Rozvoj osobnosti: Proč byste se jím měli zabývat? A co Vám Osobní Rozvoj přinese…?

Rozvoj osobnosti nebo-li osobní rozvoj. Pro někoho každodenní rutina a celoživotní mantra. Pro jiného zcela nový neprobádaný vesmír…
Co to vlastně znamená, když se řekne osobní rozvoj? Proč praktikovat rozvoj osobnosti? Co vám to přinese a jak Vám to zlepší život? A jak svůj osobní rozvoj zrychlíte?
 
rozvoj osobnosti, osobni rozvoj, selfdevelopment, personal development
 
Začněme citátem, který mnohé napoví…

Jediná investice, která nikdy neztratí na své ceně, je investice do rozvoje Vaší osobnosti – protože z té budete těžit a kapitalizovat na ní mnoho let poté, co ji uděláte…

 
To, jací jste a jak myslíte, ovlivňuje kompletně celý Váš život – Vaše vztahy, kariéru, výdělečnou schopnost a Vaše zdraví…
Pokud je vše v pořádku, nic neměňte. Avšak pokud ve svém životě nemáte vše jak si představujete, bude se Vám osobní rozvoj hodit. 
Nainvestujete-li sama do sebe, rozšíříte-li svou moudrost, zhodnotíte tuto svou investici do konce svého života nespočetněkrát. 
 

Co je to vlastně ten Rozvoj Osobnosti? Jak Vám
Osobní Rozvoj pomůže zlepšit Váš život?

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Rozvoj osobnosti či osobní rozvoj je vlastně práce sama na sobě a nad sebou… 

Mudrci v celé historii lidstva hlásali: “Poznej sám sebe!”

Toto prohlášení je klíčem k životu, jaký si jen dokážete představit a chcete žít…

Zejména pokud se na základě poznání sama sebe začnete rozvíjet a růst v oblastech, ve kterých potřebujete… 
 

Rozvoj osobnosti znamená rozvoj svých znalostí, dovedností, úhlů pohledů, zlepšení postojů, rozšíření své moudrosti a komunikačních dovedností…

S ohledem na to, abychom se stali lepším, schopnějším a člověkem, který lépe vychází s druhými lidmi a je v lepší pozici dosáhnout úspěchu…

Rozvoj osobnosti také znamená změnu přesvědčení, které už nám v životě neslouží a osvojení si nových, které nám lépe pomáhají dosáhnout svých cílů.  

 

Rozvoj osobnosti je cesta. Je to způsob života.

Je to prostředek, jak se posunout z místa A (tam, kde momentálně jste) do místa B (tam, kde chcete být a jakým životním stylem chcete žít).

Je rovněž o přeprogramovávání vlastního podvědomí a podvědomých vzorců tak, abychom snadněji dosahovali úspěchu… 

Rozvoj osobnosti je téma široké jako celý vesmír… 

Oblast, která zahrnuje celou šířku věcí, které se takto můžete naučit

 

Řídící soustavou našeho těla je mozek, který zaznamenává a vyhodnocuje všechny informace po celou dobu našeho vývoje od narození až po dnešek… 

Mozek ukrývá veškeré záznamy naší osobní evoluce a na základě nich se rozhoduje a dává pokyny našemu tělu.

Vědecké studie ukazují, že až 95% aktivit, které děláme v průběhu celého dne, je řízeno naší podvědomou myslí.
 

Často si myslíme, že docela dobře známe sami sebe… 

Ve většině případů jedeme zcela na autopilota a nemáme nejmenší tušení proč se občas chováme a reagujeme, tak jak se chováme a regujeme.

Důvodem k tomu je právě často nějaký program v našem podvědomí… 

Pokud si nejsme plně vědomi své přítomnosti, procházíme životem na autopilota – často s myšlenkami na minulost, nebo myšlenkami na budoucnost.

Nicméně nejsme přítomní a nejsme při tom, co děláme a tím řídí náš život naše podvědomé programy…
 

Což je velmi nebezpečné, pokud chceme žít život naších snů, protože tak děláme věci, které děláme na autopilota a to ne vždy je pro nás přínosné z hlediska výsledků, které to generuje…

A tady napomůže, abyste místo automatických a rychlých reakcí, rozhodování a chování zpomalili a byli více přítomní v přítomném okamžiku… 

Je potřeba, začít více pozorovat (sama sebe a svět) a poznat sami sebe a začali více přemýšlet, než uděláte nějaké rozhodnutí nebo než se nějak zachováte…

Získáte tak větší časový prostor na to, abyste si rozmysleli svou reakci na různé podněty či informace, které k Vám přicházejí.

Také Vám pomůže, když si zpětně projdete svůj den a přehrajete si v mysli situace, ve kterých jste se ten den ocitli a zpětně si vyhodnotíte, zda Vaše reakce, rozhodnutí a chování byly v danou chvíli adekvátní a správné… 

Nebo je potřeba udělat nějaké ty úpravy… 

 

Rozvoj osobnosti je opravdu nezbytný, chcete-li život bez hranic.

Na tomto webu často mluvíme o něčem, co nazývám život bez hranic…
 

Život bez hranic: Žít si život podle vlastních pravidel, termínů a přání…

Bez nutnosti omezovat druhé.
Aby člověk takovým životem mohl žít, potřebuje se nejdříve zbavit svých omezení, pout, svazujících přesvědčeních, zbavit se strachů a pochyb a místo toho rozvinout svou víru v sebe sama, zvýšit své sebevědomí

 

Chcete-li ovládnout svůj život a dostat se k životu bez hranic – žít dle vlastních pravidel, termínů a přání, je třeba poznat sama sebe víc do hloubky…

Bude potřeba jít sama se sebou na pomyslné “rande” a začít přemýšlet o tom, o čem přemýšlíte, co se Vám honí v hlavě, čemu věříte a proč tomu věříte, abyste pochopili, jak vlastně fungujete Vy samotni.

 
Potřebujete pochopit, proč v situacích, do kterých se dostáváte:

 • Reagujete tak, jak reagujete a proč se chováte, tak jak se chováte… 
 • Potřebujete pochopit, proč se rozhodujete tak, jak se rozhodujete… 
 • Když to pochopíte, získáte tím možnost s tím něco udělat. 

 
Pak teprve můžete dosáhnout svobody a života bez omezení a hranic… 
A právě rozvoj osobnosti slouží jako zdroj moudrosti, nápadů, motivace a návodů.
Osobní rozvoj lidem rozličného věku pomáhá překonávat vlastní omezení a překážky, které mají (a máme je všichni) a pomáhá rozšiřovat zónu, ve které se cítíme v bezpečí…
Nicméně stále existují lidé, kteří jsou osobním rozvojem doslova nepolíbeni, protože občas i v dnešní době mají někteří lidé pocit, že osobní rozvoj je nějaké pokoutné šarlatánství…
 

Není ten osobní rozvoj nějaké pokoutné šarlatánství?

Občas mají lidé pocit, že rozvoj osobnosti je nějaké pokoutné šarlatánství, které stejně nefunguje a tak rozvoj osobnosti nepraktikují a nevěnují tomu žádnou svoji pozornost… 
Jednoduše a stručně: Osobní rozvoj není žádné šarlatánství.
Ve skutečnosti jistý osobní rozvoj proběhl u každého z nás…
 
Za jistý typ osobního rozvoje můžeme považovat:

 • naší výchovu v rodině, kde jsem vyrůstali,
 • učení ve škole, kam jsme chodili nebo
 • interakcí s okolím v prostředí, kde jsme se často pohybovali.

