Štěstí – Jak jej najít a prožít bezvýhradně šťastný život?

štěstí2 štěstí ebook, magická slova, magická slova mistrů života, mistr života, šťastný život, štěstí Štěstí - Jak jej najít a prožít bezvýhradně šťastný život?Je tomu snad od nepaměti, co lidé různých kultur, jazyků a zvyků hledají recept či návod na štěstí…

Existuje však vůbec nějaký?

V tomto článku se Vám pokusím dát pár tipů a rad, které rozhodně pomohou v procesu zvýšení štěstí ve Vašem vlastním životě.
Může se zdát, že jde o banální a jednoduché rady, nepodceňujte je však – uplatněte je ve svém životě a kvalita Vašeho života se záhy zvýší…

Nejprve však zkuste tento test

Zkuste si do překladače zadat výraz štěstí s tím, že jej chcete přeložit z češtiny do angličtiny, a odklikněte…
Co vidíte?
Pokud jste to udělali, pak se Vám k českému slovu štěstí pravděpodobně získali anglické ekvivalenty jako happiness, luck, fortune, joy.
Angličtina je v tomto případě (nezvykle) přesnější než čeština a rozlišuje několik úrovní, nebo chcete-li variant štěstí…
Pojďme se nyní podívat na jednotlivé české ekvivalenty, protože jednak je to zajímavé a jednak na to navazuje další text článku:

 1. Happiness – štěstí, ve smyslu životní spokojenosti
 2. Luck – štěstí při hře nebo při nehodě (měli jsme štěstí, nic se nám nestalo), také se používá, když někomu přejeme zdar (například při zkouškách)
 3. Fortune – štěstí nebo také štěstěna, často se používá ve spojení s bohatstvím, či dobrým osudem, u tohoto překladu také můžete najít slovo náhoda
 4. Joy – radost, potěšení, štěstí

 
Jak můžete vidět, štěstí je velmi používané slovo, které lidi provází od nepaměti.
Existuje také mnoho starých pořekadel, jako například:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • štěstí když je unavené, tak sedne i na hlupáka
 • každý svého strůjce štěstí
 • štěstí přeje připraveným
 • štěstí je muška zlatá

Štěstí, o kterém pojednávají následují odstavce, není štěstí, které je zástupným slovem za náhodu, nebo když někomu přejeme mnoho štěstí, aby měl úspěch.
Jedná se o štěstí životní – štěstí, které zobrazuje bezvýhradně šťastný život, na který má každý z nás bezvýhradní právo – a to je i ta myšlenka, která se skrývá za pojmem život bez hranic…

Co to tedy je štěstí?

Pojďme si hned na začátku říct, že štěstí není otázkou vnějších okolností – není to jen muška zlatá.
Štěstí přichází z nitra a je stavem bytí.
ŠTĚSTÍ SI MŮŽEME PŘIPRAVIT A VYTVOŘIT. 
Životní štěstí je otázkou vnitřních postojů. Je to výsledek dlouhodobého rozpoložení mysli, našich převládajících myšlenek.
Pokud si tedy dáme do pořádku své myšlenky, svou pozornost díky tomu budeme upínat správným směrem, dosáhneme životního štěstí, budeme se cítit lépe, budeme dosahovat svých cílů a snů, život prostě bude na mnohem vyšší úrovni…
Šťastný člověk prožívá šťastný život, protože se dokáže radovat právě teď, dokáže se cítit šťastně, protože se zaměřuje spíše na to, co jeho štěstí podporuje místo toho, co v něm vyvolává pocity neštěstí…
Šťastný člověk vytváří své štěstí – je jako elektrárna, generuje štěstí:

 • prostřednictvím myšlenek, kterým dovolí ve své mysli pobývat,
 • prostřednictvím své pozornosti a kam ji zaměřuje,
 • prostřednictvím akce, jež je vyvíjena na základě převládajících myšlenek…

Šťastný člověk žije plnohodnotným a naplněným životem ve všech jeho oblastech – tedy těší se pevnému zdraví, naplněným vztahům, požehnaným financím, dostatečně se seberealizuje a je duchovně vyspělý.
To pravé štěstí je totiž v rovnováze.

