Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? A jaký je rozdíl mezi chudými a bohatými?

Uvažovali jste někdy nad tím, co charakterizuje bohatého člověka? Jak takový bohatý člověk žije, jak se chová a jak vlastně vypadá?
A jaký je vlastně rozdíl mezi člověkem, který je bohatý a osobou, která má pouze vyšší než průměrné příjmy?
V tomto článku se nad těmito několika zajímavými otázkami společně zamyslíme… 
 
bohatý, bohatství, bohatý člověk, investice, investovat, peníze
 

Začněme úvahou nad tím, co vlastně znamená slovo bohatý…

Charakterizuje slovo bohatý pouze člověka, který má hodně peněz? 
Nebo slovo bohatý vyjadřuje něco většího, něco s daleko širším významem…?
 
Odpověď na to můžeme nalézt, když se vrátíme ke knize Myšlením k Bohatství, kterou mnozí z Vás pravděpodobně četli, a dohledali bychom si název v angličtině.
Když si to vyhledáte, v anglickém originále naleznete: Think and Grow Rich. 
Což v českém překladu skutečně znamená: Mysli a zbohatni… 
 
Nicméně – když si knihu nebo film zakoupíte a začnete studovat s tím, že budete hledat zaručené návody na to, jak vydělat peníze, nejspíše budete zklamáni… 
Protože takové návody v knize ani filmu v podstatě žádné nejsou…
(Tedy snad jen kromě 6ti krokového návodu “Jak proměnit touhu ve zlato“)
 

Stručný obsah článku:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
bohatý, bohatství, bohatý člověk, investice, investovat, penízeNa prvních českých vydáních knihy Myšlením k Bohatství sice najdete velký červený obrázek dolaru a opakovaně napsáno slovo bohatství… 
Myslím si však, že jde zejména o marketingový tah českého vydavatelství, aby kniha šla na odbyt a byla přitažlivá pro určité typy lidí… 🙂
Jsem přesvědčen, že Napoleon Hill, který knihu napsal, přemýšlel v širším kontextu slova bohatý a nespojoval bohatství jen se samotným vlastněním peněz. 
 
Proč si to myslím?
Stačí, když se podíváte na překlady slova rich, které nám slovník nabízí.  
V překladu objevíte, že slovo rich je mnohovýznamové a najdete překlady jako
bohatý, drahý, zámožný
, což se hodně vztahuje k vlastnění peněz a hromadění majetku.

Nicméně také najdete překlady jako plodný, nádherný, úrodný, velkolepý a nebo dokonce humorný, což s vlastněním peněz přímo nesouvisí, ale přitom souvisí… 
A to je na tom to zajímavé…
 

Když o tom budeme trochu déle přemýšlet, tak zjistíme, že právě slova jako plodný, nádherný, úrodný, velkolepý jsou častou příčinou stavu, kdy je někdo bohatý…

 
Co tím mám na mysli?
Jednoduše to, že když je někdo bohatý, je to výsledek určitého procesu… 
Procesu, ve kterém, když chce být člověk bohatý, potřebuje projevit své dary, silné stránky a talenty a stvořit něco, co druzí považují za nádherné či velkolepé… 
Potřebuje být tedy plodný, kreativní a akční, aby vytvořil něco, co si druzí cení a přisuzují tomu určitou hodnotu.
Být bohatý není příčina, ale důsledek…
Důsledek toho, že je někdo plodný, nápaditý, kreativní a aktivní…
 

Uveďme si pár příkladů: 
Platilo to jak v případě Billa Gatese, který založil Microsoft a byl kreativní a zároveň přínosem v tom, že nemusíme používat příkazové řádky, ale máme Windows…
Taktéž to platilo u Warrena Buffeta, který založil společnost Berkshire Hathaway, ve které obchodoval s akciemi – našel způsob, jak investovat do akcií tak, aby dlouhodobě vydělával a pomohl mnoha svým investorům zbohatnout… 
Rovněž pro Jeffa Bezose to platilo – vytvořil nákupní centrum na internetu, které milují milióny lidí a také spousta lidí díky Amazon vydělává peníze tím, že na něm prodává své peníze…
Nebo třeba Marka Zuckenbergera, který vytvořil první verze Facebooku.. 

 
 

Jak BEZPECNE TVORIT RENTU 200k rocne Pobit Inflaci a Nechat Penize aby konecne pracovaly za Vas… bohatý bohatí, bohatí lidé, bohatství, bohatý, bohatý člověk, Chcete být milionářem, finance, investice, investovat, jak se stát milionářem, milionář, miliónové impérium, Myslete jako milionáři, peníze Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? A jaký je rozdíl mezi chudými a bohatými?

