Síla Týmové Spolupráce: Tajemství toho, jak můžete i Vy dosáhovat více…

tým, spolupráce, společně, na vrchol, spolupracovat
Dnes společně prodiskutujeme téma spolupráce a proč byste mu měli věnovat větší pozornost a najít cestu, jak spolupracovat s lidmi i mimo Vaše zaměstnání, kde to možná máte nastaveno automaticky…

Na úvod: Možná i vy si ještě vzpomínáte na dobu, kdy jste chodili do školy a bylo Vám opakovaně a systematicky zdůrazňováno, že musíte všechno zvládnout sami. Kdykoliv se psal jakýkoliv test, nebo jste byli zkoušeni, pak jste byli vyzváni, abyste předvedli, co sami dokážete.

Pak přišla realita všedního dne a možná jste si všimli, že úspěch a velké věci v dnešním rychle měnícím se a komplikovaném světě jen málokdy vznikají pod taktovkou jednotlivce, nýbrž jsou téměř výhradně výsledkem týmové spolupráce.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
Dokonce i když se podíváte na úspěšné sportovce…

I když se podíváte na úspěšné sportovce, kteří dosahují výsledků ve sportu pro jednotlivce, tak si povšimněte, že za nimi stojí celý tým odborníků, kteří danému sportovci pomáhají dosáhnout více. Odborníci jako trenér a kouč, výživový poradce, fyzioterapeut, možná psycholog, apod.

Když tedy opustíte zastaralé dogma, že všechno musíte zvládnout sami a otevřete se myšlence spolupráce a budete se snažit spolupráce dosáhnout a hledat k ní cestu, zjistíte, že se Vám otevřou nové horizonty, nové možnosti a nové příležitosti…
Najednou před sebou budete mít neomezenou budoucnost a potenciálně obrovské úspěchy.
 

Proč hledat cesty, jak spolupracovat? Protože úspěch jednotlivce je ojedinělý…

V dnešním rychle měnícím se a komplikovaném světě je úspěch jen málokdy dílem jednotlivce – daleko častěji je výsledkem instruovaného úsilí spolupracujícího týmu.
Jednotlivec jako takový je vždy omezený:

Kdežto tým jako takový je v podstatě neomezený a je schopen dosáhnout více ve stanoveném čase.
Tým, který spolupracuje má přístup k mnohem většímu množství informací, znalostí, dovedností, talentům, stejně tak potenciálně financím a množství energie.
Ve škole nám sice zdůrazňovali, abychom pracovali sami za sebe, ale v reálném světě podnikání, řízení projektů a neomezeného úspěchu je velmi důležitým kritériem schopnost efektivní komunikace a týmové spolupráce.

Samozřejmě stále jde o naše osobní kvality, ale zároveň je důležitá otázka naší schopnosti spolupráce, protože upřímně – i když jste ten nejchytřejší a nejvíce talentovaný člověk na světě, ale nikdo s Vámi nevydrží dlouhodobě spolupracovat, pak jsou Vaše šance na úspěch mizerné. 

Nejde tedy jen o Vaše IQ (Inteligenční Kvocient) a Vaše znalosti a dovednosti.
Jde také o Vaše EQ (Emoční Kvocient) – tedy schopnost toho, jak umíte vycházet s druhými lidmi, jak umíte interagovat a komunikovat, jak se Vám daří vytvořit vztahy s druhými lidmi v týmu a na pracovišti.

 • Nejde o to, jestli vy samotní jste „snědli všechnu moudrost světa“.
 • Nejde o to, jestli dokážete odpovědět na všechny otázky správně.
 • A nejde ani o to, abyste se stali géniem s tisíci pomocníky nebo poskoky.

Jde o to, zda dokážete dostatečně rychle najít lidi, kteří na vzniklé otázky dokážou odpovědět a vzniklé problémy dokážou řešit a nadchnout je pro spolupráci zrovna s Vámi.

