Síla slova „NE“ a jeho důležitost

Jaký máte pocit, když říkáte „ne“?

Všiml jsem si, že říkat „ne“ některým lidem a v některých situacích je pro mě někdy těžké.

Někdy říkám „ano“ v situacích, kdy by „ne“ bylo mnohem pravdivější.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Také se občas přistihnu, jak říkám „polopravdy“ (což, když se nad tím zamyslíte, je vlastně oxymoron) lidem, kteří mi nabízejí příležitosti, chtějí se se mnou zkontaktovat apod.

Víte co myslím?

Na někoho narazíte a řeknete mu: „Určitě bychom se měli někdy sejít“, ale doopravdy máte velmi malý zájem na tom, aby se to stalo.

Stávám se vám to také?

Proč je tak těžké říkat ne? Aneb síla slova “NE”

Proč je pro tolik z nás takový problém říkat „ne“?

Pro mě je důvodem několik specifických věcí.

  1. Především se bojím, že budou lidi naštvaní nebo zklamaní, když je odmítnu.
  2. Za druhé, sám nerad slyším, když mi ostatní říkají „ne“. Takže je pro mne pak těžké ho říkat druhým.
  3. A posledním důvodem je, že sám sebe považuji za „ano“ typ člověka.

Jsem na sebe pyšný za to, že jsem otevřený, přející a připravený říkat „ano“ kdykoliv.

Jinak řečeno, „ne“ se často zdá jako způsob selhání, projev slabosti nebo také jen příliš negativní věc k vyslovení.

Říkejte „ne“ se sebejistotou!

Nicméně, říkat ne je jeden z nejdůležitějších aspektů naplněného a vyrovnaného lidského života.

Naše schopnost a způsobilost říkat „ne“ se sebejistotou je jeden z nejdůležitějších součástí vytváření míru a síly v našich životech.

Je to o vytváření zdravých hranic, sebe-respektování a bytí realisty – není to o tom být uzavřený, cynický nebo nepřející.

Neupřímné „ne“ může ničit váš vztahsíla

Většina lidí, které znám, především v dnešní době, žijí své životy s pocitem „přetížení“, které je pronásleduje, nebo se alespoň čas od času objeví v jejich cestě.

Když se zamyslíte nad tím, kdy se nejčastěji cítíte „přetíženi“, stresovaní nebo neefektivní, možná, že přijdete na to, že se jedná o oblast, ve které jste neřekli ne, když to bylo potřeba.

A když se přemýšlíte nad vztahem, který je spojen se stresem, překážkami nebo konflikty, pravděpodobně v něm neříkáte „ne“ upřímným a laskavým způsobem (více o pravdě ve vztahu najdete zde).

Když neříkáme ne upřímně a opravdu, pak můžeme skončit zatížení, rozmrzelí nebo dokonce mít pocit, že jsme oběťmi (a to paradoxně i přes to, že my jsme byli ti, kdo řekli jako první „ano“).

Říkat „ne“ má samozřejmě své dopady.

Někdy naštveme, zklameme nebo otrávíme lidi kolem sebe.

Můžeme také pociťovat určitý strach z toho říkat „ne“ některým lidem (našemu partnerovi, šéfovi, spolupraovníkovi, příteli, dítěti apod.) nebo v některých situacích (v práci, s klienty, s našimi příbuznými atd.).

Naučit se říkat „ne“ má svá pozitiva!

Nicméně, zvyšování naší schopnosti říkat „ne“ přináší obrovské výhody.

Pochopení síly říkání „ne“ vytváří svobodu, uvolnění a dává opravdový smysl důvěře mezi námi a lidmi v našem životě.

Říkáme „ano“, když to tak myslíme a „ne“, když to taky tak myslíme, ostatní vědí, že se na nás mohou opravdu spolehnout a že jsme upřímní.

A když říkáme „ne“ se sebejistotou, upřímně a se soucitem, děláme jednu z nejlepších věci, které můžeme dělat, abychom se k sobě chovali s respektem a uznáním k sobě samým.