 
 
A tady to lidé často pletou.. 
Chtějí získat výsledek, chtějí zbohatnout a až příliš se zaměřují na své bohatství a honí se za každou příležitostí a penězi…
Jsou na lovu. Mají mentální nastavení a energii dobyvatele, což je vede k drancování…
A asi si dokážete představit, že “energie dobyvatele” není příliš přitažlivá – ani pro lidi, ani pro příležitosti a v konečném důsledku ani pro peníze… 
 
Místo toho, by bylo mnohem lepší, kdyby začali být plodní, kreativní a začali tvořit a bohatství k ním mohlo přijít mnohem snadněji… 
Protože vytvořili podmínky a prostředí, které by přitahovalo lidi a příležitosti, se kterými se vždy pojí peníze a možnost zbohatnutí.
 

Chcete číst více na téma přitahování bohatství? 

 
Protože je-li někdo skutečně plodný (kreativní), nebo vytvoří něco nádherného, velkolepého či humorného (jinými slovy vytváří něco, co lidé vnímají jako hodnotu),
tak zaručeně získá nějakou míru pozornosti… 

Čehož přímým důsledkem je, že sklidí k tomu proporciální množství úspěchu..
A v konečném důsledku tím zvýší svou pravděpodobnost, že bude přitahovat další příležitosti a peníze a je možné, že takový člověk nakonec bude i bohatý… 
 
mlm network marketing photo 1526948128573 703ee1aeb6fa bohatý bohatí, bohatí lidé, bohatství, bohatý, bohatý člověk, Chcete být milionářem, finance, investice, investovat, jak se stát milionářem, milionář, miliónové impérium, Myslete jako milionáři, peníze Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? A jaký je rozdíl mezi chudými a bohatými?
 

Když budete Myšlením k Bohatství studovat opravdu do hloubky…

Zjistíte, že není téměř vůbec o bohatství ve smyslu peněz nebo hromadění majetku… 
Když si knihu přečtete nebo se podíváte na film, tak zjistíte, že je plná příběhů lidí, jejichž hlavním motivem ve skutečnosti vůbec nebylo hromadit bohatství… 
Ve většině případů je hnalo kupředu něco zcela jiného
Jejich zájmem bylo vytvořit a dotáhnout něco, čím byli v tu danou chvíli svého života doslova posedlí (měli pro to nezvyklou vášeň, nebývale je to zajímalo a přitahovalo). 
Inspirativní příběhy lidí, jež jsou v knize či filmu zahrnuty, jsou svědectvím obrovského zájmu o něco, co tyto lidi kompletně pohltilo na několik měsíců či spíše let a stali se v tom natolik dobří, že je za to druzí lidé byli ochotni platit a tak nakonec i zbohatli… 
 

Ještě jednou opakuji: Bohatství je pouze důsledek či výsledek…
Nikoliv však cíl jediný a samotný. Nemůžete jen chtít zbohatnout.
Musí v tom být něco více než jen touha zbohatnout…
Potřebujete vytvořit nějakou určitou hodnotu a přinést ji na trh lidem, kteří ji ocení a budou ochotni za ni vyměnit své peníze…
Pokud toužíte zbohatnout, potřebujete plán… 

 

V Myšlením k Bohatství jednoznačný návod jak být bohatý nenajdete…

Protože kromě již zmiňovaného 6ti krokového návodu jak proměnit touhu ve zlato, žádný ucelený, zjevný a jednoznačný návod jak zbohatnout vlastně neobsahuje…
Přitom tam plán či návod opravdu je…
Je však skrytý a odhalí jej jen a pouze oko pozorného čtenáře
Je totiž rozprostřen mezi inspirativní příběhy podnikatelů, vynálezců a umělců.
Na každém z těchto příběhů je demonstrován určitý princip či životní postoj, který vede k tomu, že člověk začne ve svém životě vítězit a mít úspěch… 
Je proto opravdu důležité, abyste Myšlením k Bohatství studovali do hloubky… 
 

Proč v Myšlením k Bohatství jednoznačný návod či plán nenajdete?