Protože téměř každý den je novou výzvou a téměř každý den jsme nuceni řešit situace, které jsme dříve neřešili, se kterými jsme možná dokonce ani nepočítali. A to jak budete úspěšní a zda se nakonec dostanete ke svému cíli, záleží na Vaší flexibilní komunikaci a týmové spolupráci.
 

Chcete dosáhnout Život bez hranic? Spolupráce s druhými je Vaše jediná možnost…

Ať už pro Vás osobně znamená život bez hranic cokoliv, je jen málo pravděpodobné, že byste byli schopni tohoto stavu dosáhnout sami, bez spolupráce s druhými lidmi.

Vrcholu nikdy nedosáhnete sami.
Úspěch je kolektivní sport.

Týmový duch je, byl a bude jedním z hlavních klíčů vedoucí k Vašemu úspěchu, k Vaší finanční nezávislosti a nakonec k ničím omezené svobodě.

Vždy mě pobaví, když potkám lidi, kteří říkají, že si nejraději dělají všechno sami, a nechtějí s druhými lidmi mít nic společného. Tento postoj jim sice možná zajístí to, že budou mít mnoho věcí “správně” a budou je mít podle svých měřítek “dokonale” a možná se stanou dokonce i nepostradatelnými…
Otázkou však je, zda si takto na sebe sama neupletli bič – je to totiž způsob:

A stejně tak to je způsob, jak mít lineární příjem založený pouze na našem vlastním osobním úsilí, místo toho, abychom mohli začít tvořit příjem nelineární – tedy takový, který není přímo závislý na našem osobním čase, ale je produkován na základě spolupráce s druhými lidmi.
 
Přemýšlejte o tomto:

Když je Váš příjem závislý pouze na Vás osobně, tak se vystavujete největšímu riziku vůbec… Proč? No jestliže ztratíte schopnost příjem vytvářet (nemoc, úraz, ztráta zaměstnání / živnosti), pak ztrátíte příjem samotný.
Kdežto příjem tvořený na základě spolupráce Vám přinese možnost tvořit příjem, který není závislý pouze na Vás (Vašem osobním úsilí, čase), ale má v sobě zakomponovanou složku nebo určitou část, kterou získáte bez ohledu na to, zda v danou chvíli pracujete, či nikoliv.

 
tým, spolupráce, společně, na vrchol, spolupracovat
 

V dnešním rychle se měnícím světě vždy uspějí vyladěné, schopné a efektivní týmy…

Týmová spolupráce Vám pomůže dosáhnut Vašeho života bez hranic. Jestliže takový tým dokážete sestavit a dokážete společně přijmout výzvu, pak nakonec sklidíte kolektivní radost.

Jak řekl Dick Cooley – generální ředitel společnosti Wells Fargo:

Takhle se buduje budoucnost. Jestli já nebudu dost chytrý na to, abych rozpoznal nastávající změny, tak tým vynikajících lidí je pozná a bude mít dostatek pružnosti, aby se s nimi vyrovnal.

V týmu je nekonečná síla, která se projevuje nejen tím, že se na vzniklý problém můžete podívat z mnoha různých úhlů pohledu, ale i tak, že jste schopni mnohem lépe reagovat právě na přicházející změny.

 • Můžete se snažit dostat se na vrchol jen svými silami.
 • Můžete pracovat patnáct hodin denně.
 • Můžete se snažit o to, stát se všeználkem.
 • Ale jak dlouho vám to bude trvat?
 • Kolik sil a energie Vás to bude stát?
 • A jak dlouho dobu plánujete, že se na výsluní udržíte?

Můžete samozřejmě cokoliv, jen vy můžete udělat rozhodnutí a posléze čelit všem důsledkům.

Možná však uděláte lépe, pokud napřete alespoň část své energie k tomu, abyste nalezli skvělé lidi, kteří Vám pomohou dosáhnout Vašeho cíle, Vaší vize a ještě Vaši cestu projasní a zpříjemní svou přítomností.

