Symbióza mozku a srdce

V prvních třech měsících roku 2013 jsem se setkal s nejrůznějšími podněty, které se týkaly posílení osobnosti, hlavně souladu dvou klíčových částí každého z nás: Mozku a srdce.

Jedním z těchto podnětů byla kniha napsaná před několika lety profesionálním muzikantem s neuvěřitelným elánem k životu. Dalším byla konference koučingu, již jsem navštívil, a která se týkala disciplíny, které jsme součástí a toho, jaký je vztah mezi koučem, klientem a principy, které se naučili. Třetím byl vynikající kurs, který mi pomohl lépe si srovnat své hodnoty.

Tato témata se přímo váží k citátu tohoto měsíce, který byl jedním z hlavních právě v kursu o hodnotách. Citát je úzce spřažen s konceptem sebeuvědomění, když říká:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

„Mozek dává srdci zrak, srdce dává mozku představu.“

Jedním z klíčů k osobnímu růstu a rozvoji je zcela určitě sebeuvědomění – znát sám sebe, zevnitř i zvenku. Pouze když porozumíme tomu, kdo jsme, co chceme, co nás motivuje a co nás drží zpátky, můžeme dělat smysluplné změny, které nás posouvají tam, kde chceme být a k životu, který chceme žít.

Máme tendenci žít ve světě, který se řídí spíše hlavou než srdcem. Tím nechci říci, že mozek není důležitou součástí našeho života. Ukládá veškeré naše znalosti a životní zkušenosti. Zajišťuje, že spousta našich každodenních životních funkcí jako je dýchání, chůze, sezení a mluva se děje téměř automaticky. Avšak místem, kde jsou uloženy naše hodnoty a touhy, je srdce. Je místem, kde sídlí naše osobnost, duch a charakter. Když zapřeme své srdce, většinou spíše nevědomě než vědomě, riskujeme ztrátu těch hodnot, které z něj vychází.

Jste si vědomi svých předností?

mozek srdce uvědomění NLPPopřemýšlejte o tom, kde se ve svém současném životě nacházíte.

  • Jste posedlí novinovými titulky (které jsou velmi pravděpodobně negativní)?
  • Užíráte se tím, co se vám nepovedlo, a máte problém přiznat si, že se vám něco podařilo?
  • Hledáte práci a přesvědčili jste sami sebe, že ji „nikdy“ neseženete, protože vaše pokusy zatím nebyly úspěšné?

Tyto a jiné podobné situace zanechávají otisk na vašem skutečném já. Často jsou vám vnuceny světem kolem vás. Jsou výsledkem úvah ve vaší hlavě a nevyužívání všeho, čím disponujete.

Mozek i srdce: Nepostradatelné části

Zkuste se zaměřit na to, aby váš mozek pracoval ruku v ruce s vaším srdcem. Oba ve skutečnosti chtějí takto pracovat.

Ano, mozek vám zajistí informace a zkušenosti, které potřebujete, abyste udělali dobré rozhodnutí. Avšak srdce vám zajistí uvědomění si, jak vy se všemi svými jedinečnými předpoklady a talentem chcete naložit s tou kterou situací.

Ať už se rozhodnete „vypustit“ názory vašeho okolí, zapracovat na tom, abyste byli nejlepší v tom, co děláte, nebo si uděláte seznam vašich cílů a naplánujete si kroky, kterými jich dosáhnete. Máte mozek a máte srdce. Požívejte je v harmonii, abyste mohli být tím, kým být chcete a žili život, který toužíte žít.