Správně položené otázky vedou k úspěchu

Lidé chtějí být přirozeně úspěšní, ale většině z nich se to bohužel nedaří, tak jak by si představovali. Čím to je?
A to je právě ten problém. Problém spočívá v tom, že si lidé špatným způsobem kladou otázky.
Mnoho lidí se mě často ptá:

proč jsem neúspěšný?
proč se mi nedaří tak jako ostatním?
kde jen dělám chybu?
apod.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DESTRUKTIVNÍ OTÁZKY:

Většina lidí si klade otázky jen právě tímto způsobem. V podstatě jde o tzv. destruktivní otázky, protože odpovědi, které na ně získají jsou rovněž destruktivní a nikdy je nikam neposunou.

Nejčastější odpovědi na takové otázky jsou: Nemám prostě štěstí, Špatně jsem se narodil(a), Naše rodina je chudá, Nemám na to apod.

Jak se říká na blbou otázku blbá odpověď.

Člověk chce přirozeně znát příčiny svého neúspěchu, ale to není ta správná cesta k úspěchu.

Pokud chcete skutečně v něčem mimořádně uspět, tak se již nemusíte vracet zpět a hrabat se v minulosti. Výjimku snad tvoří jen to, když jednou za čas bilancujete a projdete si Vaši minulost s cílem ujasnit si, kdy a včem se Vám dařilo více a kdy a v čem naopak méně, abyste věděli co je třeba více posílit atd.

Řešení tedy zní: Dívat se neustále dopředu a nevracet se zpět.

KONSTRUKTIVNÍ OTÁZKY

Jaké typy otázek si musíte pokládat, abyste se mohli v životě nebo v podnikání někam posunout? Pokud nejste spokojeni s tím, kde jste a učinili jste pevné rozhodnutí, že tento stav změníte, začněte si klást konstruktivní otázky jako např:

  • kterou vlastnost nebo návyk si musím osvojit, abych … ?
  • kterou dovednost mohu ještě více zdokonalit, abych … ?
  • co mám udělat pro to, abych začal vydělávat trojnásobek svého měsíčného platu?
  • atd.

Takto formulované otázky jsou další branou k Vašemu úspěchu, protože na rozdíl od destruktivních otázek se přímo zaměřují na to, co zlepšit a jak.

Jakmile si v životě začnete klást konstruktivní otázky, tak pokaždé získáte spousty kvalitních řešení, které Vám pomohou rychleji realizovat Vaše osobní i podnikatelské cíle.