřaďme je do hierarchií (ačkoliv třeba Maslowova pyramida potřeb má své opodstatnění).
Důležité je něco úplně jiného:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Zda své impulzy naplňujeme vyváženě! Zda dokážeme být sami sebou, aniž bychom tím ublížili sami sobě a lidem kolem sebe. Aniž bychom byli závislí na svých představách, tužbách a obavách.

Důležité je být otevření v důvěře ve svět a žít svůj život svobodně!
Ne podle naší pokřivené představě o svobodě, ale OPRAVDU svobodně.

Smysl života má právě s tou skutečnou svobodou mnoho společného.

Není lehké pochopit, co to je ta OPRAVDOVÁ SVOBODA. A ještě těžší je opravdu svobodně žít. Takové svobodě se věnovalo únorové číslo magazínu Aves (PDF vydání, je zdarma)  – Tématem únorového vydání je tentokrát svoboda. Ale únor a svoboda byla jen prvními krůčky na té cestě magazínu Aves.
Pro naplnění tohoto smyslu života si potřebujeme jasně uvědomit, že pokud jej nežijeme, jsme jako zombíci ploužící se životem (březnové vydání). Bez otevřenosti (červnové vydání), schopnosti nalézt pevnou půdu pod nohama, i když je nám nejhůř (dubnové vydání a květnové vydání) a té správné motivace (červencové vydání) nám ten náš smysl života uniká mezi prsty…
A pak už jen stačí se rozhodnout, jaký chceme dát našemu životu smysl!!
Jak říká záchranný kruh č. 6, který najdete v mé nové elektronické knize Žít je umění milovat (a to teď a tady!):

Co od Života vlastně chceš? Nechat se manipulovat vystrašeným Egem a žít ve věčném napětí, nebo naplnit svou vnitřní touhu po nepodmíněném štěstí?? Rozhodni se! Možná je to náročné, možná ztratíš vše. Ale ještě více získáš… 

Ano, to, zda má Váš život OPRAVDU smysl, zjistíte podle toho, zda žijete v napětí nebo ne! Protože:

  • k čemu je Vám život, který je plný stresu (napětí=stres)?
  • k čemu je Vám život, ve kterém s napětím očekáváte, co se přihodí? Vystrašení…
  • k čemu je Vám život, ve kterém s vypětím všech sil neustále jen o něco bojujete a po něčem toužíte a upínáte se k tomu!
  • k čemu je Vám život, který z Vás kvůli všemu tomu napětí a vypětí vysává sílu žít? A zbavuje Vás radosti ze života?
  • k čemu je Vám život, ve kterém skrze všechno to napětí ztrácíte pružnost? A pružnost těla a mysli jde ruku v ruce.
  • k čemu je Vám život, který ze všech těch částí pod napětím pomalu vyprchává? Z rukou, nohou, vlasů, vnitřních orgánů? A ne, kosmetika a medicína už nezachrání to, co v sobě nemá energii, tj. život.

Naučili jsme se záplatovat díry, které všechno to napětí do našeho organismu doslova vydře (však jsme pěkně udření, že??). To je ten velký pokrok západní medicíny! Ale co kdybychom se konečně rozhodli, že takový život fakt nemá smysl??

  • Proč všechno to napětí?
  • Proč se trochu neuvolnit?

Není to sice snadné, někteří studenti čchi kungu, který je uměním vnímat svou energii a uvolnit se, aby mohla volně proudit, vědí své, ale rozhodně stojí za to pochopit, jak důležité to je!

Opravdu je život nutně bojem o přežití, nebo dokážeme věřit tomu, že když v sobě najdeme opět tu sílu, tu životní energii, tak nás nic nedokáže vyvést z míry? Proč jsme se ve škole místo vzorečků neučili důvěřovat Životu???

Tomu hravému milenci, kterého tak málo chápeme?

Pro naplnění svého smyslu života potřebujeme důvěru a bdělost!

V závěru své nové elektronické knížky Žít je umění milovat (a to teď a tady!) píši o jedné vizi, kterou jsem měla. Miluji symboliku a jedním ze symbolů života je pro mě Labyrint. Ne bludiště, ve kterém bloudíme, ale labyrint, který každého dovede přímo do centra. Pokud se tedy nechá vést a nebuší hlavou do zdi, protože TEĎ A TADY chci to, co za ní vidím! 
Smůla. Vše má svůj čas. Čím víc bušíme do zdi, tím déle bude trvat, než k tomu pokladu za zdí dojdeme… 
A čím častěji v tom zůstáváme stát, protože se bojíme přízraků (nereálných bubáků naší mysli), tím méně pravděpodobné je, že se k tomu středu vůbec kdy dohrabeme… 

Ideální je, když dokážeme tím Labyrintem našeho života jít s důvěrou a neplést si bubáky s něčím, čeho se máme bát, a bubliny s něčím, oč máme bojovat.

Důvěru v život získáme v okamžiku, kdy ho pochopíme!

Má knížka Žít je umění milovat (a to teď a tady!) je vůbec takovou pokladnicí informací o tom, jakou cestou se vydat, abychom smysl našeho života naplnili…
První důležitou částí (ostatně najdete ji hned v první kapitole) je pochopit symboliku životních příběhů. Dostat se z povrchu hlouběji. Zahlédnout v tom všem onoho hravého milence, o kterém je v jedné z kapitol také řeč.
Když pochopíme, proč se nám v životě děje to, co se nám děje, a že ve skutečnosti není čeho se bát a čeho se dožadovat, dokážeme se trochu uvolnit. Místo toho, abychom se nechali zmítat touhami a strachy, tím pomyslným cukrem a bičem naší mysli, napojíme se na intuici – takovou naši GPS. Ta nás z té džungle vyvede…
Ano, tváří v tvář všem těm přízrakům v nás, není snadné se rozhodnout se Životu s důvěrou otevřít! V knížce najdete ukázku toho, jak složité to může být, ale i cestu, jak to udělat.
Otevřít se s důvěrou Životu je totiž jediný způsob, jak ho naplnit smyslem a být opravdu spokojení…