Slova jsou jako správně mířené kulky…

Stejně tak to však platí, že slova směřovaná k ostaním, mají stejnou energii – a to buď tvořivou či ničivou, pozitivní či negativní.

Každý z nás přemýšlí kromě obrazů také ve zvucích a slovech.

Zdá se nám to zcela přirozené a instinktivní.
Ano, slova jsou skutečně základním dorozumívacím prostředkem dnešní společnosti, jsou stavebním kamenem komunikace.
Slova, věty přímo ovlivňují dění našich životů, rozechvívají nás, dohání k slzám nebo rozesmávají.
Jsou při našich důležitých životních okamžicích, kdy také někdy dojdou nebo nejsou dostatečná k tomu, abychom vyjádřili, co vlastně cítíme, prožíváme.
Představte si, že umíte svá slova cíleně ovládat, řídit jejich správný směr a mířit přímo do černého, pak se rázem z vás stává rétor, inspirátor, dobrý obchodník nebo rodič.
Pouhým slovem měníte celé týmy, okamžiky, stáváte se ojedinělým a inspirací pro vaše okolí.
Možná si nyní říkáte, to přece umím, to dělám každý den…, přesto ruku na srdce, skutečně ovládáte umění slova tak dokonale, umíte se vždy vyjádřit přesně jasně a v dobrý okamžik?
Pokud trochu váháte, využijte již vymyšlené, naučte se jednoduché techniky, které změní váš život, vaše myšlení nebo podnikání.vztah, slova

Slova zlepší osobní i pracovní vztahy.

Kde se tento zázrak nachází?
Odpověď jednoduchá: Ve vás samých a v umění rétoriky a komunikace.
Vystřelte správně mířenou kulku, to správné slovo!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Komunikace v zrcadle moderních technik…

Než se dostaneme ke slovu komunikace, zastavme se chvíli u rétoriky samotné.
Podle původních historických pramenů byla rétorika naukou, jak dobře přesvědčit. Zkoumala teorii a praxi verbální komunikace a projevu.
Již staří Římané věděli, jakou sílu má slovo a jakým způsobem správně volené věty mohou měnit dějiny.
Moderní společnost povýšila rétoriku na soubor praktických nástrojů, jak účinně sdělovat.
Povšiměte si, prosím slov účinně a přesvědčit, ano, rétorika je skutečně o dosažení cíle pomocí jazyka, tudíž není naukou jak otevírat správně ústa nebo jak se při projevu tvářit.
Je účinným nástrojem, jak efektivně, snadno a rychle dosáhnout svých cílů, změn, uzavření obchodů snů nebo motivace druhých.
Nyní zpět ke komunikaci: tradiční teorie komunikace se často soustředila na technické stránky nosiče informace a formu zprávy, a pak na samotnou technologii přenosu slova.
Moderní techniky, jakou jsou NLP, zakázaná rétorika ukazují komunikaci v jiném světle a pojetí.
Zabývají se více různými možnostmi vnímání, postoji a přesvědčeními.
Komunikace má co dočinění s pochopením a porozuměním mysli druhého nebo kolektivu.
Zvláště důležitým momentem účinné komunikace je „umění komunikovat se sebou samým“, abyste věděli, co vlastně chcete, kam směřujete a jaký důsledek může mít váš požadovaný cíl na okolní svět, jak ovlivní váš soukromý a pracovní život.
Pokud získáte toto umění, už je jen krůček k mysli toho druhého.

Staňte se součástí revoluce…

Stačí jen málo, abyste se stali součástí revoluce slova.
Zvolte si nový směr a začněte se učit snadným technikám, které z vás učiní přímo mistra ve svém oboru, otevřou vaši mysl a vy naleznete nové myšlenky a své ukryté talenty. Stanete se skutečně ojedinělými.
Právě první internetová Akademie rétoriky shrnuje ty nejefektivnější techniky, které vám umožní získat to, co chcete.
Humornou a ukázkovou formou učí „žáka“ jak změnit sám sebe, své okolí pomocí jazyka a jak rozeznat, kdy je s ním manipulováno a kdy on má prostor pro změnu.
Ještě pochybujete, že slova mají svou váhu?
Revoluce slova právě začíná!