 
Nicméně takový rozvoj osobnosti je téměř vždy do určité míry omezený…
A v mnohých případech je dokonce nevhodný, protože vlastně ne vždy nám v životě pomáhá k tomu, abychom dosahovali toho, čeho dosáhnout chceme…
Hodně totiž záleží na tom, jaké to prostředí, ve kterém jsme se často pohybovali, vlastně bylo a k čemu nás formovalo (jaké jsme dostali v průběhu dětství příklady)…

Příklady nás táhnou od mala – my lidé jsme formování prostředím a vzory lidí, kteří toto prostředí tvoří…
Asi nemusím moc dlouho mluvit o tom, že opravdu jen málo rodičů a učitelů žije svůj život bez hranic, tak jak by něco takového mohli předat dětem…
 
My lidé jsme do velké míry ovlivňováni prostředím… 
Uveďme si příklad, který uvádí Napoleon Hill ve své knize Myšlením k bohatství
 

Řečeno slovy slavného kriminologa:
Když se lidé dostanou poprvé do styku se zločinem, oškliví si ho.
Zůstanou-li ve styku se zločinem po určitý čas, zvyknou si a tolerují ho.
Zůstanou-li s ním ve styku dostatečně dlouho, nakonec ho zcela přijmou a podlehnou jeho vlivu…
A tak se z lidí stávají zločinci…

 

Všichni se chováme se na základě naučeného příkladu (vždy se  to tak u nás doma dělalo) nebo nějakého přesvědčení, které vzniklo na základě nějaké situace v dětství… 

Nejspíš zjistíte, že to jak myslíte, reagujete a chováte se, je jen něco, co jste si do svého života přinesli na základě příkladu u svých rodičů, rodiny… 

A teď je otázkou, zda Vám to slouží nebo neslouží vzhledem k dosažení Vašeho života bez hranic…
 
A nebo ještě jedno zajímavé prohlášení… 

90% lidí v populaci se svými výsledky řadí k 90% většině, protože se učili od lidí, kteří patří a mají výsledky jako 90% lidí v populaci.
Existuje 90% šance, že 90% toho, co umíte a víte, jste se naučili od někoho, kdo patří do 90% příjmové skupiny…

Jinými slovy, je to tak trochu začarovaný kruh… 

 
Faktem je, že když přijdeme na tento svět, nemáme žádnou kontrolu nad prostředím, do jakého jsme se narodili.
Kontrolu, když se ji rozhodneme využít, můžeme mít od určitého věku (dospělost) pouze nad tím, zda v tomto prostředí zůstaneme… 
A také můžeme přovzít kontrolu nad tím, zda šrámy, nevhodné programy a vzorce, které jsme v průběhu dětství nasbírali, budou ovlivňovat náš život do našeho konce nebo se jich v určitém okamžiku zbavíme… 
 
A proto je osobní rozvoj důležitý…

Osobní rozvoj je opravdu celoživotní přístup či praktika, která pomáhá zbavovat se omezení a dosáhnout ve svém životě více toho dobrého, co chceme a zbavovat se toho, co už ve svém životě a myšlení nechceme (cokoliv si pod tím představíte)…

 
Protože právě osobní rozvoj nám umožní, abychom se zbavili nějakého přesvědčení, či zvyku, který už nám neslouží a brání nám v životě dostat se dále… 
 

Osobní rozvoj začne lidi zajímat zpravidla až v době, kdy něco řeší…

Jsou lidé, kteří jsou osobním rozvojem zcela nepolíbeni, protože jaksi nemají důvod se rozvíjet… tedy to je alespoň to, co si zpravidla myslí… 
Myslí si, že si vystačí s tím, co se naučili v mládí skrze svou výchovu a ve škole a neuvědomují si, kolik příležitostí jim takto uchází a co všechno by mohli dokázat, kdyby se začali systematicky rozvíjet a pracovat na své osobnosti… 
Protože stanou-li se lepšími lidmi než v tuto chvíli jsou, otevřou se jim dveře k něčemu, co doposud nemohli dělat nebo zažít.
 

Skrze osobní rozvoj rozvineme sama sebe a své schopnosti a díky tomu se nám otevřou nové horizonty a nové příležitosti…

 
Ať už tak či tak, lidé osobnímu rozvoji nevěnují zpravidla žádnou pozornost a to do té doby, dokud mají pocit, že je v jejich životě vše v pořádku a jsou spokojeni… 
Většina lidí nemá žádnou potřebu se rozvíjet a stávat se lepšími…
Takových lidí, kteří naopak tuto potřebu mají, existuje opravdu jako šafránu. 
 
Většina lidí je spíše uspokojených ve svém životě na tom místě na jakém jsou… 
A k osobnímu rozvoji je často přivede až nějaká situace, kdy jim život dá pomyslnný políček a vyvede je z jejich pohodlíčka a spokojenosti…
Takoví lidé najednou začnou hledat, začnou číst, začnou se vzdělávat a rozvíjet se…
Začnou s osobním rozvojem a začnou na sobě pracovat, protože najednou mají motiv – nějaká změna v jejich životě způsobila, že jsou osobnímu rozvoji nakloněni…
Pak je docela srandovní pozorovat, jak i ti, jež byli k osobnímu rozvoji největší skeptici, jsou pro něj náhle zapálení a stávají se jeho vášnivými obhajovateli a propagátory 🙂
 
Ale asi je to ten nezbytný průběh, který lidí na cestě osobního rozvoje udrží dlouhodobě a v podstatě do konce jejich života… 
Asi je potřeba projít tím procesem, kdy nás život trochu zmáčkne, abychom začali přemýšlet, začali hleadat a přestali žít povrchně v uspokojenosti…
Asi je nezbytné dostat se k osobnímu rozvoji skrze situaci, která se nám nelíbí a hledáme zlepšení, protože jinak by se k němu většina lidí nikdy nedostala… 
 
Možná mi dáte za pravdu, že i Vy jste objevili osobní rozvoj v době kdy… 

 • jste měli problémy ve svém vztahu nebo 
 • jste se svým partnerem dokonce rozešli, 
 • jste měli chronické problémy se svým zdravím, 
 • jste se dokolečka dokola potýkali s dluhy, 
 • jste nemohli dosáhnout a zažít úspěch, ač jste se o něj intenzivně snažili, 
 • jste se dlouho nemohli v životě posunout kupředu,
 • kdy jste neustále něco odkládali a nemohli jste věci dokončit…

 
Možná to nebyly přesně tyto zmíněné situace, ale něco trochu jiného… 
Pravdou však zůstává, že každý člověk, který na sobě dnes pracuje a rozvíjí se, může identifikovat nějakou situaci či spouštěč, díky kterému se k osobnímu rozvoji dostal… 
Pravděpodobně i Vám se vybaví situace z vlastního života, které se Vám nelíbily a tak jste začali hledat řešení, jak z této situace ven.
 
rozvoj osobnosti, osobni rozvoj, selfdevelopment, personal development
 

Možná jste si v té situaci říkali: “To jsem se měl učit ve škole…”

Škola nás naučila spoustu dobrých a zajímavých věcí, ale druhou stranou mnoho z toho všeho nebylo použitelné až tolik pro praktický život… 
Základní škola nás naučila číst, psát a počítat a také rozvinula naši schopnost učit se.
Nejspíše také pamatovat si informace, pakliže jsme měli dobré učitele, kteří nám vysvětlili, jak se učit správně a efektivně, abychom si zapamatovali až o 400% více.. 
Střední škola nám měla přinést určitou orientaci v tématu, na které se zaměřovala…
A to je vše, co bychom měli od školy a školství očekávat.
Pokud chceme něco více a opravdu chceme zlepšit náš život komplexně, je potřeba, abychom se vydali na cestu osobního a profesního rozvoje a začali se vědomě a systematicky rozvíjet.
 
Protože není v možnostech státního neplaceného školství dát nám neprůstřelné vodítka, jak zvládnout život. 
Stejně tak nám škola není schopna odpovědět na otázky ohledně toho, jak podnikat a jak správně zacházet s penězi, jak lépe tvořit vztahy, jak se starat o své zdraví, protože škola má jiné cíle… 
Když se nad tím zamyslíte, školství bylo zavedeno, aby se zvedla produktivita napříč populací – pracovníků, vojska a mohlo dojít k pokroku.
Škola tedy od samého počátku učí základům a vede lidi k tomu, že se stanou zaměstnanci ne podnikatelé.
A tak tomu je v podstatě do dnešních dní.
 