 • Hledejte skvělé lidi, kudy chodíte. Mluvte s nimi o výhodách spolupráce…
 • Hledejte ty, kteří něco tvoří a mají zájem spolupracovat na čemkoliv, kdykoliv.
 • Hledejte skvělé lidi každý den.

Rozhodněte se, že budete hledat skvělé lidi a najdete cestu, jak spolupracovat a je jedno co děláte…

 

Zvyšte své šance na úspěch a vítězství. Sestavte si skvělý tým!

Sestavit si spolupracující tým není otázkou jednoho odpoledne. Je to proces a vezme to nějaký čas, ale když tímto procesem projdete, budete rádi, že jste se do toho pustili.

Nějakou dobu může trvat, než najdete ty správné a někdy také nastane situace, kdy se s některými lidmi společné cesty rozejdou, ač to zpočátku vypadalo nadějně. To se někdy stává…
Nakonec ty správné lidi, kteří s Vámi zůstanouk, najdete a vytvoříte systematicky pracující tým.

Nesnažte se ten proces tvoření týmu uspěchat.

Buďte vytrvalí a soustavně hledejte nové talenty a hráče pro svůj vlastní vítězný tým.

 • Jejich současné znalosti a dovednosti nejsou tím nejvíce důležitým kritériem.
 • Mnohem důležitější je jejich postoj, nadšení, chuť spolupracovat a učit se novým věcem.

Obklopte se lidmi, kteří sdílí stejné hodnoty, mají podobný smysl pro dosahování cílů a současně dokážou nabízet odlišné úhly pohledu a rozvíjet Vaše postoje. Seskupením jednotlivých silných individualit se smyslem pro spolupráci okamžitě získáte podněty, pohledy, strategie a nápady.

Začněte tvořit svůj tým ještě dnes. Systematicky vyhledávejte akční a podnikavé lidi a uzavírejte s nimi strategická partnerství, která Vás postupně dostanou na správnou cestu a k Vašemu konečnému cíli.

 

Jak se dostat k lidem, kteří mohou pasovat do Vašeho týmu?

Možností je celá řada. Dám Vám pár námětů, které by Vám mohly pomoci…

 • Rozhlédněte se po lidech, které už znáte – je tam někdo, kdo by se do Vašeho týmu hodil? Sdílí podobné životní hodnoty? Dobře společně komunikujete?
 • Publikujte své myšlenky a životní postoje na svém webu nebo sociální síti – je možné, že to bude číst někdo, kdo s nimi bude rezonovat a povede to ke spolupráci…
 • Nechejte se pozývat na různá setkání, akce, párty a seznamujte se a bavte se s lidmi, kteří jsou přítomni – možná najdete ty, se kterými si budete rozumět.
 • Choďte na různá networkingové meetingy, kde máte možnost se seznámit s novými a na úspěch zaměřenými lidmi
 • Zkuste školit téma či oblast, kterou se zabýváte
 • Žádejte o doporučení – kdykoliv s někým mluvíte, vysvětlete, co děláte a ptejte se, zda dotyčný zná někoho, kdo by se hodil do Vašeho týmu a ke spolupráci.

Šťastnou ruku při výběru kandidátů.

 

PS: Jestliže hledáte tým, který usiluje o svobodu
& život bez hranic, je tady šance…

Zamlouvá se Vám dosáhnout časové a finanční nezávislosti? Hledáte způsob, jak získat svobodu a žít životem bez omezení a hranic?
Pak je tady šance na obchodní spolupráci. S naším týmem rozvíjíme podnikatelskou platformu a může to pro Vás znamenat jednak to, že se dostanete do kontaktu s pozitivními lidmi zaměřenými na úspěch, ale i příležitost k vytvoření vlastního extra příjmu pro Vaší domácnost…
 
tým, spolupráce, společně, na vrchol, spolupracovat
Klikněte pro více informací…