plán
Myšlením k Bohatství sice neobsahuje jednoznačný návod či plán jak zbohatnout a být bohatý, ale i to má svůj důvod… 
Většina lidí ví, že kniha byla napsána jako výsledek 20ti leté výzkumné práce a vydána v roce 1937, kdy Napoleon Hill absolvoval rozhovory s 500ti nejúspěšnějšími lidmi té doby…
Málokdo však ví, že zároveň mluvil s dalšími 25000 lidmi, kteří tolik úspěšní nebyli… 
A ze všech těchto tisíců rozhovorů (což je mimochodem opravdu velká studie), kterými prošel, vyextrahoval 13 principů, které do Myšlením k Bohatství zaznamenal. 
Myšlením k Bohatství tedy není nějaké obyčejné motivační dílo samozvaného pisálka…
Spíše je to výsledek a shrnutí 20ti letého výzkumné studie v reálném prostředí s reálnými lidmi, ze které se dá vzít mnoho ponaučení… 
 

Jednoznačný návod jak být bohatý v Myšlením k Bohatství obsažen není.
Důvod k tomu je ten, že takový návod není vůbec jednoduché sestavit… 
A je otázkou, zda je to vůbec možné…
Každý člověk je totiž unikátem a každý, kdo se ve svém životě rozhodne tvořit bohatství a být bohatý, k tomu přistoupí svým vlastním unikátním způsobem, protože má své unikátní dary, talenty, představy a silné stránky.

 
Napoleon Hill mluvil s tisíci lidmi, kteří byli úspěšní i neúspěšní, a tak po čase zjistil, že: 

 • nejde ani tak o to “co” dělat, aby člověk zbohatnul…
 • Ale spíše o to “jak” člověk myslí při tom, co dělá,
  aby mohl zbohatnout v jakémkoliv oboru, ve kterém působí… 

 
Protože rozhlédnete-li se kolem sebe, ať už se podíváte na jakýkoliv obor činnosti:

 • naleznete v něm lidi, kteří jsou úspěšní a bohatí,
 • stejně tak však i lidi, kteří jsou neúspěšní a průměrní… 

 
Bohaté, průměrné a chudé můžeme vidět, jak žijí vedle sebe, často ve stejné lokalitě a nezřídkakdy se věnují naprosto stejnému oboru činnosti.
Pocházejí-li dva lidé ze stejného místa a pracují-li ve stejném oboru a jeden zbohatne, zatímco druhý zůstane průměrný nebo chudý, ukazuje to, že být bohatý není v první řadě záležitostí lokality nebo o oboru.. 
Je to více o jistém způsobu myšlení a jistém způsobu dělání věcí, než o lokalitě a oboru činnosti samotné. 
 

Vezměte si například realitní makléře – jsou jich tisíce. Něktěrým z nich se daří opravdu skvěle, jiní jsou spíše průměrní nebo podprůměrní… 
Bez ohledu na lokalitu – protože takoví realitní makléři pracují ve stejné lokalitě, se zhruba stejnými nemovitostmi. 
Ti úspěšní se od těch průměrných odlišují v tom, jakým způsobem myslí a jak jsou velcí profesionálové, kteří umí jednat s lidmi, jakou si dokázali vytvořit značku a povědomí o své osobě a jaký mají přehled a trhu… 

 
Proto v Myšlením k Bohatství nenaleznete jednoznačný návod, jak zbohatnout, ale naleznete zde návod, jak se stát vyzrálým člověkem, který myslí tak, aby mohl svého bohatství dosáhnout…
 
bohatý, bohatství, bohatý člověk, investice, investovat, peníze
 

Proč je důležité vyzrát jako osobnost… aby člověk mohl být bohatý?

Jednoduše proto, že: 

 • začne-li člověk kvalitněji myslet,
 • důsledkem toho je, že se začne kvalitněji rozhodovat a
 • díky tomu začne dělat a podstupovat kroky, které povedou k lepším výsledkům,
  než v tuto chvíli daný člověk má…

 
Proto, když budete Myšlení k Bohatství opravdu studovat, objevíte zde návod, jak se stát vyzrálou osobností, která lépe a kvalitněji myslí…
Což souvisí také s tím, že zde najdete návody: 

 • jak se zbavit svých strachů,
 • jak pracovat se svým podvědomím,
 • jak rozvíjet tvořivost,
 • jak znásobit svůj mozkový potenciál,
 • a mnoho a mnoho dalšího.

 
Jestliže vnitřně vyrostete, jestliže zkvalitníte své myšlení, jestliže se stanete osobností, se kterou druzí rádi pobývají, dostanete sami sebe do pozice, kdy skutečně budete přitahovat správné lidi, příležitosti, peníze a bohatství… 
Ale rovněž také budete spokojeni, budete žít ve vnitřním míru a budete šťastni.
A to je důležité…
Protože být stále na válečném tažení a věčné honbě za penězi, to jednoho utahá a není to žádná zábava… 
 
štěstí
 

A také protože samotné peníze Vás dlouhodobě šťastné neudělají…

Opravdu bohatý člověk, je bohatý ve všech ohledech – nejen z hlediska peněz…
Protože mít peníze a být bohatý, ještě automaticky neznamená, že budete šťastní... 
Ale není to náhodou to, o co nám všem ve skutečnosti životě běží?
V konečném důsledku se všichni chceme cítit šťastni – je to tak…?
 