Neexistuje škola, která by nám pomohla:

 • dosáhnout úspěchu v nějaké konkrétní oblasti,
 • dosáhnout bohatství,
 • dosáhnout finanční nezávislosti,
 • úspěšně podnikat,
 • psychologii marketingu,
 • nebo efektivní komunikaci,
 • či pouze efektivním způsobům učení se
 • a nebo efektivním způsobům práce se svou myslí…

 
Pro většinu z nás, kteří neměli to štěstí, že by v této oblasti měli nějak progresivní rodiče, aby je to naučili, zbývá cesta jediná – cesta celoživotního rozvoje osobnosti...
Dostudovat školu s představou, že už se nikdy více nebude potřeba cokoliv učit, je mylná a pokud to tak máte nastaveno, tak pravděpodobně spláčete nad výdělkem…
Naopak je nutné pracovat na svém osobním rozvoji. 
 
personal development osobní rozvoj rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti ebook, jak zlepšit život, Klíč k úspěchu, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovství, mistrovství života, neuron, osobní rozvoj, rozvoj osobnosti, synapse, život, život bez hranic Rozvoj osobnosti: Proč byste se jím měli zabývat? A co Vám Osobní Rozvoj přinese...?
 

Dnešní doba je taková: Žádá si osobní rozvoj…

Ukončením školní docházky učení rozhodně nekončí… Spíše naopak.
Jestliže jste žili v představě, že dokončíte školu a s tím si vystačíte, žijete v omylu… 
Dnešní svět je natolik rychlý a tak strašně rychle jde všechno kupředu, že státní aparát školství jen sotva dokáže držet krok s pokrokem… 
Uvědomet si, že na sobě potřebujete pracovat celý svůj život… 
Nezbytností a nutností se to stává, jestliže se nechcete spokojit s průměrností a chcete dosáhnout svých snů… 
Stejně tak to platí v případě, že chcete dosáhnout života bez hranic – žít si svůj život podle svých vlastních pravidel, termínů a přání bez omezení a hranic… 
 

Dobrou zprávou však je, že ať už se ve svém životě momentálně nacházíte v podstatě kdekoliv, nebo bez ohledu čím momentálně procházíte a zažíváte, můžete to změnit…
Ovšem pouze v případě, že začnete praktikovat osobní rozvoj a začnete rozvíjet svou vlastní osobnost.

 

Nečekejte od školy, že Vás vybaví pro život, úspěch a splnění snů…

Škola k tomu není uzpůsobena, protože není možné v takto rozsáhlém a složitém systému provést jednoduše změny, které se ve světě a v praxi dějí doslova každý den.
Na škole se proto často učí věci, které jsou často pro praxi zastaralé a nepoužívají se…
 
Nebo jiný příklad…

Ještě před pár lety bylo velmi populární heslo, jež platilo jako všeobecná pravda:
Dobře se uč a pak si najdi dobře placenou práci…
Dnes je tato rada, která ještě před pár lety, byla docela dobrou radou a určitou jistotou pro lidi, kteří ji následovali, jednou z nejméně bezpečných, kterou mohou rodiče nebo učitelé dětem poskytnout. 
Proč? 
Jen se podívejte k jakým změnám dochází – milióny zaměstnání po celém světě jsou přesouvány směrem na home office, nebo do zemí třetího světa, nebo jsou nahrazovány roboty a stroji, protože je to méně nákladné.
A další milióny pracovních pozic a pracovníku, kteří na určitých pozicích pracují, bude nutné v několika následujících letech zcela přeškolit v důsledku rozvíjejících se technologií…
Takže udržet si jedno místo po celý život a následovat výše uvednou radu, bude čím dál složitější – a spíše si myslím, že to nebude možné.
Pokud se tedy nedáte na rozvoj osobnosti a každý den se nebudete zlepšovat alespoň o malý kousek je pravděpodobné, že si místo neudržíte…
A co víc – nejspíše pro Vás nebude snadné nové místo v rychle se rozvíjejícím se světě si najít. 
Když však zapracujete na svém rozvoji osobnosti, můžete se dostat do situace, že nebudete žádného zaměstnavatele potřebovat…

 
V dnešní době Vám žádná škola a informace, které jste v ní nabrali, jednoduše nezajistí, abyste si našli tzv. “dobré místo”… 
S otazníkem a poznámkou k tomu, co to vlastně “dobré místo” znamená, protože si myslím, že nikdo nikdy přesně nedefinoval, co si pod tím představit…
Pokud chcete “dobré místo”, kde byste dostatečně vydělávali (což je také otázkou, co znamená dostatečně) a abyste měli dobrý životní styl a abyste si spokojeně žili, potřebujete se vydat cestou osobního rozvoje…
 

Standardní vzdělání Vám zajistí živobytí,
sebevzdělání Vám zajistí bohatství…

— Jim Rohn (americký podnikatel a filozof)

 
Jednoho dne bude potřeba akceptovat, že škola má za úkol naučit pouze:

 • jak se správně učit (pokud se natrefíme na dobrého učitele, který vysvětlí a naučí své žáky, jak efektivně užívat svůj mozek k efektivnímu učení),
 • získat určtý přehled v obecných záležitostech a věcech (i přesto, že dnes vše najdete pohodlně na internetu),
 • vybavit nás základními principy a hodnotami pro fungování ve společnosti a 
 • naučit sebedisciplíně a odpovědnosti splnit úkoly.

Příliš více toho nemůžeme očekávat… 
 
To ostatní už vždy bude jen a jen na nás samotných…

 • Nicméně je smutné, že i dnes tak mnoho lidí, odchází ze střední nebo vysoké školy s přesvědčením, že tím veškeré jejich učení pro život končí, že už si své “odstudovali” a tím si své závazky ke vzdělání splnili.
 • Ještě smutnější je, že odcházejí s falešným očekáváním, že na někdo čeká s otevřenou náručí a že hned najdou “dobrou práci”
 • Odcházejí s přesvědčením, že jsou tak hodnotní, že by neměli mít problém najít uplatnění, přestože nemají skutečný zájem o obor, ve které se rozhodli působit a nejsou pro něj dostatečně zapálení – nestudují jej ve volném čase… 
 • Také moc nerozvíjejí svou schopnost prezentovat a prodat sama sebe (bez ohledu na to, v jakém oboru chtějí působit), přestože to je dnes hodně o prodeji
 • A pak se diví, že jsou několik měsíců bez práce a přitom utrpí jejich sebevědomí… 

Je to smutné, ale právě to vše řeší široká oblast, kterou nazýváme rozvoj osobnosti… 
 
start cut1 rozvoj osobnosti ebook, jak zlepšit život, Klíč k úspěchu, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovství, mistrovství života, neuron, osobní rozvoj, rozvoj osobnosti, synapse, život, život bez hranic Rozvoj osobnosti: Proč byste se jím měli zabývat? A co Vám Osobní Rozvoj přinese...?
 

Osobní rozvoj je záležitost dobrovolná: Co tedy můžete dělat?

Jak už jsem zmínil dříve, osobní rozvoj je záležitost dobrovolná… 
Nikdo Vás k ní nedokáže donutit, pakliže sami nechcete a jste uspokojeni v životě na tom místě tam, kde jste.  
Osobně si myslím, že je dobrý nápad neustrnout a růst pořád a celý život…
Protože věřím, že neexistuje žádné místo ani způsob života, na kterém by si člověk
mohl říct: Tak a už jsem dorazil… 

My lidé jsme totiž jako ty stromy… 
 

Co dělá strom, když neroste a nerozvíjí se? Umírá…

Proto lidem doporučuji – makejte na sobě neustále… 
Každý z nás má neustále co zlepšovat, cizelovat a ladit.
Nikdo z nás není dokonalý a nikdo z nás není hotový…
Všichni na sobě můžeme zapracovat a zlepšit se.

 

Nicméně je snadnější s osobním rozvojem začít, když máte konkrétní motiv.

Jako pro cokoliv jiného co v životě chcete začít, i osobní rozvoj se Vám bude dělat lépe, pokud budete mít nějaký určitý motiv, nějaký cíl, jehož dosažení pro Vás díky osobnímu rozvoji bude snadnější… 
Potřebujete mít nějakou konkrétní touhu ohledně toho, čeho chcete dosáhnout… 
Protože rozvíjet se jen tak zbůhdarma bez nějakého konkrétního cíle, to Vás dlouho nebude bavit, moc si z toho nezapamatujete, nebude to příliš efektivně využitý čas a nejspíše Vám to půjde jako psovi pastva – ne moc snadno… 
Také je s otazníkem, zda vůbec dává smysl dělat něco jen tak bez cíle – ať už jde o cokoliv v životě. Osobní rozvoj nevyjímaje. 
Najděte tedy svůj palčivý důvod proč se chcete rozvíjet a čeho díky osobnímu rozvoji chcete dosáhnout. 
A nijak se neomezujte, protože dáte-li se na osobní rozvoj, je pravdou, že postupně zbouráte všechny hranice, které v životě máte a opravdu můžete dosáhnout téměř čehokoliv.
 
