Návod na aktivní naslouchání

Nejdůležitější, život-měnící zkušenost, která totálně změnila můj pohled na život je naučení se aktivně poslouchat.

Čtěte také náš předchozí článek “Síla naslouchání – 3 praktické rady“.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Víte, největší posluchači na světě toho dosáhli nejvíce.

 

Umělci aktivního naslouchání mají tyto vlastnosti:

  1. Shrnují, co druhý člověk říká.
  2. Parafrázují vlastními slovy, jaká myšlenka byla řečena.
  3. Věnují mluvčímu plnou pozornost.
  4. Vytváří pozitivní atmosféru tím, že je v pozoru, udržuje oční kontakt a jsou seznámeni se svou vlastní neverbální komunikací.
  5. Udržují duch spolupráce.
  6. Nechávají mluvčího, aby na ně házel myšlenky a pocity.
  7. Poslouchají druhého bez toho, aby ho soudil nebo kritizoval.
  8. Jsou si vědomi svých „horkých míst“ a „startovacích slov“ a vyhýbají se přehnaným reakcím na ně.
  9. Nedávají rady, ale pomáhají mluvčímu vyřešit jeho problémy.
  10. Fungují jako prostředek, ne zachránce.

Tak začněme aktivně naslouchat!