Mít spoustu peněz, velké firmy, ale mít rozvrácenou rodinu a nerozumět si s partnerem a dětmi, nepřináší vnitřní uspokojení a pocit štěstí… 
Existuje mnoho lidí, kteří vyměnili hon za penězi a kariéru za rodinu….
A nakonec svého cíle dosáhli, aby zjistili, že to za to nestálo a štěstí, o kterém si mysleli, že jim to přinese, nezískali…
Často se pak dostanou do rozpoložení, že jsou ochotni se svého bohatství, které tak dlouho a tvrdě budovali, vzdát, jen aby získali zpět svou rodinu.
Protože být bohatý bez rodiny a bez partnera, kterého milujete a který Vám rozumí a najdete u něj vždy útěchu, podporu a klidný přístav, to moc štěstí nepřinese
 
Podobně lidé, kteří tak moc usilovně pracují na své kariéře, že se vzdají svého osobního života a “rvou to” na úkor zdraví…
Dříve či později se to na jejich zdraví projeví a daní lidé jsou velmi ochotni vyměnit nabyté peníze, aby získali zpět své zdraví…
Můžeme najít spoustu podobných příkladů, ale asi chápete, co mám na mysli.
 
bohatý, vyrovnaný
 

Bohatý člověk potřebuje být vyrovnaný ve všech ohledech…

Bohatství nelze vnímat jen na úrovni peněz…
Pokud to tak máte, je to cesta do pekel. Bohatství je to komplexní záležitost.
Bohatství je celek, který je složen z jednotlivých částí…
Bohatství by mělo být jak na úrovni vztahové, v oblasti zdraví, z hlediska kariéry a seberealizace a samozřejmě také finanční…
 

Myslím, že je dobré, vhodné a moudré si vždy připomínat, že peníze přidají (nebo násobí) to štěstí, které již máte...
Peníze by však neměly být modla, pro kterou uděláte cokoliv…

 
A tudíž peníze a bohatství nemůžou být jediným cílem. 
Protože i pokud byste peněz dosáhli (záměrně píšu pokud viz. dále), nebude Vás to těšit – nebo Vás to alespoň nebude těšit dlouhodobě…
 
Jestliže jste nešťastní, peníze Vás o moc šťastnějšími neudělají a nebo udělají, ale jen skutečně nakrátko a poté znovu upadnete do svého neštěstí… 
Nebudete šťastni trvale, ale po pár dnech (někdy dokonce po pár hodinách) Vás euforie z nabitých peněz přejde a stanete se jen nešťastným člověkem, který má hodně peněz..
 
Tím nechci říct, že byste se o své bohatství neměli snažit… 
Tím chci říct, že byste od peněz neměli očekávat, že Vás udělají šťastné…
Jejich účelem je spíše platit složenky a přinést Vám pohodlí…
Štěstí jako takové je však potřeba hledat jinde – viz. už zmíněná rodina či naplnění vzhledem k tomu, že člověka naplňuje to, co dělá…
 
nešťastný
 

Otázka: Může vůbec člověk zbohatnout, pokud není šťastný…?

Na tuto otázku můžeme najít odpověď, pokud si položíme ještě jinou otázku… 
 

Může člověk přitahovat příležitosti, peníze a potenciálně bohatství, když je člověk nešťastný…?

 
Jestliže je člověk nešťastný, pak pokud vůbec bude schopen cokoliv dělat (bude schopen se soustředit), nejspíš bude druhé lidi odpuzovat než přitahovat.
A když bude druhé odpuzovat, tak je málo pravděpodobné, že zbohatne…
Prostým faktem totiž je, že spolu s druhými lidmi přichází příležitosti, peníze a v důsledku toho i možnost zbohatnout.
Nebudou-li se kolem Vás druzí lidé cítit dobře, nebudou s Vámi chtít nic podniknout…
 
Bude-li však člověk šťastný, bude-li vyzařovat klid a mír, bude-li v pohodě, bude-li příjemný, bude to k němu přitahovat druhé lidi jako k magnetu…
A díky tomu se pro něj otevřou nové možnosti, příležitosti a také třeba bohatství… 
Protože jak uvnitř tak vně. Jak nahoře tak dole. Jak nás učí hermetický zákon..
 
bohatý, bohatství, bohatý člověk, investice, investovat, peníze

Jak bohatý člověk žije? Jak se chová?