Když tento cíl budete mít, pak rozvoj osobnosti můžete realizovat prostřednictvím: 

 • osobně rozvojových knih,
 • audio záznamů a video nahrávek,
 • online webinářů a prezentací, 
 • konzultací, koučinků a mentoringů,
 • offline tréninků, seminářů a konferencí…
 • Možností je opravdu nepřeberné množství… 

 

Poznámka ke studentům:

Doporučuji všem, kteří se ve svém životě chtějí někam dostat a třeba ještě studují školu, aby se nezaměřovali jen na technickou stránku věci… 
Ale aby sami sebe zároveň rozvíjeli minimálně v komunikačních dovednostech, které jim otevřou dveře k mnoha příležitostem…
Protože být skvělým odborník v oblasti, která Vás zajímá je skvělé, ale být odborníkem z hlediska svého oboru a ještě být člověkem, kterého mají lidé rádi, rádi s ním tráví čas a podpoří jeho nápady, to je zcela jiná úroveň…
Ne nadarmo se říká, že technické záležitosti jakéhokoliv oboru jsou ve skutečnosti 20% rozdílem, které hrajou roli, ale 80% rozdíl dělá Vaše schopnost komunikovat s druhými, inspirovat a vést tým… 
A k tomu Vám pomůže sebevzdělání nebo-li rozvoj osobnosti…

 
 

Znovu objevte radost a nadšení z objevování
a učení se tak, jako to mají malé děti…

Zkuste rozvoj osobnosti…

 
Někteří lidé se osobnímu rozvoji brání a nevěnují se mu (dokud k tomu nejsou přinuceni nějakou vnější životní situací), protože říkají, že je nebaví se učit, protože už toho měli dost ve škole samotné… 
Kromě toho, že je tento nesprávný postoj k učení bude udržovat v životě na stále stejném místě bez možnosti posunout se kupředu, také jim bude velkou překážkou v dosažení snů a cílů… 
Protože jak už jsme zmínil dříve – svět a pokrok jdou tak rychle kupředu, že nelze spoléhat na to, že člověk vystačí celý život s tím, co se naučil ve škole… 
Nehledě na to, že tito lidé navíc vychází ze zcela mylného předpokladu, že osobní rozvoj je stejný způsob učení, jako zažili ve škole…
Což není pravda. 
 
Ve škole jako takové nás většinou vedou k tomu, abychom se naučili něco, co nás často osobně přímo nezajímá a nebaví s otázníkem ohledně toho, zda to v životě opravdu využijeme a zda je to pro nás životní směr přínosné.. 
(Jak už jsem však zmínil – úkolem školy nás není připravit na život, spíše nám ukázat svou šířku možnosti a na nás je, vybrat si ten směr, ve kterém se posuneme hlouběji…)
A navíc po nás požadují, abychom se danou látku naučili nazpamět… 
 
Pokud to neuděláme, stihne nás trest v podobě špatné známky a někdy třeba ještě také zesměšnění a zostuzení před celou třídou vrstevníků – skvělý způsob jak pošramotit naše sebevědomí.
A samozřejmě to nezpůsobí nic jiného než to, že ze školy odchází zbytečně moc lidí, kteří školu a učení se nemají rádi… 
Změna přístupu učitelů k žákům a nové a efektivnější způsoby učení se přinesou mnoho pozitivních změn do celého školního prostředí… 
 

Bez ohledu na to, co jste ve škole Vy osobně zažili, potřebujete pochopit, že osobní rozvoj není o tom, učit se suché a nezáživné poučky nazpamět

 
Je spíše o tom, inspirovat se příběhy a zkušenostmi druhých lidí a převzít si moudrost a poučení, která tyto příběhy a zkušenosti přináší… 
Věřím, že Vás osobní rozvoj bude bavit, protože začnete prozkoumávat ještě neobjevené hlubiny své mysli a rozvíjet svůj potenciál. 
Ale samozřejmě: Máte-li konkrétní motiv, proč se chcete začít osobnostně rozvíjet, bude Vás to bavit mnohem více… 
A mnohem více si z toho také odnesete..
 

Přestaňte si také říkat, že Vás nebaví učit se… 
Protože je to negativní afirmace, která Vás bude udržovat v tom, že se nic nebude ochotni naučit a ztrácíte tak šanci něco ve svém životě změnit a zlepšit.
Afirmace je jakékoliv prohlášení, které dostatečně často zopakujeme a když jej dostatečně zopakujeme, stává se nám pravdou.
Pozitivní afirmace je v pořádku, horší je, že často používáme právě negativní afirmace a díky tomu si stavíme zeď, kterou není lehké zbourat.
Přestaňte si tedy říkat, že Vás nebaví se učit a raději najděte něco, co se opravdu chcete naučit – něco, co Vás bude bavit se naučit a pusťte se do toho…
Protože osobně se rozvíjet můžete v podstatě v čemkoliv.
Jestliže jste venku ze školy, už neexistuje nikdo, kdo by Vás nutil učit se něco, co sami nechcete a už vůbec není o tom, abyste se to tupě nabiflovali.

 

Osobní rozvoj není o suchém biflování…

Pro nás lidi je přirozené a povznášející naučit se novou věc.
Ale to se děje zejména v případě, že je to, co se učí, baví, zajímá a mají pro naučení se dané látky nějaký osobní zájem a nebo konkrétní použití… 
Suché biflování něčeho co nás nezajímá, nebaví nikoho... 
Škoda, že právě to, je běžně ve školském systému uplatňováno… 
 

Nás všechny baví učit se, zkoumat, objevovat a bádat v oblasti, která nás zajímá a pro kterou máme osobní zápal a vášeň… 
Nám všem to přináší pozitivní pocity a uspokojení.

 
Jako důkaz tohoto tvrzení Vám mohou posloužit děti.
Jestliže ve svém okolí máte 3 nebo 4 leté dítě, tak pokud je budete dobře pozorovat, možná si všimnete, že se velmi rádo učí novým věcem
Často dříve než vy samotni ovládá novou televizi / video / počítač, bez toho, aby četlo nějaké návody, protože miluje zkoušet, učit se a objevovat… 
Je tím nadšené, nebojí se, raduje se a chce to dělat samo 🙂
Podobně i Vy potřebujete přistupovat k osobnímu rozvoji – objevujte, učte se, zkoušejte, testujte a praktikujte… 
 

Protože při osobním rozvoji nestačí jen číst samo o sobě…
Mnohem větší efekt z osobního rozvoje budete mít, když začnete aplikovat naučené do praxe a testovat, jak pro Vás nějaká konkrétní myšlenka funguje…

 

Naší přirozeností je, učit se s radostí novým věcem – učíme se rádi.

Problém je, že školnímu systému se ve většině z nás v průběhu těch x-let, které jsme školu navštěvovali, podařilo naprosto dokonale tuto naši přirozenost touhu a radost z poznávání nových věcí, důkladně potlačit a proměnit ji “v nechuť k učení”.
 
Dobrá zpráva je, že tuto nechuť lze změnit.

 • Zapomeňte na to, co Vás nutili učit se ve škole…
 • Zapomeňte na nechuť, kterou možná s učením máte spojenou…
 • Biflovat se množství informací, pro které nemáte využítí, nikoho z nás nebaví…

 
Místo toho si vyberte nebo najděte téma či oblast, o kterých tušíte, že Vám pomohou posunout se v životě kupředu a začněte to opravdu vědomě a do hloubky studovat.
Dělejte cokoliv, co můžete:
Čtěte knihy, poslouchejte audio, jezděte na semináře, najděte si mentora či kouče… 
 
Cokoliv podniknete, pamatujte na to, že by to mělo vést k tomu:

 • abyste zlepšili své postoje a abyste se stali lepším, moudřejším člověkem,
 • abyste se stali profesionálem a postupně odborníkem v dané oblasti,
 • abyste byli tvůrcem svého života a změnili svůj život k lepšímu.

