Síla přijetí

Zde mi přichází na mysl slavný citát Carla Junga, který jsem citoval v obou svých knihách a který si sám pořád říkám:

 

 “To, čemu se bráníme, přetrvává.”

Zdá se, že se já (stejně jako mnoho lidí, které znám, pracuji a mluvím s nimi) stále “bráním” (spíše bojují proti) věcem tak, jak jsou.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ať už to souvisí s naším tělem, naší prací, naším partnerem, našimi rodinnými příslušníky, našimi přáteli, našimi spolupracovníky, našimi financemi, stavem světa a ekonomiky (zejména v těchto dnech), nebo mnoha dalšími věcmi – často bojujeme s realitou, místo toho, abychom ji přijali tak, jak je.

I přesto, že to může být děsivé a neintuitivní současně, přijetí je prvním krokem v proměně. Je to velmi obtížné a velmi stresující (jak vím z vlastní zkušenosti), snažit se něco změnit, aniž bychom to nejprve přijali.

Přijetí není rezignace, selhání, nebo souhlas, je to odhalení pravdy a umožňuje věcem být takové, jaké jsou.

Když přijímáme sami sebe, ostatní a život – můžeme vytvořit skutečný pocit klidu a zbavit se našeho utrpení. A v tomto stavu klidu a pravdy, jsme více schopni nejen ocenit život, ale také ukázat ty okolnosti, vztahy, a výsledky, které skutečně chceme.

Akce: Co můžeš udělat

Připrav si seznam (ve své mysli, ve svém deníku, nebo na kus papíru) některých věcí ve tvém životě, které ti způsobují nejvíce stresu, bolesti, nebo úzkosti. Tyto věci se mohou týkat práce, peněz, vztahů, zdraví, událostí ve světě, tvého těla, nebo čehokoliv jiného.

Až si tyto věci promyslíš nebo napíšeš, zeptej se sám/a sebe, zda jsi ochotný/á “přijmout” je takové, jaké jsou. Nemusíš je mít rád/a, souhlasit s nimi, nebo chtít je mít takové…, ale pokud začneš přijímat tyto věci, lidi a situace tak, jak jsou – tvoje schopnost být s nimi (i s tvým životem) za jedno, a nakonec je i změnit pozitivním způsobem, bude podstatně větší.

 

 

Přeloženo z anglického originálu Know Yourself, autor Mike Robbins.

Mike Robbins je vyhledávaný motivační řečník, trenér, a autor bestselleru Focus on the Good Stuff (Zaměř se na dobré věci) a Be Yourself, Everyone Else is Already Taken (Buď sám sebou, ostatní už jsou zabraní).

Více info – www.Mike-Robbins.com