Soustřeďte se na to, co má opravdu význam!

Během posledních několika měsíců jsem hodně přemýšlel nad tím, na čem opravdu záleží.

Diagnóza mojí matky, její nemoc a následná smrt mě přinutila zastavit se, ptát se a více se zamyslet nad věcmi a lidmi v mém životě, kteří pro mě mají opravdový význam.

Přes tuto bolest a výzvu, které tento zážitek znamenal, jsem byl vděčný za perspektivu a uvědomění, které mi tento zážitek přinesl.  

Bohužel jsem si uvědomil, že se nesoustředím, tak jak bych chtěl na to a toho, kdo pro mě opravdu něco znamená.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Mám sklony být vyrušený svým strachem, soustředěním se sám na sebe, dramaty (životními i světovými), ambicemi a všemi možnými způsoby instinktů a emocí.

I když chápu, že tohle je součást každé lidské bytosti, také vím, že když se nechávám takto vyrušit, nejsem schopný se opravdu věnovat většině důležitých aktivit, vztahů a situací ve svém životě.

Možná že to znáte?

Proč se necháváme v životě vyrušit?

Proč nás občas musí probudit a získat naší pozornost zrovna nemoc, krize, zranění, tragédie nebo dokonce smrt?

1. Myslím, že zaplňujeme naše životy přílišnou spoustou věcí.

Jsme moc zaměstnaní, příliš zaúkolovaní a posedlí informacemi. Naše seznamy úkolů jsou příliš dlouhé a my se snažíme běhat a vydržet nebo být „důležití“ a během toho se vystresovat až do úplného konce.

A přesto si většina z nás, včetně mě, často stěžuje (nahlas nebo jen v mysli), že s tím nemůžeme nic dělat – vzhledem k přirozenosti dnešní doby, technologiím, komunikačním zařízením a/nebo zodpovědností za životy, rodiny a práce.

Spousta z nás má stále, co říci o svém rozvrhu, jak moc rozumíme dorozumívacím zařízením a spoustě všech věcí, kterými zahlcujeme své životy.

Většina z toho nás jen vyrušuje od toho, co je opravdu důležité.

2. Dát věcem význam, může být děsivé.

Některé z pro nás nejdůležitějších lidí, aktivit a jiných aspektů našich životů se můžou zdát jako nedůležité pro naše okolí.

Věci, které jsou pro nás mají význam, se můžou i nemusí týkat naší kariéry, starosti o rodinu a nemusí to být věci, které se ostatním líbí, rozumí jim nebo s nimi souhlasí.

I když jsou tyto věci důležité, je bohužel často jednodušší jen sledovat televizi, neangažovat se a raději nereagovat na to, co se kolem nás děje, i když by to znamenalo angažovat se ve věcech, kterých si nejvíce vážíme.

3. Nemusíme vědět, co je pro nás nejdůležitější, nebo máme nějaký vnitřní konflikt o tom, co by mělo být nejdůležitější.

Pokud je to nedostatek jasnosti v tom, co je nejdůležitější nebo je to otázka toho, co by mělo být, soustředění se na to, na čem opravdu záleží, může být více záludné, než se na první pohled zdá.

význam

S tolika protichůdnými vírami, myšlenkami a plány (našich nebo našeho okolí) není lehké s jistotou vědět, na čem nám nejvíce záleží.

A i když víme, na čem nám záleží, může to znamenat dost odvahy, závazků, ale také perspektiv žít naše životy s tímto závazkem každý den.

I když předchozí důvody můžou dávat smysl, nesoustředění se na to, na čem záleží má opravdový (a často negativní) dopad na náš život, práci a na všechny kolem nás.

Skončíme s tím, že žijeme náš život způsobem, který vůbec není spojený s tím, kým opravdu jsme, což způsobuje stres, nespokojenost a ztracené příležitosti a zkušenosti.  

Co když se budeme soustředit na to, co má v našem životě opravdový význam, nejen proto, že zrovna zažíváme špatnou zkušenost, krizi nebo jinou zásadní změnu v našem životě, ale protože si vybereme aktivnější životní cestu?

Jak by vypadal váš život, kdybyste se zbavili některých věcí, které vás rozptylují a často také nesmyslně stres

ují a znepokojují a raději se více soustředili na lidi a věci, které jsou pro vás nejdůležitější?

Ujasněte si, na čem vám záleží!

Tady je pár cvičení, které můžete dělat teď (a kdykoliv v budoucnosti), k tomu, abyste si uvědomili, kde se nyní nacházíte

a abyste si ujasnili, na čem vám opravdu záleží.

1) Udělejte seznam nejdůležitějších aspektů vašeho života

Můžete si vytvořit seznam na listu papíru, v deníku, nebo si tyto věci pouze zapamatovat.

Tyhle součásti aspekty vašeho života se budou lišit podle vašeho života, zájmů, priorit apod. Nicméně pro většinu lidí jsou to věci jako rodina, osobní/duchovní růst, zdraví, profesní úspěch/naplnění, změny světa, zábava, peníze, přátelé/komunita, cestování, dobrodružství, tvořivost, domov apod.

I když nemusíte tyto věci nutně řadit, myslet na ně s určitými prioritami může být užitečné.

2) Udělejte seznam věcí, které nejčastěji děláte a přemýšlíte o nich

Zamyslete se nad svým dnešním dnem (stejně jako nad posledními několika dny, týdny a měsíci) a udělejte seznam (napsaný nebo pomyslný) toho, nad čím jste strávili nejvíce času a pozornosti.

Řekněte pravdu, i když nejste na některé aktivity a myšlenky hrdí, trávíte nad nimi dost času.

Věci na tomto listu je pak potřeba určitý způsobem seřadit, abyste si ujasnili, které aktivity, myšlenky, vztahy apod. potřebují vaší pozornost a kolik každé z nich obětujete.

3) Srovnejte tyto dva seznamy a přijďte na to, jak je ještě lépe spojit.

Když budete srovnávat tyto dva seznamy (pokud jste jako já), zjistíte, že jsou poměrně odlišné.

Často to, co říkáme, že je pro nás nejdůležitější, není to samé jako to, čemu obětujeme nejvíce času, energie a myšlenek.

Bez souzení sama sebe si ujasněte, kde jsou rozdíly mezi těmito dvěma seznamy a vymezte si čas na to, uvědomit si, proč to tak je. A až o tom budete přemýšlet, zeptejte se sami sebe, jak můžete tyto listy lépe spojit.

Jinak řečeno buďte si více vědomi toho a dělejte to, na čem vám nejvíce záleží!