 
Začněte studovat, objevujte a nové poznatky okamžitě uplatňujte.
Začněte tvořit svůj život k lepšímu a k obrazu svému.
 
portrét mistra da vinci rozvoj osobnosti ebook, jak zlepšit život, Klíč k úspěchu, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovství, mistrovství života, neuron, osobní rozvoj, rozvoj osobnosti, synapse, život, život bez hranic Rozvoj osobnosti: Proč byste se jím měli zabývat? A co Vám Osobní Rozvoj přinese...?
 

Proč dále by Vás měl zajímat rozvoj osobnosti?

Pár dalších proč, které Vám pomohou začít dnes…

 

Všeho, čeho ve svém životě chcete dosáhnout nebo získat,
je možno dosáhnout či získat právě skrz rozvoj osobnosti.

 
A když říkám všeho, skutečně tím myslím všeho… 
To, kde momentálně v životě jste, to jak se Vám daří a jaké máte nebo naopak nemáte výsledky ve jakékoliv oblasti svého života, je přímým odrazem toho, jaká je úroveň Vaší moudrosti v dané oblasti. 
 

Rozvoj osobnosti posouvá úroveň pochopení a umožňuje vyřešit překážky, jež se nám dříve řešit nedařilo.

 

Významné problémy, s nimiž se střetáváme, nemůžeme vyřešit pomocí myšlení téže úrovně, které je vytvořilo.

— Albert Einstein

 

„Věci se nemění. Jen my se na ně díváme jinak”

— Carlos Castaneda

 
Jestliže se zaměříte na rozvoj své osobnosti, naberete novou nezbytnou moudrost, změníte okolnosti, které Vás možná v tuto chvíli udržují na místě a postupně získáte i výsledky, které chcete získat… 
Bez ohledu na oblast, ve které teď možná nejste spokojeni.. 
Je jedno, zda se jedná o zdraví, vztahy, kariéru, finance.. 
Ano, skutečně cokoliv, co se Vám v životě nelíbí či nedaří, můžete změnit, když začnete s osobním rozvojem.. 
Přestaňte tedy otálet. Začněte tedy dnes. 
 

Rozvoj osobnosti je způsob jak z každého obyčejného člověka, udělá člověka neobyčejného…

Rozvoj osobnosti je jediný známý způsob jak změnit veškeré omezení, které Vás v životě trápí, které Vám brání žít život, jaký chcete, jak žít život bez jakýchkoliv omezení a hranic.

 

ARozvoj osobnosti slouží k získání osobní moudrosti…

Tato moudrost není získána tradiční cestou skrze vlastní své neúspěchy a úspěchy, prostřednictvím svých vlastních chyb a omylů a jejich napravování… 
Tato moudrost je získána příjemnějším způsobem: Skrze zkušenosti, úspěch a neúspěchy a nabytou moudrost druhých lidí… 
Jinými slovy osobní rozvoj je cesta mnohem méně bolestivější a rozhodně kratší, protože vlastní zkušenost je ten nejvíce bolestivý a zdlouhavý učitel, kterého můžete mít.
Když uchopíte znalosti jiných a ohnete je podle svých vlastních potřeb, podle osobnosti a situace, ve které se nacházíte, pak Vám budou výtečně sloužit.
 

BRozvoj osobnosti je lístek na přímý rychlík do lepšího života.

Jestliže budete pravidelně a konzistentně rozvoj osobnosti používat, pak se z Vás dříve či později stane mistr svého vlastního života…
Stanete se člověkem, který nemá mnoho omezení, jež by mu bránila žít život přesně tak, jak chce – podle svých vlastních termínů, pravidel a přání…
A důvodem je k tomu fakt, že se zbavíte většiny svých omezení a hranic v podobě nevybroušených dovednosti nebo nefunkčních přesvědčení a programů a protože svůj život budete sami tvořit.
Nehledejte vlastní dokonalost. Spíše uvěřte sama v sebe a ve svou schopnost tvořit a zvládnout se vypořádat z nejrůznějšími situacemi.
Bez vyjímek – všichni se můžete stát mistry svých životů a žít život bez hranic.
Někomu to možná bude trvat déle než jinému, ale povede se to všem, kteří budou vytrvalí, půjdou si za svým a nevzdají se…
 

CRozvoj osobnosti Vám pomůže převzít větší odpovědnost

Osobní rozvoj lidem pomáhá převztí větší odpovědnost za svůj život a vzít jej do vlastních rukou a zařídit si ho ke své spokojenosti.

To však není cíl, ke kterému se lze dostat během pár chvil.

Jedná se o dlouhodobé odhalování a revizi svých podvědomých vzorců, představ, k ujasňování svých hodnot, nacházení postupů jak řešit určité situace, či jak přistupovat k určitým problémům.

Člověk, který si v sobě dělá jasno, mapuje své podvědomé motivace, postoje, představy, stereotypy a mění je tak, že odpovídají jeho potřebám.

To je člověk, který si uvědomuje, co chce a co je pro to třeba udělat, a proto se dostává ke svým cílům, protože svou energii vynakládá efektivně.

 • Vydává svou energii na to, co ho baví a zároveň mu to vydělá dostatek peněz.
 • Má rodinu a vztahy, které ho naplňují, a celkově se cítí spokojený.

Je prostě mistrem svého života.

 

DMožná jste v životě neměli tu nejlepší startovní pozici…

Možná jste měli či stále ještě máte nějaké strachy či pochyby, možná se držíte nějakého nevědomého přesvědčení, které Vás omezuje a oddaluje od dosažení života snů, možná máte jiná omezení a hranice…
Ve skutečnosti – bez ohledu na to, jak na tom momentálně jste, tak na tom nezáleží… 
A nezáleží na tom v případě, že to tak nehodláte nechat a chcete se posunout a zažít pozitivní změnu. 

 • Když svou situaci necháte tak, nic se ve Vašem životě nezmění… 
 • Když si však vyhrnete rukávy a začnete pracovat na pozitivních změnách skrze svůj osobní rozvoj, nakonec postupně získáte to, co chcete…

Cokoliv se je možné. Cokoliv je možné pro toho, kdo věří a na změnách pracuje… 
Věřím, že neexistuje nic, co byste nemohli získat či čeho byste nemohli dosáhnout, pakliže vsadíte na svůj rozvoj osobnosti a jednoduše porostete jako člověk…
 
home work práce z domu prace doma man 597178 1920 rozvoj osobnosti ebook, jak zlepšit život, Klíč k úspěchu, magická slova, magická slova mistrů života, mistr, mistr života, mistrovství, mistrovství života, neuron, osobní rozvoj, rozvoj osobnosti, synapse, život, život bez hranic Rozvoj osobnosti: Proč byste se jím měli zabývat? A co Vám Osobní Rozvoj přinese...?
 

Osobní Rozvoj není instantní řešení…

Je to řešení trvalé a je to práce…

 
Osobní rozvoj je opravdu skvělá věc, o které se často mluví…
Občas se o ni mluví tak často, že někdy lidé nabydou pocitu, že když se začnou osobním rozvojem zabývat, instantně a okamžitě tím vyřeší všechny své problémy.
Začnou mít pocit, že osobní rozvoj je kouzelná pilulka, kterou stačí spolknout a všechny jejich problémy se jakoby mávnutím kouzelné hůlky ztratí a vše bude dokonalé… 
Což samozřejmě není pravda a toto přehnané očekávání spíš vytvoří určité zklamání, že lidé nevidí výsledky, které by chtěli, dostatečně rychle. 
Je však potřeba si uvědomit, že v tomto světě málokdy dosahujeme výsledků instantně
vše má určitou setrvačnost. 

Kromě instantní polévky, nudlí a kafe, vše, co má nějakou hodnotu, vyžaduje určitý čas, než se k tomu člověk dostane… 
A osobní rozvoj v tomto není výjimkou.
 

Osobní Rozvoj je práce: Chce čas a konzistentní přístup.

Možná se to nezdá, ale osobní rozvoj je skutečná práce, která si žádá svůj čas, konzistentní přístup a velkou dávku trpělivosti sama se sebou… 
V některých případech sice může zafungovat instantně, ale nebuďte rozčarování z toho, že většinou se osobnímu rozvoji bude potřeba věnovat dlouhodobě…
To však neznamená, že nefunguje.
Znamená to jen to, že nějakou dobu vezme, než odstraníte všechny ty “nánosy bahna a nefunkčních přesvědčení” za všechny ty předešlé roky, kdy jste se osobnímu rozvoji nevěnovali a kdy jste ne všechno dělali správně.
Uvědomte si, že jste doslova roky přemýšleli tak, jak jste přemýšleli, abyste se dostali k výsledkům, které máte (a se kterými možná nejste zcela spokojeni)… 
A tak vezme nějakou dobu než vyvážíte pomylné misky vah a přidáte na tu stranu, která převáží k výsledkům, které ve svém životě chcete mít..
 