A jak vlastně vypadá?

 
Většinu bohatých lidí, které znám, jsou úplně normální lidé… a žijí zcela běžně…
Tedy kromě toho, že mají krásné velké domy s krásnými věcmi uvnitř (obrazy, sochy, stoly, kávovar, velkou obrazovou televizi, knihovnu, apod.) a nádherné auta…
Většina bohatých, jsou zcela v pohodě a normální… 
 
Často jsou právě mnohem více v pohodě než většina průměrných lidí… 
Což je také zpětným důkazem toho, že aby člověk mohl zbohatnout, je zpravidla nezbytné, aby nejdříve poskládal sama sebe uvnitř.
Protože když je člověk poskládaný uvnitř, nemusí se sama sebou zabývat, je si jist sama sebou, má zdravé sebevědomí a sebedůvěru a tudíž se může zajímat o druhé a tím být výtečným společníkem v každé situaci…
A díky tomu s takovým člověkem druzí lidé rádi tráví svůj čas, což sebou často přináší nové možnosti a příležitosti.
 
Bohatý člověk také není nijak vyjímečný svým vzhledem… 

Snad jen kromě toho, že se opravdu hezky a kvalitně obléká a nenosí ošuntělé věci. 
Většina bohatých lidí, které znám, však nedává své bohatství žádným okázalým či nabubřelým způsobem najevo…
Oblékají se hezky, ale nesnaží se zbytečně vyhazovat peníze za předražené kousky, protože vědí, že peníze mohou investovat lépe tak, aby jim přinášely další peníze.
Trošku jiný přístup než obrázek bohatých, který nám servírují v televizi či filmech. 
 
vyrovananý, bohatý
 
Bohatý člověk je většinou mentálně vyrovnaný a emočně stabilní…
Když je člověk nestabilní, snadno ve vypjatých situacích podlehne momentálním emocím a to zpravidla nepřinese nic dobrého, protože často řekne něco, co ho později, až vychladne, mrzí… 
Jenže bohatství se nedá tvořit, pakliže je člověk mentálně nestabilní… 
Člověk si potřebuje rozvinout určitou mentální a emoční stabilitu, aby mohl začít vytvářet své bohatství, stejně jako si potřebuje rozvinout určitou houževnatost, protože ničeho není dosaženo přes noc.
I velká impéria, která byla budována roky nebo třeba desetiletí, byla ztracena díky emočním rozhodnutím ve slabé chvíli, díky čemuž nebyla zrovná šťastná…
Proto člověk, který je skutečně bohatý, je i vyrovnaný a emočně stabilní a jen tak ho něco nevyvede z míry.
 
Bohatý člověk má určitou životní moudrost a pokoru… 
Moudrost je otázkou principů a principy, jejich pochopení a aplikace vedou k bohatství… 
Bohatý člověk má mnoho zkušeností a díky tomu má určitou moudrost a nadhled, které získal školou života – tím, že často mnoho věcí pokazil a znovu zkusil…
Bohatý člověk se svou moudrostí okázale nechlubí, ale spíše rád pozoruje a učí se… 
Bohatý člověk, který si chce své bohatství udržet, je rozhodně pokorný, protože ví, že stejně ještě všechno neví a pořád jsou lidé, kteří toho vědí více.
A aby byl schopen své bohatství si udržet a nebo naopak rozvinout, potřebuje pokoru, aby mohl studovat.
Rád se tedy dozví nové věci, rád se učí… 
 

Jakmile člověk dosáhne úspěchu, velmi záhy dorazí na křižovatku…
Jedna cesta je cesta pýchy. Druhá je cesta pokory.
Cesta pýchy vede ke srázu a přivede člověka k pádu. Asi znáte přísloví “pýcha předchází pád”..
Cesta pokory je neomezená a vede k dalšímu růstu.

 
Bohatý člověk projevuje úctu a respekt k druhým lidem… 
Protože si uvědomuje, že vybudovat cokoliv skvělého není možné samostatně – je potřeba k tomu získat a přivést druhé lidi a je potřeba k tomu spolupráce… 
Jenže nikdo nebude dlouhodobě spolupracovat s člověkem, kterého nemá rád… 
Nikdo také dlouhodobě nepodpoří člověka, který jej nerespektuje a nemá k němu úctu. 
Vytvořit dobrou pověst a kredit vezme měsíce a roky úsilí a práce, kdežto ztratit ji je otázkou minut, hodin a dní… 
A důvěra, to je to, na čem se staví obrovské podnikání a dlouhodobá spojenectví, partnerství a spolupráce.
 
