Panuje ve Vašem životě Svoboda či (NE)svoboda… ?

Popravdě: Žijeme v úžasné době, kde je svoboda větší, než kdykoliv v minulosti byla..
Žijeme v době kdy můžeme zvolit:

 • kde budeme se svou rodinou žít…
 • jakým způsobem budeme žít…
 • jak o sebe budeme pečovat, či jak se budeme rozmazlovat…
 • jak hodně budeme pracovat…
 • kolik si budeme vydělávat….
 • na jaké školy naše děti budou chodit…
 • jakému poslání zasvětíme svůj život a uskutečníme jej…
 • jak budeme žít v následujících 10-ti letech, či ve stáří…
 • a mnoho dalšího…

Nikdy dříve v historii lidé neměli tolik možností voleb, které jsou nám všem dnes dostupny – nikdy dříve v historii nebylo možné či běžné zvolit a doslova vytvořit přesně takový život, jaký chcete – život bez hranic…
Nikdy dříve neexistovala taková svoboda možností.
Pokud jste se “špatně” narodili, pak svoboda a možnosti voleb byly značně omezené, pokud byly vůbec nějaké…
Dnešní doba, je doba zaslíbená…
Bezesporu máme mnohem více možností a s tím spojený pro každého mnohem větší díl svobody, než tomu bylo kdykoliv v historii lidstva…
 

Přesto existují lidé, pro které je tato svoboda zahalena mlhou…

Jakoby ji nevidí – jejich život je ukázkou určité nesvobody…
Když se podíváte na jejich život, můžete suše konstatovat, že jejich život vykazuje mnohé známky nesvobody – žijí uvězněni v pomyslném vězení, ze kterého není jednoduché utéct.
Co je tím vězením?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • stereotyp – jeden den je stejně ubíjející jako všechny ostatní – žádné skutečné zlepšení na obzoru, ač je toužebně vyhlíženo…
 • uvíznutí v nějakém omezujícím přesvědčení – neexistují žádné jiné možnosti pro ně samotné, žádné zlepšení pro jejich život…
 • přesvědčení, že musí směřovat tam, kam jim určili jejich rodiče nebo nějaká autorita…
 • přesvědčení, že musí žít na stejném místě, kde se narodili…
 • přesvědčení, že musí do konce svého aktivního života vykonávat stejné povolání, přestože už je příliš neuspokojuje – ale vždyť přeci k tomu studovali a na to mají školy a co by taky jiného dělali – a navíc není snadné se změnit – mnohem lehčí je říct: “Já už jsem prostě takový / taková”…
 • způsob, jak se v určitých konkrétních situacích zachovat – tedy jde o různé archetypy v jednání…
 • apod.

Smutnou skutečností je fakt, že pro většinu lidí není skutečná svoboda dosažitelná…

Tu největší překážku na cestě k dosažení jejich osobní svobody, života bez hranic a mistrovství, totiž nosí stále s sebou…
Největší překážkou je jejich omezující myšlení – nesvoboda rozpínající se skrz na skrz jejich vlastní myslí…

 • Zakořeněné názory, paradigmata, přesvědčení.
 • Navyklé reakce na problémy – třeba útěk nebo „zametání pod koberec“.
 • Formování osobních postojů a činů v závislosti na očekávání jiných lidí.
 • Lpění na tom, co vlastní, co mají, či čeho dosáhli, a strach učinit změnu
 • A mnoho dalších…

A tato nesvoboda, panující v jejich myslích, se bude v reálném životě projevovat skutečným nedostatkem možností či příležitostí, bude způsobovat mnohé soužení, frustrace…
A bude tomu tak do té doby, dokud sami něco nezmění…
Nic se totiž nezmění, dokud se neodhodláme dívat se na život z jiné perspektivy.
Dokud se neodhodláme se zbavit způsobu myšlení, které nás udržuje na místě, kde už dávno nechceme být.

Svoboda je schodiště s tisíci schody. Nelze však použít výtah… — Georg C. Lichtenberg

 

Svoboda je jedna věc, odpovědnost je ta druhá…

svobodaŽijeme ve svobodné zemi…
Existují určité hranice v tom, co můžeme či nemůžeme, ale možností je mnohem více, než tomu bylo před 10-ti či 20-ti lety,  stejně jako existuje například svoboda pohybu či projevu…
Tato svoboda nám však automaticky nezaručuje život bez hranic…
Když je něco obecně možné, ještě to automaticky neznamená, že to umožníme sami sobě: Život bez hranic, svoboda, zproštění se různých omezujících přesvědčení – to vše je možné a pro všechny…
Ale přiznejte sami sobě – je Váš život spíše svoboda nebo máte mnoho různých hranic, které Vám brání v rozletu….

Skutečná svoboda ta přichází nikoliv z vnějšího světa – tu potřebujeme procítit a rozpoutat uvnitř sama sebe.

Potřebujeme osvobodit své myšlení od:

 • nefunkčních myšlenek a paradigmat…
 • chybných omezujících přesvědčení…
 • celé řady strachů jako strach z úspěchu, strach z neúspěchu, strach z odmítnutí, apod…
 • začít žít podle svých vlastních hodnot více než podle přesvědčení a hodnot druhých lidí…

A v tomto bodě potřebujeme převzít odpovědnost – musíme se totiž postarat o to, abychom kontinuálně osobně rostli a rozšiřovali své obzory, stejně jako víru v to, co je možné pro nás osobně…
Nikdo jiný to za nás neudělá…
V tomto ohledu neexistuje svoboda.
V tomto bodě potřebujete sami sebe umístit do nesvobody – do nesvobody závazku vůči sobě samým, že:

 • budete růst,
 • se budete vzdělávat,
 • budete měnit své myšlení,
 • budete podstupovat nezbytné kroky tak,
 • abyste nakonec mohli proměnit svůj život v nekonečnou svobodu.