Možná jste si kupříkladu 1 000 krát či 1 000 000 krát v hlavě,
ale i nahlas řekli, že nejste dost dobří… 

 

 • Tím, že jste si to mnohokrát a často opakovali, jste si v mozku vytvořili opravdu pevné spojení mezi neurony (synapse)… 
 • Tím, že jste si to opakovali tak dlouho, vytvořili jste si osobní přesvědčení, které se stalo součástí systému Vaší víry (toho, čemu věříte o světě a o sobě)… 
 • Toto přesvědčení se stalo součástí Vaší osobnosti a způsobu, jak v životě vystupujete, jak o sobě přemýšlíte a jak se rozhodujete a chováte.

 

Trvalo to dlouho, co jste si opakovali a dělali něco nesprávného…

Smiřte se tedy s tím, že to také vezme nějaký čas, než to správné a dobré, co začnete dělat nyní, převáží to nesprávné, co jste dělali měsíce a roky zpátky… 
V prvé řadě bude potřeba, abyste si přestali opakovat to, co Vám neslouží (říká se tomu negativní afirmace) a přestali tak posilovat mozkové dráhy, přesvědčení a naprogramování v tomto ohledu (např. nejsem dost dobrý)…
Když to sami sobě přestanete opakovat, mozkové spoje oslabí – je to stejné jako s čímkoliv, co se naučíte a potom nepoužíváte – začnete zapomínat
A když začnete zapomínat, nebudete si to schopni vybavit do té doby, dokud si to nepřipomenete a neosvěžíte.
Což je přesně efekt, kterého ohledně nesprávných věcí, které jste si dříve často opakovali, chceme dosáhnout. 
 
Dále je také nezbytné, abyste si naopak začali říkat a dokola opakovat to, co sami chcete, aby se stalo Vaši novou skutečností, novou realitou…
Začněte si vytvářet nový systém víry a díky tomu novou realitu. 
Začněte programovat svůj mozek. Začněte vytvářet mozkové spoje v tom směru, v jakém chcete, aby se Váš život ubíral.
Říká se tomu afirmace a zde o tom najdete více.
 
Takže ano osobní rozvoj je práce sama se sebou vyžaduje čas a konzistentní přístup
A také bude potřeba, abyste pro sebe sama měli velkou trpělivost, když se Vám zrovna nebude dařit posouvat kupředu tak rychle, jak byste si představovali…
Je důležité, abyste se i přesto, že třeba nepostupujete tak rychle, jak byste si představovali, měli rádi, protože není nic horšího než obrátit se proti sobě a k těm nánosům bahna za předchozí roky na sebe nakydat další hnůj v podobě toho, že sama sebe začnete nemít rádi a začnete se nenávidět…
Pro zrychlení svého posunu kupředu můžete využít služeb kouče či mentora, který Vám pomůže rosplést Váš osobní příběh, upozorní Vás na iracionální přesvědčení, který se držíte a pomůže Vám ve Vaší konkrétní situaci… 

Pokud však hledáte jen povrchní rychlou opravu momentální situace a nemáte skutečný zájem o trvalé změny ve svém životě a nechcete změnit sebe sama,
pak Vám nepomůže ani kouč ani mentor…

Očekávání, že dosáhnete vnějších změn bez těch vnitřních, je nebezpečné a pravděpodobně budete zklamáni.

Protože vnější změny téměř vždy následují změny vnitřní, nikoliv obráceně… 

 

Ve skutečnosti toužit po vnějších změnách bez toho, abyste praktikovali osobní rozvoj a nechtěli se změnit a přitom si přát, aby tyto vnější změny byly trvalého rázu, je tak trochu bláhové…

 
Protože jak uvnitř, tak vně. Jak nahoře tak dole.
Což je jeden z hermetických zákonů, jež byly objeveny na smaragdové desce už 350 let před naším letopočtem a měly by být známe nám všem. 
Protože i dnes o nich ví jen málo lidí, tak se většina snaží dosáhnout změn ve svém životě vně, bez toho aby se paralelně s tím snažili zapracovat sama na sobě… 
A nepracují na svém mentálním vybavení, očistili své podvědomí od nefunčkních programů vzorců a přesvědčení…
 
Nechtějí měnit sama sebe, ale přesto by chtěli dosáhnout změn v životě, ve výsledcích, které mají… 
A rapidně tak snižují pravděpodobnost, že se jim svých snů a cílů povede dosáhnout. 
 
V tomto světě však vždy funguje něco za něco…
Bez ohledu na to, jak to nazveme, vždy tady existuje jistá výměna:

 
Chtít něco získat bez toho, abychom něco dali výměnou, většinou nefunguje.
Na druhou stranu pakliže dáme energii a práci do změny sama sebe a změníme se, zapracujeme na svém mentálním nastavení a rozvineme své dovednosti… 
Automaticky se tím přesuneme z pozice, kdy v něco doufáme, toužíme a něco potřebujeme (taháme za kratší část provázku) a dostaneme do pozice, kdy přirozeně můžeme obdržet a získat (pozice síly).
 

Slibte sama sobě a převezměte odpovědnost za to, že se začnete rozvíjet a stanete se takovým člověkem, který může dosáhnout svých snů, cílů, ambicí a tužeb…

 
Vaší odpovědností je udělat nezbytné vnitřní změny, které potřebujete udělat…
Vaší odpovědností je, abyste se stali takovým člověkem, jež svých snů může dosáhnout a dosáhnout změn a výsledků ve vnějším světě…
Existuje jen málo lidí, jež jsou ochotni zapracovat sama na sobě, vyrůst, zlepšit se a rozvinout své myšlení a moudrost a jsou ochotni do toho dát zcela vše…
 
Rozhodněte se, že jedním z těch mála lidí budete Vy.
Převezměte osobní odpovědnost nad svým rozvojem osobnosti a mějte v tomto směru výhodu.
Dejte závazek v podobě času, energie a úsilí ve svůj osobní rozvoj…
Bez ohledu na, jak dlouho Vám to bude trvat, stojí to za to… 
 
Jste ochotni zaplatit cenu, která stojí každé dosažení snů, životní štěstí, život bez hranic…?
Na to si budete muset s čistým svědomím odpovědět Vy sami.
 

Existují způsoby, jak svůj osobní rozvoj urychlit?

Co dobrého se stane, když svůj osobní rozvoj budete moci zrychlit?

 
Osobní rozvoj je způsob života, životní cesta a v některých případech to může být cesta docela dlouhá…
Zejména pokud má člověk hodně negativních návyků, programů a přesvědčení, které potřebuje změnit…
A nebo prostě začíná a má toho opravdu hodně, co se potřebuje naučit…
 
Čím vyšší rychlosti při svém učení a rozvoji osobnosti dosáhnete, tím rychlejší je odezva v podobě výsledků, jež Vaše aktivita generuje.
Ovšem pozor – nemám na mysli nějak věci obcházet a vyhýbat se jím nebo hledat zkratky, kde nejsou – přístup rychlokvašky zde nefunguje… 
 
Čím více vnitřně rostete, čím více se z Vás stává skutečný Mistr a Vítěz:

 • s tím více věcmi, situacemi a lidmi, jsme si schopni správně poradit.
 • tím více jste hodnotní pro ostatní lidi a tím více jsou nakloněni s Vámi spolupracovat

 
Existuje tedy nějaký způsob, jak člověk může svůj osobní rozvoj zrychlit? 
Ano, existuje.
 

Existují způsoby, díky kterým jste schopni se věci, které se potřebuje naučit, naučit velmi rychle, pochopit je a ovládnout…

 
Ještě bych rád předeslal, že mi v tuto chvíli nejde ani tak o to, jak se rychle naučit něco, co už nikdy nebudete potřebovat…
“Našprtit” se to na nějakou zkoušku a následně zapomenout – tak jak to dělá mnoho studentů vysokých škol.
Nikoliv – mluvím tady o tom, jak co nejdříve udělat novou úroveň moudrosti, novou znalost skutečnou součástí svého života, součástí své osobnosti – tak abyste tato nová témata či teoretické základy a znalosti byli schopni naprosto přirozeně začít používat a uplatňovat v praxi.
 