Bohatý člověk se upřímně o druhé zajímá a stará se o ně…
Kromě toho, že je bohatý člověk pokorný a respektuje druhé, tak se o druhé zajímá a stará – v tom smyslu, že mu druzí lidé nejsou ukradení a není k nim lhostejný…
Proč? Protože to přispívá jeho dobré pověsti a je to prostě správný životní princip.
Ale když se podíváte kolem sebe do světa, co dělá většina lidí..?
Spíše se zajímají jen o sebe a nemají čas, protože běží za svými cíli… 
A neuvědomují si, že když budou pečovat, upřímně se zajímat o druhé a respektovat je, tak brzy najdou ty, kteří se k nim připojí a v dosažení jejich cílů jim pomohou… 
 
bohatý, bohatství, bohatý člověk, investice, investovat, peníze
 
Bohatý člověk je také často velmi otevřené mysli…
Rád zkoumá, zjišťuje a hledá nové možnosti a nové příležitosti. 
Je pozitivní a očekává, že do jeho života přijdou dobré věci… 
Jak odlišný přístup od většiny lidí, kteří očekávají spíše to, že se něco pokazí a často jsou tak uzavřeni, že jen s velkým přemáháním vyzkouší něco nového… 
 
Bohatý člověk je také zaměřený – má fokus… 
Zbytečně se nerozptyluje věcmi, které nejsou podstatné a důležité a nesouvisí s jeho zájmem a tím, čeho chce dosáhnout… 
Věnuje pozornost pouze tomu, co je opravdu důležité a nepřichází tak zbytečně o čas tím, že by se dival dlouze na televizi nebo filmy. 
Místo toho raději pracuje a uplatňuje princip odložené odměny. 
Neznamená to však, že by jeho život byl jen práce, práce a práce…
Spíše jde o to, že je potřeba nejdříve odvést potřebná práce a potom přijde na řadu zábava. 
Kolik je však lidí, kteří jsou tak zaneprázdněni nedůležitými věcmi, že nemají čas na to podstatné a tak už roky stojí v životě na místě?
 
bohatý, bohatství, bohatý člověk, investice, investovat, peníze

Bohatý člověk se dobře stará o své peníze…

 

Bohatý člověk má vytvořený rozpočet

Bohatý člověk se dobře stará o své peníze a nerozhazuje nekontrolovaně své jmění.
Bohatý člověk má své výdaje pod kontrolou a vytváří si přesně daný rozpočet.
Nenakupuje impulsivně, ale před každým nákupem přemýšlí a zvažuje, zda danou věc skutečně a opravdu potřebuje a zda ji využije.

A když už něco nakupuje, snaží se nakupovat pokud možno v předstihu – předtím, než danou věc skutečně potřebuje a zpravidla také tehdy, kdy je daná věc nejlevnější…
Oproti tomu vždy rád investuje do sebe sama, do svého osobního rozvoje, protože si uvědomuje, že on sám (způsob myšlení) je tím nejlepším nástrojem, jak se ve svém životě může dostat dále… 
 
rozpocet bohatý bohatí, bohatí lidé, bohatství, bohatý, bohatý člověk, Chcete být milionářem, finance, investice, investovat, jak se stát milionářem, milionář, miliónové impérium, Myslete jako milionáři, peníze Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? A jaký je rozdíl mezi chudými a bohatými?
 
Rozpočet je potřeba mít mnohem dříve, než je člověk bohatý. 
Mnoho lidí tento krok odkládá, protože žijí v přesvědčení, že až budou mít více peněz, budou teprve potřebovat řídit své peníze.
Je to však přesně naopak: Aby člověk mohl zbohatnout, nejdříve potřebujete rozpočet… 
Pravdou totiž je, že když se naučíte hospodařit s málem, které máte, tak se posunete do pozice, kdy Vám bude svěřeno více… 
 

Prokážete-li, že jste dobrý hospodář s málem, budete požehnáni větší měrou.

 
Nepodceňujte to a neodkládejte zavedení rozpočtu i ve své domácnosti. 
Nečekejte na dobu, až budete vydělávat více… 
Nebudete-li mít rozpočet, nikdy se neposunete dále… 
 

Protože to není o tom, kolik vyděláváte, ale o tom, kolik si dokážete udržet. 
A následně o tom, jak investujete to, co si dokážete udržet…

 
Skvěle se o tom mluví v knize “Nejbohatší muž v Babylóně“… 
Útlá knížečka s velmi jednoduchými finančními principy, kterou budete mít přečtenou během pár hodin nebo za odpoledne… 
Nic se však ve Vašem životě nestane, pokud jí jen přečtete, potřebuje si udělat výpisky a aplikovat na své finance. 
Když principy uplatníte do svého života, mnohé se v pár blízkých měsících ve Vašem životě změní…  
 
nejbohatší muž v babylóně bohatý bohatí, bohatí lidé, bohatství, bohatý, bohatý člověk, Chcete být milionářem, finance, investice, investovat, jak se stát milionářem, milionář, miliónové impérium, Myslete jako milionáři, peníze Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? A jaký je rozdíl mezi chudými a bohatými?
 