 

Svoboda mysli – život bez hranic za plotem…

Nemá smysl si něco nalhávat: Život bez hranic nikdy nebyl snadným cílem.
A není o nic snadnějším v době, kdy nám život zjednodušuje mnoho technologických a komunikačních vynálezů.
Život bez hranic, svoboda – to je dosažitelné pro kohokoliv, kdo se pevně rozhodne a nikdy se nevzdá a bude den za dnem postupně rozšiřovat své možnosti a svůj životní prostor…
Život uvnitř plotu omezení a přesvědčení se podobá výběhu, do kterého zavíráte domácí zvířata, aby se cítila bezpečně a nerozutekla se do volné přírody.

Některým lidem bude jejich ohrádka stačit po celý život.

Vy, kteří toužíte po osvobození své mysli, dosažení života bez hranic, musíte převzít svou odpovědnost, vytrhat kůly a zbořit pletivo, které omezuje Vaše možnosti…
Nemusí existovat žádný výběh….
Můžete zrušit plot svých omezení…
Osobní rozvoj, pochopení a procítění našich omezených přesvědčení a strachů a jejich následné překonání, to je ta správná cesta.
Mistr pracuje na své duševní výbavě tak, aby:

 • nebyl omezován sám sebou,
 • svou malostí,
 • svými předsudky,
 • svými představami,
 • svou (ne)vírou.

Soustředí své úsilí na dosažení svobody ve všech oblastech svého požehnaného života.
Postupně a vytrvale odhaluje a vybrušuje sám sebe, podobně jako vzniká diamant – od hlušiny postupným vybrušováním do skvostného šperku.
 

Svoboda versus bezpečí…

Když bude přemýšlet a stanovovat kroky, které povedou k osvobození Vaší mysli pamatujte na to, že se mnohokrát budete muset rozhodovat mezi svobodou a bezpečím…
V životě si vždy budete muset vybrat:

 • Buď vstoupíte do dveří se štítkem „SVOBODA“,
 • nebo si vyberete dveře označené štítkem „BEZPEČÍ“.

Zvolíte-li svobodu, budete vedeni směrem ke svému mistrovství a životu bez hranic a konečnému osvobození od všech omezení, kterými možná Váš život v současné chvíli oplývá a tedy k ničím omezené svobodě.
Bude to snadné, jednoduché nebo bez zklamání?
Pravděpodobně nikoliv.
Budete na tom však pořád lépe než ti, kteří stále volí bezpečí…
Proč?
Protože když si vyberete dveře se štítkem “Bezpečí”, jednoduše ztratíte obojí – tedy jednak bezpečí, ale i svobodu.

Lidé vybírající bezpečí totiž spadnou do následující pasti…

Je to v podstatě podobné jako s úroky v bance.

 • Jestliže chcete mít jistotu, že o peníze nepřijdete, dáte je na klasický bankovní účet, kde je zhodnocení od cca 1,5 do 3% za rok a banka s Vašimi penězi zachází tak, abyste o ně nepřišli. Negativní stránkou věci je, že hodnota Vašich peněz se snižuje, protože inflace je vyšší….
 • Na druhou stranu můžete najít investice, kde máte zhodnocení nikoliv 1,5% za rok, ale 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, ale takové investice se pojít s mnohonásobně vyšším rizikem…

Musíte tedy vždy volit, co chcete…
Zda bezpečí a jisté peníze, ale nulovou šanci, že se peníze rozmnoží…
Nebo hledáte spíše svobodu a jste ochotni hrát proti většímu riziku, že o ně přijdete…

Když si tedy vyberete dveře svobody, neznamená to, že…

 • o nic nemůžete přijít či že o nic nepřijdete,
 • nezakopnete, nešlápnete vedle,
 • hned po rozhodnutí už nikdy nepocítíte nejistotu,
 • se již nikdy nebudete muset potýkat z nezdary…

Pokud však budete směřovat svá rozhodnutí spíše ke svobodě, nakonec budete nejen svobodní, ale budete cítit i bezpečí díky tomu, že:

 • poznáte sama sebe,
 • své silné a slabé stránky,
 • získáte sebe důvěru a víru ve své schopnosti

– a bude vědět, že se na sebe můžete spolehnout, ať už jde o cokoliv, mnohonásobně více než při volbě první (bezpečí).
Získáte tudíž obojí – jednak bezpečí a jednak svobodu…
 
Doufám, že je to nápomocné…
Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti.
Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes google plus či facebook nebo navštivte mé osobní stránky
 
Přeji Vám hezký den
PS: Aby byla Vaše vlastní cesta k životu bez hranic snadnější, sestavili jsme pro Vás průvodce, který Vám pomůže překonat nejběžnější úskalí na této cestě od prostřednosti k mistrovství s pomocí 37 magických slov. Stáhněte si ebook na této stránce.
 

Další doporučené informace ke čtení na téma Svoboda…