Sourozenecká meditace

Čím více se navracíme do svého srdce, tím více se v nás uvolňuje vděčnost za vše, co nás k tomuto návratu dovedlo.

Všichni lidé jsou si ve své podstatě rovni. Odlišní jsme pouze v našich momentálních zkušenostech a prožitcích, v našich větších či menších blocích na tělech či mysli.

Všichni jsme vždy hledali to samé. Radost, lásku, spokojenost…

Hledali jsme ji v bojích o moc a majetky, hledali jsme ji v přírodě, v rodině, ve vymoženostech techniky a vědy.
Čím dál tím více je těch, kteří přestali hledat, jelikož se smíchem zjistili, že nikdy nic neztratili. Jen uvěřili, že tomu tak je.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Lásku, štěstí, spokojenost objevíme, když začneme milovat, být šťastni a spokojeni. Není podmínky ani žádné síly, která by nám v tom mohla zabránit. Rozhoduje o tom každý z nás tím, že tomu začne věřit, že tím začne žít a být.

Toto vědomí mi otevřelo ohromnou úctu ke všem lidem. Již je nevidím odlišně, ale v jejich, v naší podstatě, zcela rovně.

Všichni jsme z jednoho zdroje, z jednoho domova, z jedné rodiny, z jednoho otce i matky, všichni jsme i těmi rodiči.

V této jednotě vidím již kolem sebe samé bratry a sestry a při každé příležitosti si to mezi lidmi uvědomuji a otevírám každému svoje srdce. Nemusím k nim promlouvat, ale jen tímto uvědoměním jim otevírám možnost vzpomenout si na naše společné sourozenectví, na naši společnou cestu…

A tak přikládám tuto meditaci, kterou zesiluji toto rozpomenutí se a zároveň jí vyjadřuji vděčnost všem mým sourozencům…

S hlubokou vděčností v mém srdci, děkuji vám všem za rozpomenutí se na náš společný domov…

Všechny mé soudy k vám byly důležité abych mohl opět nalézt odpovědnost sám k sobě…

Všechny vaše soudy ke mně byly důležité abych si mohl dočistit všechny negativní vzorce, které jsem nechtěl vidět…

Stali jste se tak mojí vírou…

Stali jste se tak mým zrakem…

Každý z vás je mojí neoddělitelnou součástí…

Každý z vás vynaložil velké úsilí aby mě dovedl opět domů…

A díky tomu ve vás opět mohu vidět bratry a sestry…

Mohu vidět naše společné světlo, které opět budeme vidět všichni společně…

A já s vděčností k vám toto světlo nyní a vždy připomínám…

Aby jsme se všichni opět setkali u našeho společného rodinného krbu…

Milovaní bratři a milované sestry…

 

Děkuji vám….