Zrychlit svůj osobní rozvoj může být zásadní…

V určité stádiu svého rozvoje osobnosti pravděpodobně dojdete do fáze, kdy zjistíte, že je toho příliš mnoho, co byste se ještě měli naučit nebo v čem byste se měli zlepšit.
Možná už jste i Vy zažili situaci, kdy jste se podívali na seznam knih, které jste si naplánovali přečíst a pomysleli jste si, že nemáte tolik času, kolik byste na tu “rozpustilou haldu” potřebovali a uvědomili jste si, že by na to muselo padnout desítky víkendů.
 

Že nemáte seznam? Tak to si jej rozhodně dejte dohromady.
Vaše knihovna by měla růst spolu s tím, jak ze svého seznamu jednotlivé tituly odškrtáváte jako zakoupené a přečtené.
Jeden můj známý, dobře placený konzultant mi jednou ukázal část své knihovny, která čítala dobrých 250 knih z oblasti, kde pracuje.
Asi pro Vás nebude překvapením, že vydělá něco mezi 150-200000 kč / měs.

 
Pokud jste tedy již někdy dříve přemýšleli o tom, jak zrychlit svůj rozvoj osobnosti, existuje několik možností…
 

1 Zrychlete svůj osobní rozvoj s pomocí rychločtení…

Rychlost čtení každého z nás je různá. Existují však techniky, které Vaše čtení několikanásobně zrychlí…
Když zajdete na kurz a tyto techniky si osvojíte, tak budete schopni projít větší množství textu a naučit se více toho, co potřebujete mnohem rychleji…
Má to však několik nevýhod – stále budete nuceni projít velkou spoustu textu než se dopátráte a poskládáte si, co vlastně a jak funguje v oblasti, ve které se chcete zlepšit… 
A navíc si můžete nesprávně interpretovat informace, které takto přijímáte a vyvodit z nich nesprávné závěry vzhledem sama k sobě.
Protože knihu samotnou nemůžete vzít a poradit se s ní.
 

2 Zrychlete svůj osobní rozvoj s pomocí osobního mentora

Abyste nemuseli procházet velké množství textu a aby nedocházelo k chybné interpretaci, je vhodné doplnit čtení tím, že si najdete mentora. 
Někoho, kdo v dané oblasti, ve které Vy chcete uspět, má výsledky a můžete společně danou knihu a pohledy v ní rozebrat z mnoha úhlů pohledu.

Mentor se s Vámi rovněž může podělit o tipy a zkratky, které pro něj fungovaly a které Vám pomohou dostat se rychleji tam, kde se chcete dostat… 
 

Jeden den strávený s mentorem vydá za 30 dní strávených s knihou.

To je opravdu značný stimul pro Váš osobní rozvoj.

 
Důvod, proč je mentor v procesu osobního rozvoje tak důležitý, je zřejmý.
Knihu musíte přečíst od začátku do konce, abyste si byli jisti, že Vám nic důležitého neuniklo a abyste pochopili celé téma, kterému se chcete naučit, komplexně.
Mentora se zeptáte rovnou na to, co Vás trápí. Můžete ty rychle objevit jádro pudla.
A pokud jste jako já, tak bez zbytečného prodlužování jdete rovnou k věci.
Velice rychle tak dostanete odpověď, “opravíte” to, co je potřeba a postupujete dále.
 
Váš pohyb směrem kupředu je mnohem rychlejší než můžete získat “jen” prostřednictvím knih nebo audio nahrávek… 
Na druhou stranu tím však nechci říct, že byste měli přestat číst.
Knihy jsou důležité, pomáhají tříbit Vaše myšlení, pomáhají jej zlepšit. 
Budete-li využívat jak knih, tak mentora, tak budete na dobré cestě..
 

Rozvoj osobnosti a mentoring

Platí již od pradávných dob, že ostří jednoho meče brousí ostří meče druhého. Stejně to platí, že moudrost jednoho muže, ostří moudrost druhého.

 
Každý úspěšný člověk měl svého mentora (učitele nebo rádce), který mu pomáhal zpracovat jeho vlastní osobnost a pochopit principy života.

 • Socrates byl mentorem Plata,
 • Plato byl mentorem Aristotela,
 • Aristoteles byl mentorem Alexandra Velikého.

 
Tehdy se sice mentoři nazývali Mistry nebo Učiteli, ale to je jedno.
Jejich úlohou bylo spolupodílet se na výchově dalších skvělých lidí.
A tak to mu je i dnes.

 

Co však dělat, pokud mentora pro svůj osobní rozvoj nemáte?

Nějakého byste si rychle měli najít – nejlépe v oblasti, ve které sami chcete uspět.

Lidé by často rádi svého osobního mentora měli, ale přesně nevědí, kde jej získat a mají obavu, zda si jej mohou dovolit.

Existuje několik možností, jak to řešit. Nabídnu vám několik z nich.

Tento seznam si není vyčerpávající ani definitivní.

Vyberte tu možnost, kterou můžete zrealizovat co možná nejrychleji a mít tak na své straně obrovskou výhodu, ze které můžete těžit:

 
1. Prozkoumejte autory článků na tomto webu, protože budete mít příležitost podle hodnoty, kterou v článcích sdíleli, zjistit, zda Vás mohou něčemu naučit a zda mohou být vhodní jako Vaší mentoři… 
Či kdo by Vám mohl nejvíce “sedět” a pomoci v řešení Vašeho problému nebo jak se říká: Doprovodit Vás tam, kam se chcete dostat…
 
2. Připojíte-li se, nebo pokud už jste připojení k nějaké společnosti pracující modelem network marketingu, pak máte příležitost důležité otázky konzultovat se svým mentorem. Zpravidla jím je Váš sponzor.
A to je něco unikátního na tomto obchodním modelu, protože Váš mentor není odměňován za to, že s Vámi strávil příjemnou hodinku a popovídal si s Vámi… 
Je odměňován teprve za Váš úspěch, takže máte jistotu, že Vám bude dávat ty nejlepší rady, abyste uspěli a zároveň mu nemusíte platit hodinově… 
 
3. Přečtěte si eBook – Na tomto webu najdete ebook s názvem Magická Slova Mistrů Života, který obsahuje 37 doslova magických slov…
Ve skutečnosti se jedná o nadčasové princiy, které Vám pomohou přenést se od prostřednosti a ubíjejícího života k osobnímu vnitřnímu mistrovství v 5-ti základních životních oblastech…
Je to unikátně poskládané dílo, které sklidilo celou řadu pozitivních referencí…
Zjistěte o tom více zde.
 
4. Kurzy a školení – jeďte na seminář, kurz nebo školení poskytující vzdělání v oblasti, ve které se chcete rozvíjet…
Přinese vám to hned několik příležitostí – poznáte člověka, který seminář vede, budete se jej moci zeptat na věci, které konkrétně vás trápí, pravděpodobně s tímto člověkem budete mít příležitost navázat bližší kontakt a možná i spolupracovat.
Další příležitostí je, že se také seznámíte s novými lidmi, které daná tématika zajímá a z toho se může vyklubat ledacos – od navázání obchodní spolupráce, přes společný rozvoj osobnosti, až k partnerům do mastermindingové skupiny až po partnerský vztah.
 
5. Webináře –  v dnešní době velmi oblíbený způsob vzdělávání, který si klade minimální a často také nulové nároky na finanční stránku vzdělávání… 
Navíc čas, který do tohoto způsobu investujete, je čiště ten, kdy se vzděláváte bez nutnosti kamkoliv cestovat v teple domova.
Jste ale ochuzeni o navázáni nových mezilidských vztahů a ne všechny kurzy a školení lze prostřednictvím webinářů zrealizovat.

V každém případě kurzy, školení a webináře jsou dobrou zkratkou, která urychlí Váš rozvoj osobnosti a zpravidla Vám přinese příležitost získat do svého života jednoho nebo více mentorů, kteří jsou obrovským přínosem.

