Slogan “Být, Dělat, Mít”

Přitom je tento slogan jeden z užitečných a opravdu přínosných způsobů, jakým se lze v životě řídit…

Tento týden jsem si uvědomil několik svých špatných, ale povědomých a důvěrně známých vzorců chování.

Neefektivní jednání a myšlení na mé cestě k cíli…

Někdy když jsem ve stresu nebo jsem úzkostlivý, stávám se nevědomým, dřepím a snažím se z toho všeho vybruslit – předpokládám totiž, že:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • kdybych prostě pracoval tvrději,
 • uskutečnil mnohem více věcí a
 • dostal se až na vrchol mého seznamu denních úkolů,

vše by fungovalo lépe…

Navíc, uprostřed všeho toho zmatku a strachu, zda to vše zvládnu, se stávám cynickým a říkám si, „Všechen tenhle osobní rozvoj, psycho bláboly jsou nesmyslné – vše je o disciplíně, soustředění a štěstí…“

Nicméně, jak jsem se naučil ve svém životě, být cynický a rezignovat, mi často nepomáhá uskutečnit své sny nebo žít ve stavu naplnění, vděčnosti nebo autentičnosti.

Je to u vás stejné?

 

Slogan – “Být, Dělat, Mít”…

Pamatuji si tento slogan „Být, Dělat, Mít“, se kterým jsem se poprvé setkal před 10-ti lety.

Princip a jak funguje…

Většina z nás si myslí, že:

 • potřebujeme „mít“ určitou věc nebo soubor věcí (peníze, lásku, čas, zkušenosti aj.),
 • abychom mohli konečně „dělat“ něco užitečného (splnit si své sny, začít byznys, jet na dovolenou atd.),
 • což nám dovolí „být“ tím, čím skutečně chceme být (zamilováni, naplněni, uspokojeni atd.).

Ve skutečnosti, tenhle prastarý koncept či slogan funguje i opačně…

V praxi slogan můžeme obrátit… 

 • Nejprve“ buďte“, čím chcete a
 • potom začněte „dělat“ věci, které chcete –
 • až objevíte, že vám to přináší věci, které jste vždy chtěli.

Nehledě na to, zda je tenhle slogan pro vás nový nebo ne, může se vám zdát nejprve matoucí a jdoucí proti intuici.

Ale ve skutečnosti je to docela mocný a „život měnící“ prostředek, který funguje, pokud jej přeneseme do našeho života a praktikujeme jej.

 

Slogan a moje osobní zkušenost…

Já osobně mám velmi pozitivní osobní zkušenost se sloganem “být, dělat, mít” a jeho obrovským pozitivním dopadem na můj život – ačkoliv sám často buď:

 • zapomenu,
 • nevěřím nebo
 • jednoduše předpokládám, že to nemůže být takhle jednoduché.

Dosažení našich cílů a uskutečnění našich snů je pravděpodobně

 • obtížné,
 • bolestivé a
 • dramatické,
 • že jo?

No, ale nemusí tomu tak být.

Co kdybychom byli schopni žít s tímhle mocným pojmem – konceptem „Být, Dělat, Mít“ mnohem více?

Co kdybychom si pamatovali, že máme schopnost poznat jakýkoliv stav bytí, kdykoliv – nejenom když věci fungují perfektně, nebo dosáhneme přesně toho, čeho chceme.

 

slogan

Není nic špatné na tom, jít za svými cíli a sny s vášní.

Nicméně pokud si chybně myslíme, že naplnění jakéhokoliv cíle nebo snu nám dá to, co přesně v životě chceme, klameme tím sami sebe a říkáme si tím o selhání, zklamání a bolest.

Pamatování toho, kdo a jací v životě jsme, vytváří podklad pro to, jak myslíme, cítíme a jednáme, a dává nám to přístup k tomu, po čem toužíme.

Nemusíme trpět a zápasit tak často, jako to děláme.

Ve skutečnosti máme schopnost žít náš život se skutečným smyslem elegance (což znamená být schopen vynaložit malé množství úsilí zaměřené na bohatý přínos).

Zde je pár věcí, které byste měli mít na paměti a praktikovat.

1. Myslete na alespoň jeden z vašich cílů nebo snů, které teď v životě máte a na to, co pro vás jeho dosažení znamená a přinese.

Začněte ztělesňovat stav, který předpokládáte, že u vás nastane, pokud dosáhnete svého cíle.

Například můžete začít „být“ šťastnými (jako kdybyste již dosáhli svého cíle).

Není to o „předstírání“, ale o autentickém ztělesnění vytouženého stavu být, jaký skutečně chcete.

2. Přemýšlejte a diskutujte o akcích, které byste chtěli podniknout…

Z toho stavu, kdy jste v mysli takoví, jací chcete být, přemýšlejte, mluvte a rozjímejte o různých druzích aktivit, které byste chtěli podstoupit.

Sedněte si nad tím a nespěchejte.

Umožněte sami sobě na tento pocit přivyknout na několik okamžiků – nebuďte příliš ve spěchu. 

Pokud to tak uděláte, posílí vás to a tyhle akce vám s lehkostí ukážou na vaši schopnost, která vám zvýší vaši chuť do práce přímo exponenciálně.

3. Zábava a ponaučení…

Snažte se mít s výše uvedenými radami zábavu, získat podporu od lidí kolem vás, mluvte o tom s lidmi a mějte na vědomí, že na své cestě ještě mnohokrát klopýtnete a upadnete.

Jak jsem slyšel mnohokrát, ale je důležité to zopakovat – jsme lidské bytosti ne lidské stroje.

Pokud si tohle zapamatujete, vaše úroveň života se může vznést do nebeských výšin a vy budete naplněni.