Životní štěstí je také cesta

Získáte velký kus životního štěstí, pokud si půjdete svou cestou, pokud se rozhodnete ode dneška do konce svých dnů honit své nejdivočejší sny, bez ohledu na to, co přitom zažijete…

Jde o to pořád jít a jít za nějakým svým niterným snem – snem, který je vzájemně propleten s životním posláním…

Pokud to uděláte, pak pravděpodobně zažijete mnohem více zklamání, než kdybyste nedělali nic, na druhou stranu však budete celkově šťastnější, než kdyby jste nikam nesměřovali a Váš život by se scvrknul na denodenní ubíjející, otravnou a neskutečně nezáživnou rutinu, ve které většina lidí prožije celý život…
Raději než se unudit k smrti, směřujte stále kupředu – nikdy se nezastavujte a nelitujte, prostě udělejte další krok a pokračujte. S takovým přístupem můžete prožít pár let, které budou tvrdé, ale toto období Vašeho života bude pouze přechodem k ničím neomezenému štěstí, životu bez hranic.

Nebude to však jen těžké…

Zažijete také mnoho radosti, nemluvě o tom, že ze svých snů, které máte napsány někde v bloku či na nástěnce, jich skutečně mnoho zažijete a uskutečníte.
Rozhodně se však můžete spolehnout na to, že váš život nebude placatý a jednotvárný – naopak bude to pořádná jízda.
A tak půjdete světem a štěstí se postupně promění z náhodného pocestného, kterého občas potkáte na odpočívadle nebo na životní křižovatce v stabilního partnera, který s vámi ujde mnoho a mnoho štastných kilometrů a strávíte velmi příjemné časy…

Je tedy možné dosáhnout štěstí?

Možná si teď říkáte, zda je vůbec možné dosáhnout stavu, který popisujeme slovy – být šťastný, žít štastným životem, prožívat životní spokojenost.
Dobrá zpráva je, že ano.
Existuje mnoho příkladů, které dokazují, že takový život je možný a je ho možno dosáhnout krok za krokem bez ohledu na to,

 • odkud pocházíte,
 • komu jste se narodili,
 • jak dobře jste se ve škole učili
 • nebo čehokoliv jiného.

Druhou zprávou je, že jej pravděpodobně nedosáhnete hned – z minuty na minutu, protože sama sobě bráníte právě svým vnímáním a reakcemi na vše, co se kolem vás děje.
Abychom mohli svého štěstí dosáhnout, abychom mohli dosáhnou vyrovnaného, požehnané a bez vyjímek šťastného života z pohledu všech životních oblastí, je potřeba ujít určitou cestu, která nám umožní pochopit.
Tato cesta způsobí změny v naších životních nebo duševních postojích, změny v našem pohledu na svět, na sebe sama, na situace a okolnosti, které na náš život působí.

Štěstí je otázkou volby…

Možná je to překvapující a možná s tím hned nebudete souhlasit, ale štěstí si můžete zvolit.

Ano i štěstí je otázkou volby. Máte schopnost a zároveň absolutní moc se rozhodnout. A pomocí svých rozhodnutí neustále ovlivňujete svůj život.
Jediné, co nám brání dosáhnout štěstí, je naše vlastní mysl.
Štěstí není stav, který k nám nějak přijde, musíme k němu dospět, až se tak stane, změní se způsob jakým životem procházíme.
Vnější okolnosti se mohou někdy i dost dramaticky změnit, ale to, jak na ně budeme reagovat, záleží výlučně na vás. Máme schopnost povznést se nad okolnosti, jestliže si uvědomíme, že nic nemá tu moc učinit nás proti naší vůli nešťastnými.
My a jen my jsme odpovědni za své stavy svého bytí. My a jen my odpovídáme za své myšlenky a rozpoložení naší mysli.
Máte tedy možnost zvolit si:

 • kam bude směřovat vaše zaměření – sednete si do bláta a budete naříkat a tím své „neštěstí“ ještě zvětšovat nebo se rozhodnete svou pozornost zaměřit na to, co vás činí šťastnými a vyléčíte své pocity/náladu a pak se pustíte do druhého bodu?
 • co uděláte pro to, že budete štastni trvale – jestliže jste harmonizovali svou náladu – můžete podstoupit nějakou akci, něco změnit ve svém životě,  co by změnilo momentální neutěšený stav ve stav, ve kterém pociťujete štěstí?

Můžete být přesně tak šťastni, jak sami sobě dovolíte. A ani o kousek více.