Začněte mít přehled o svých příjmech a výdajích.. 
Každý bohatý člověk má přehled o tom, jaká suma je každoměsíčně vyhrazena na:

 • bydlení,
 • potraviny,
 • oblečení,
 • dopravu, 
 • pojištění, 
 • vzdělání, 
 • apod.

 
A každý měsíc pracuje na tom, aby se rozdíl mězi příjmy a výdaji pozitivně rozšiřoval. 
Přebytky pak dále investujte (nakupujte aktiva), které Vám budou vytvářet další příjmy, které již nejsou spojeny s Vaším osobním úsilím, časem a energií, ale aby peníze vydělávaly samy (tzv. pasivní příjem)…
 

Každý bohatý člověk se drží svého plánu a bezpodmínečně si zaznamenává i výnosy svých investic.

 
Pro bohaté je opravdu důležitá pravidelná revize rozpočtu a výdajů.
Chápou, za co měsíčně odvádí pravidelně poplatky a nic je nepřekvapí.
 

Bohatí lidé mají svá Aktiva, které jim přináší pasivní příjmy

Bohatí lidé nepřemýšlí jen v horizontu toho, kolik vydělávají, ale hodně přemýšlejí o tom, jak vydělávají a jaké peníze ve skutečnosti vydělávají…
Uvědomují si, že pokud by spoléhali jen a pouze na to, že by jejich příjem závisel na jejich osobním čase, energii a úsilí, jejich příjmy a bohatství by bylo omezené…
Proto se snaží vydělávat příjem, kterému se říká pasivní a nevyžaduje jejich osobní účast, úsilí, čas a energii.
 
pasivni prijem penize cash finance income 1 bohatý bohatí, bohatí lidé, bohatství, bohatý, bohatý člověk, Chcete být milionářem, finance, investice, investovat, jak se stát milionářem, milionář, miliónové impérium, Myslete jako milionáři, peníze Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? A jaký je rozdíl mezi chudými a bohatými?
 
Když se však rozhlédnete, většina běžných lidí moc nepřemýšlí o nakupování aktiv a investování, aby vytvářeli příjem i jiným způsobem než jen svou prací… 
Většina lidí místo toho své peníze utratí záhy poté, co je vydělají a nic moc jim nezbude. 
A v této fázi je právě důležitý rozpočet, který způsobí, že Vám nějaké peníze na investice budou zbývat
 
Bohatí nebo ti, kteří na ně aspirují, přemýšlejí tak, že místo toho, aby své vydělané peníze ihned utratili za nějaké potěšení či hezké věci, drahé auta či domy, raději nakupují aktiva a investují...
Nakupují aktiva jako třeba byty, které pronajímají, či akcie nebo dividendy a teprve z výnosů svých investic pořizují věci jako velké domy, drahé auta nebo luxus.
Což je právě ten velký rozdíl v chování bohatých a průměrných a chudých…
 

Průměrní lidé a chudí chtějí mít luxus hned a nejsou ochotni čekat.
Bohatí nejdříve odkládají, nakupuji aktiva a investují a teprve z výnosů svých investic pořizují luxus…

A rozdíl začne být velmi záhy znát, protože průměrní lidé a chudí se neustále za něčím celý svůj život honí, kdežto bohatým se zlepšuje životní styl a mají více času a více peněz na to, co chtějí opravdu dělat… 

 
Říká se tomu odložená odměna.
Bohatí lidé jsou jí schopni, protože ví, kam jdou a co je jejich konečným cílem – že to nejsou peníze, ale je to svoboda, kterou peníze přinášejí… 
A díky tomu mají disciplínu a raději nakupují aktiva, které přináší další peníze než jen že by nakupovali drahé a luxusní věci.. 
A díky tomuto postoji či přístupu mohou zlepšovat svůj životní styl a přitom mít více času na věci, které rádi dělají…
[custom_frame_right]
bohaty tata chudy tata bohatý bohatí, bohatí lidé, bohatství, bohatý, bohatý člověk, Chcete být milionářem, finance, investice, investovat, jak se stát milionářem, milionář, miliónové impérium, Myslete jako milionáři, peníze Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? A jaký je rozdíl mezi chudými a bohatými?
[/custom_frame_right]
Jako je třeba sport nebo rodina.
 