 

3 Zrychlete svůj rozvoj osobnosti s pomocí psaní a blogování

Někdo by řekl, co má psaní a blogování společného s rozvojem osobnosti…
Na první pohled ne mnoho. Na pohled druhý však přece jen může mít blogování zásadní vliv na rozvoj Vaší osobnosti.
Je obecně známo, že když se něco potřebuje naučit a učíte to sami sebe, pak dojdete jen určitého pochopení probírané problematiky.
Pokud jste však v pozici, kdy učíte někoho Vy, pak jste nuceni danou problematiku pochopit rychleji mnohem více do hloubky
Učit někoho druhého je rychlejší způsob učení než se učit jen a pouze sama pro sebe.
Učíte-li se tak, abyste byli schopni dané informace předávat druhým, získáte hluboké pochopení vzájemně se ovlivňujících aspektů v dané oblasti.
 
A právě to je zajímavé na psaní a na blogování…
Pokud máte svůj blog, můžete doslova trénovat v přímém přenosu.
A ten přímý přenos je skutečně velmi důležitý… 
Budete-li něco tvořit s vědomím, že by to mělo pomoci někomu jinému, že by to někdo jiný měl číst a pochopit, pak Vám na tom bude záležet mnohem více, než když to budete dělat jen sama pro sebe a to způsobí, že v daném tématu půjdete o krok dále… 
Bude Vás to popohánět k tomu, abyste si věci promysleli, abyste byli maximálně srozumitelní a konkrétní tak, jak je to potřeba.
Donutí Vás to připravit se, zjistit si fakta a myšlenky poskládat do uceleného celku.
Velmi často také dojde k samotnému pochopení sebe sama – Váš rozvoj osobnosti půjde prudce nahoru…
 

Mozek nepozná rozdíl mezi představou a skutečností…

Vědci opakovaně potvrdili, že mozek nepozná, zda danou činnost člověk přímo vykonává, nebo si ji jen představuje.
Na osvojení daných věcí to nemá vliv – výsledky jsou téměř stejné, protože k přenosu impulsů dochází po stejných nervových drahách…
A tady na řadu přichází právě psaní, protože je to jedna z možností, jak si osvojit to, co si osvojit chcete.

 

Psaní Vám pomůže získat určité pochopení vzájemných souvislostí a velmi dobře se zorientovat v tématu, ale samozřejmě nenahradí konkrétní akci a aktivitu, kterou tak jako tak potřebujete odvést, protože psaní zpravidla nevytvoří to, co chcete vytvořit v reálu… 

Nicméně skutečně je to cesta, jak mnohem více záležitostí mnohem rychleji pochopíte.

Je neuvěřitelné jak daleko jste schopni se posunout v oblasti, kterou se zabýváte právě díky tomu, kolik o této oblasti napíšete a pak ještě napsané fyzicky uplatníte.

Pokud navíc budete psát na svůj blog a budete se dělit o své pokroky a to, kam směřujete, budete nad sebou mít určitý “bič”, který Vás bude popohánět jít kupředu navzdory překážkám a nesnázím a pravděpodobně se tak nevzdáte příliš brzy a svých snů, cílů či toho, o co usilujete, skutečně dosáhnete… 

 
Pokud skutečně chcete postupovat mílovými kroky, překonejte svou lenost nebo pohodlnost a začněte psát na denodenní bázi.
Pokud budete psát často, pravidelně, zajímavě a budete svým čtenářům předávat hodnotu, tak na internetu vznikne další zajímavé místo, které budou navštěvovat lidé z mnoha koutů světa.
Pak je nasnadě z těchto návštěvníku a tedy potenciálních zákazníků Vašeho blogu udělat skutečné spokojené zákazníky, kteří využívají Vašich produktů či služeb…
Takže zpočátku možná půjde spíše o rozvoj Vás samotných, ale později se z toho může stát lukrativní podnikání.
A co jak byste si tímto způsobem vytvořili svou vysněnou práci, své vysněné podnikání?
 

4 Zrychlete svůj rozvoj osobnosti s pomocí intenzivního tréninku a praxe…

My lidé fungujeme tak, že čím vícekrát něco trénujeme a skutečně si to v praxi osaháme, tím více se v tom stáváme zručnějšími a dříve či později v této oblasti dosáhnete určité úrovně mistrovství… 

Skrze praxi se uděje určitý rozvoj naší osobnosti a my si osvojíme nejen znalosti a dovednosti, ale dojde k přetavení v určitou praktickou dovednost a moudrost…

Dojdeme k hlubokému pochopení, nejen k nabytí informací, ale skutečnému pochopení a propojení dříve získaných informací v srozumitelný celek…

Několik různorodých pramenů hovoří o 10000 hodinách skutečně soustředěného a efektivního úsilí, které jsou potřeba k tomu, abychom se v dané oblasti stali Mistry..

Cvičením a praxí můžeme trénovat úplně cokoliv, co se potřebujeme naučit – hrát tenis nebo šachy, naučit se vařit nebo řídit auto, vrtat nebo pracovat na počítači, hrát na hudební nástroj, bruslit nebo podnikat.

 

5 Zrychlete svůj osobní rozvoj zbavením se omezujícího programování…

Asi nikdo z nás nemá ve svém životě všechno vychytané… Asi nikdo z nás není bez omezujících přesvědčení a naprogramování, které nám brání dosáhnout našeho potenciálu. 
Každý z nás má ve svém podvědomí určité programy, kterých by bylo dobré se zbavit, ale přitom jsou v nás tak hluboce zakořeněna, že to jde tradičními cestami, jako třeba afirmacemi jen velmi obtížně, složitě a je to zdlouhavé… 
Jestliže máte také pocit, že Vás nějaké podvědomé přesvědčení či naprogramování drží už dlouho zpátky, tak máte nejspíše pravdu. 
A poznáte to tak, že se Vám opakovaně nedaří dosáhnout toho, po čem opravdu a skutečně toužíte a opravdu a skutečně po tom jdete, pracujete a usilujete o to. 
Nicméně bez ohledu na to, co děláte, stále se Vám toho nedaří dosáhnout… 
V takovém případě bude nejspíše problém ve Vašem podvědomém programování… 
 
Jestliže je tomu tak, můžete toto omezující přesvědčení či naprogramování překonat těmito dvěmi způsoby… 
1) Praktikujte vděčnost. 
Mnoho vědců po celém světě se v posledních letech ve více než 100 rozsáhlých výzkumech a studiích na fenomén vděčnosti zaměřili a začali jej více zkoumat…
Díky nejmodernějším technologiím začali odhalovat změny, které se při projevení vděčnosti dějí na mozku a v těle lidí, kteří se naučí správným způsobem vděčnost procítit.
Zjistilo se, že správné procítění vděčnosti, vhodně stimuluje a programuje RAS každého člověka na to, aby v příchozích informacích, podnětech a událostech nacházel ty správné příležitosti a ty správné lidi, se kterými dosáhne úspěch, hojnost a prosperitu…
Navíc se u toho cítí neuvěřitelně šťastně…
Více se o tom dozvíte zde.
 
2) Vyzkoušejte metodu PSYCH-K®
Díky unikátní metodě PSYCH-K® (klíč k naší duši) dokážeme společně najít původce vašich omezujících myšlenek a hlavně je efektivně a velmi rychle změnit. Z omezujících na podporující. Samotný proces změny přesvědčení trvá několik minut.
Jak to funguje?

 • Celý proces je řízen výhradně moudrostí vašeho těla, podvědomí a nadvědomí. Využíváme svalový test k řízení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější a nejbezpečnější.
 • PSYCH-K® využívá nejmodernější poznatky z oblasti epigenetiky, a psychoneuroimunologie.
 • Neinvazivně, interaktivně a jednoduše. Použijeme svalový test k řízení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější a nejbezpečnější.

 

 
Jaké budou výsledky?

 • Vzhledem k tomu, že naše přesvědčení jsou z 95% zodpovědná za to, jak vypadá náš život, jeho kvalita se o poznání zlepší.
 • Budete moci využít svůj plný potenciál bez nepotřebných a starých programů strachu, úzkosti, nedůvěry, nelásky a omezení.
 • Navrátíte se do svého středu, rozpomente si na to, kým skutečně jste.

Více se dozvíte zde.
 
 

NECHEJTE SI ODE MNE POMOCI…