Právě teď a na tom místě se můžete rozhodnout, zda se budete cítit šťastni – bez ohledu na cokoliv. Máte 100% vliv na to, abyste svou pozornost posunuli od předmětu, který ve vás pocit neštěstí vyvolává.
Čím větší pozornost na situaci/věc, která vás činí nešťastnými, upínáte, tím ji přisuzujete větší důležitost a tím více něštěstí uvnitř sebe sama v danou chvíli cítíte a tím více mizerně se budete cítit i nadále. Je to začarovaný kruh, který vás zcela paralyzuje a brzy přestanete být schopni racionálně uvažovat.
Pokud se budete stále jen zaměřovat na to, co nefunguje, pak se to brzy stane vaším životním postojem a dříve či později přestanete cítit jakoukoliv radost ze života, životní štěstí – alespoň v takové míře, v jaké ji normálně cítíte. Prostě proto, že jste uvězněni v tomto způsobu myšlení.
Neznamená to totiž, že by štěstí neexistovalo, nebo že by pro vás nebylo dosažitelné. Vy jej jen prostě nevidíte, neumožňujete, aby mohlo do vašeho života vstoupit a abyste jej mohli cítit. Sami si to nedovolujete tím, kam upíráte svou pozornost.
Čím více takoví jste, tím více se od vás lidé budou odtahovat, tím méně vám určitá činnost půjde od ruky, tím více nešťastných náhod, více nehod a více katastrof se vám bude stávat.

Jak tedy dosáhnout životního štěstí?

1 Převezměte svou odpovědnost za to, že se budete cítit dobře, že se začnete cítit šťastně, že začnete cítit radost ve svém životě – PRÁVĚ TEĎ, v přítomném okamžiku.
2 Potřebujete začít cítit životní štěstí, cítit radost právě teď hned v tomto okamžiku – chápu, že to není snadné vymanit se z pocitu neštěstí, odpoutat se od toho, co ve tento pocit způsobuje, ale i přesto se rozhodněte, že zanecháte své neštěstí na místě a odpoutáte se od něj – na chvíli všeho nechte a běžte od toho pryč, běžte dělat něco jiného:

 • bežte sportovat,
 • zavolejte někomu, koho máte rádi,
 • připomeňte si radosti, které již ve svém životě máte

3 Až zharmonizujete své pocity, pak se vraťte k danému problému, který ve vás vyvolává neštěstí a po kouscích krok za krokem začněte s opravou. Stanovte si priority – co z celé situace je nejdůležitější opravit a co můžete udělat sami a okamžitě?
4 Neberte si danou situaci příliš osobně, pokud dokážete udržet odstup, pak vás daná situace nebude mít možnost negativně ovlivnit a dohnat vás k pocitu neštěstí. Pokud by se jí to přece jen podařilo, pak opakujte body 1 a 2.
5 Nikdy nepřestávejte honit své sny – štěstí začnete velmi intenzivně cítit, jakmile se vydáte na cestu za svými sny – s překážkami se budete setkávat vždy, o tom nemá smysl mluvit, ale nebudou pro vás tolik stresující, nebo nebudou vás činit tolik nešťastnými, pokud budete vědět proč se s nimi setkáváte.
6 Přemýšlejte ve velkém, mějte dostatečně velkou vizi svého života – větší než vám momentálně připadá smysluplné. Mějte vizi, nezaměřujte svou pozornost na ztráty, které jste utrpěli, ale žijte žárem nadšení pro svou vizi.
7 Donuťte se pocítit štěstí i v případě, že vás těsně minul úspěch, protože jste bohatší o zkušenost a ponaučení, které můžete uplatnit v dalších týdnech, měsících nebo letech. Navíc si vždy vzpomeňte na moudrost, která říká, že “úspěch je mizerný učitel, mnohem více se toho naučíte, když máte neúspěch” – důvod je ten, že jste nucenu řešit situace, které byste při prvním úspěchu řešit nemuseli.
8 Jednejte rychle – Každý by měl v sobě překonat ducha zdržování a váhání, aby se ke svému životnímu štěstí dopracoval, příležitosti mají rády lidi jednající energicky, a tak rychle, jak jen je to možné. Odkládání nemá smysl, k životnímu štěstí nevede cesta složená z odkládání.
 
Celý postup opakujte do chvíle, kdy bude méně a méně situací, které vás činí nešťatnými.
Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!
Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…
 
ziskatviceinfo štěstí ebook, magická slova, magická slova mistrů života, mistr života, šťastný život, štěstí Štěstí - Jak jej najít a prožít bezvýhradně šťastný život?