O odložené odměně velmi hezky mluví kniha “Bohatý táta, chudý táta“…
Ve které velmi jednoduchým a čtivým způsobem najdete dokonce i na diagramech vysvětleno, jak se chovají ke svým příjmům a výdajům chudí a střední třída a jak k tomu přistupují bohatí… 
Pokud si knihu někde můžete sehnat, udělejte to, protože je to skvělý doplňek do Vaší knihovny. 
 
Bohatí se vyznají v investicích…
Bohatí mají povědomí o všech možných příležitostech pro investování a neustále se v tomto oboru vzdělávají.
Protože si uvědomují, že jejich den má jen 24 hodin a z toho jsou schopni pracovat pouze a jen 8-14 hodin, když nejvíce… 
Ale peníze v investicích – ty mohou pracovat 24 hodin denně a navíc nikdy neonemocní, nejsou unavení a mohou pracovat neustále… 
 
Dobře zainvestované peníze Vás mohou postupně dostat do situace, kdy i Vy budete bohatí, budete mít skvělý životní styl…
Budete mít čas i peníze a budete žít svým vlastním životem bez hranic…
Jak už jsem vaš zmínil výše – začíná to Vaším rozpočtem, ochotou být disciplinovaný a využít princip odložené odměny… 
Na Vaše bohatství… 
 

Jaký je rozdíl mezi chudým a bohatým? Zóna pohodlí…

Jaké jsou rozdíly a odlišnosti v nejen v myšlení, ale i v chování bohatých a chudých?
Co si o tom myslíte vy?

 • Myslíte si, že za tím stojí touhy a cíle?
 • Nebo se jedná čistě o chování převzaté a naučené od přátel, rodiny a okolí?

Ať už jste přikývli na kteroukoliv odpověď, byla správná. Obě varianty jsou totiž pravdivé.
 

Ale co je ještě důležitější, je právě zóna pohodlí…

Respektive vlastní postoj ke své zóně pohodlí.
Nikdo z těch bohatých, kteří jen dědili, by dnes nebyli boháči, pokud by nikdy nevystoupili ze své zóny pohodlí a rozhodli se v ní zůstat.
Pokud stojíte na místě, máte strach zkusit něco nového a máte radost z pocitu jistoty, který právě v tento moment máte, pak nečekejte, že zbohatnete.
To, co člověka žene kupředu, je právě změna, to vykročení ze své komfortní zóny a krok směrem do neznáma.
Dalo by se to přirovnat ke škole – tam nás také teoreticky naučí vše, ale praxe, to je skutečný život. ,
Nikdo vás ve škole nenaučí, jak přijít k penězům a zbohatnout. Ovšem pokud máte otevřenou mysl, život vám tu správnou cestu ukáže sám.
 

Napadá vás tedy, proč vlastně většina lidí tak ráda zůstává právě v komfortní zóně?

 • Nemají zapotřebí být zde lepší
 • Mohou zde hledat na vše výmluvy
 • Mohou zde odsuzovat bohaté a podnikavé
 • Mohou si stěžovat na systém
 • Mohou si stěžovat na nespravedlnost světa
 • Mohou zde být jen průměrnými
 • Mají možnost litovat sami sebe
 • Nemusí zde přemýšlet
 • Nemusí zde dělat nic navíc
 • Nemusejí se zde nutit větším výkonům

A tohle jsou přesně výmluvy, které od bohatých a podnikavých lidí nikdy neuslyšíte….

Zóna pohodlí je opravdu nebezpečná. Jakmile do ní jednou upadnete, chytí vás a nepustí. Jen zabřednete do otázek a hledání výmluv.

Proč zrovna mně by to mělo vyjít? …. Ráno moudřejší večera, v klidu si to nechej na zítřek, však ono to nikam neuteče…

 

Co je tedy nejdůležitější?

Nebát se udělat ten první krok do neznáma – vstříc vlastním snům a cílům.
Je opravdu jen na vás, jestli se rozhodnete zůstat ve své komfortní bublině, nebo se vydáte na dobrodružnou cestu, která vede k vašim snům a cílům.
Ještě nikdy se totiž žádný sen bez předchozí „cesty“ nenaplnil.
Zjistěte, jak se stát rentiérem a jak začít chytře investovat.
 

„Na světě není nikdo, kdo by vás zastavil. Jen vy sami.“
— WarrenBuffett

 
 

Další tipy pro bohatství k Vašemu studiu…