Systém vede k úspěchu – o systematičnosti…

System1 systém systém, systematičnost, úspěch Systém vede k úspěchu - o systematičnosti...Už jste si toho všimnuli také?

Všechno, co se těší dlouhodobému a trvalému úspěchu, se chová podle určitých pravidel, které následují předem definovaný proces či systém.

Ustavičné a nekonečné opakování předem daných kroků a jejich systematické dodržování, totiž vede k vytouženému cíli, k nekonečnému a ničím omezenému úspěchu, k automatizaci a nakonec ke svobodě časové, ale i finanční.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ÚSPĚCH = SYSTÉM

Když jsem poprvé viděl tuto rovnici, obrovským způsobem mě to potěšilo, povzbudilo a dalo naději.

To totiž znamenalo, že úspěch, má svá pravidla, které někdo prozkoumal.

A stejně tak to znamená, že pokud já sám vytvořím fuknční systém – sled či proces jednotlivých kroků, budu dosahovat úspěchu – nikoliv jednou, ale opakovaně a stále.

Což je také mimojiné způsob, jak dosáhnout vyváženosti v našich životech mezi prací a odpočinkem za současného dosažení příjemného životního stylu.

Všechno kolem nás je systém…

Podívejte se ve svém okolí, i v přírodě to funguje stejně.
Pokud je přírodní systém vychýlen z rovnováhy, jedná se jen o dočasný stav, který postupem času odezní a nastane rovnováha.
Žijeme na planetě, která je součástí dokonale organizovaného systému.
A podobně to platí i pro nás.
I naše tělo je dokonalý systém, který za normálních okolností funguje naprosto dokonale.
Všechno je systém a my sami se přitom často systému a systematičnosti v jednání bráníme, jak jen můžeme a pak jsme překvapeni, že věci nefungují podle našich představ.
Systematičnost ve vašem jednání má jednu krásnou vlastnost a ta se nazývá předpověditelnost.
Pokud budete do umdlení opakovat kroky, které vás dosud k ničemu kloudnému nedovedly, je velmi vysoká pravděpodobnost, že dojdete do stavu frustrace, kdy si budete klást nekonečné otázky typu – proč, jak, co.

Pokud aplikujete ověřený systém kroků a budete se jej držet, pak je velká pravděpodobnost, že dosáhnete podobných výsledků.

Předpověditelnost systému, který následujete, Vám dodá odvahu, naději a sílu přestát dočasné nesnáze.
Přestanete vnímat každý kamínek na cestě jako nepřekonatelný problém, ale upnete se k Vašemu vytouženému cíli natolik, že si oněch hrbolů na cestě přestanete všímat.
Dodá vám to sílu vytrvat.

Jako jedno z mnoha existujících potvrzení toho, že systematičnost vede k vytouženému úspěchu, nám může posloužit obchodní model zvaný franchising.

Jde vlastně o systém, kdy každá činnost je přesně definována.
Jedna činnost systematicky navazuje na jinou a přesným dodržováním definovaných kroků, získáte předpověditelné výsledky.
Jedny z nejznámějších a celosvětově uznávaných představitelů systematičnosti, jsou občerstvovací obchodní systémy – sítě restaurací KFC či McDonald’s.

Ale zpět k systematičnosti na osobní úrovni…

To, co člověk dělá denně, je to, čím se stane trvale. Opakovaný čin se stává zvykem. Zvyk je stavebním kamenem charakteru. A charakter v čase je osudem člověka.

Úspěch je jen zřídka otázkou velkých skoků.
Spíše je sestaven, z každodenní práce s neznatelnými a nepozorovatelnými posuny.

 • Každodenní posun vašeho postoje jen o pár centimetrů, vás za rok popotáhne o kilometry dále.
 • Každý den, dokonce i dnes, a možná právě teď můžete ovlivnit celý svůj další život.

V těch malých každodenních systematických krocích/zvycích je totiž ukryta budoucnost – Vaše lepší budoucnost.
Už to bylo řečeno mnohokrát, napsáno nespočetněkrát, ale přesto to udělám znovu.

Protože po pravdě – kolik z Vás se toho systému ve skutečnosti drží?

 1. Udělejte si návyk v pravidelném čtení hodnotné, pozitivní a motivační literatury.
 2. Udělejte si každodenní návyk poslouchat audio – takové, které vás namotivuje, takové, které podpoří a zvětší Vaše sny, takové, které Vám nedovolí zaměřit se na problémy, ale na Váš sen.
 3. Postarejte se o to, že budete pravidelně chodit na semináře zabývající se osobním rozvojem, komunikačními dovednostmi, obchodními systémy a marketingem, apod.
 4. Najděte si skupinu lidí, se kterými se budete pravidelně scházet, rozvíjet své myšlenky, zlepšovat své postoje – vytvořte si skupinu master mindingu, která povede Vaše myšlenky a činy k tomu, čemu chcete. Najděte si svého osobního kouče – nebo ještě lépe, najděte si jich hned několik – každého v jiné oblasti.
 5. Začněte aplikovat. Vše co se naučíte, každou novou myšlenku, kterou shledáte přínosnou pro svůj další rozvoj či posun ve směru Vaší vize, přísně aplikujte do svého života.
 6. Pošlete to dále: Začněte předávat to, čemu se sami chcete nebo co se nejvíce potřebujete naučit a naučíte se to, protože se to stane Vaší součástí. Jakmile se to stane vaší součástí, automaticky změníte svůj postoj, což bude mít přímý důsledek na Váš život a Vaše podnikání. Nemusíte hned pořádat seminář o 300 účastnících a být hlavním řečníkem. Stačí předat vědomosti, které se chcete naučit, své rodině, přátelům, známým. I když předáte informace byť jen jednomu člověku, tak to stojí za to.

Výše uvedených šest bodů – to je rovněž systém, který můžete aplikovat…

Pokud se jej systematicky budete držet, nastanou ve Vašem životě pozitivní změny.
Jediná cesta je v sobě najít tu sílu a vytvořit si správné každodenní návyky a systematicky je dodržovat.

 • Možná věříte tomu, že naše každodenní činy samy o sobě nejsou příliš důležité. Samy o sobě možná ne, nám ale jde o dopady jednotlivých činů, protože každý čin má svůj dopad v reálném světě, na náš život.
 • Tato situace nastává vždy, když opakujeme stále stejné činy, které vytváří stále stejné negativní výsledky/dopady – právě tím začíná řetězec událostí, které nevyhnutelně vedou k budoucímu neúspěchu.

A samozřejmě to platí i o budoucím úspěchu – pakliže stále opakujete činy či kroky, které k úspěchu vedou.
To, že je někdo úspěšný, reprezentuje mnoho píle a odvedené práce.

V zásadě existují dvě cesty, jak vytvořit funkční systém v jakékoliv oblasti Vašeho života.

Jak říkal můj kouč:

Na každý problém existuje jedno nebo více kvalitních řešení, na každý ořech existuje louskáček, s pomocí něhož ořech rozlousknete.

První je cesta pokusů a omylů…

Je to hodně dřiny, ztraceného času, většinou i peněz, ale hlavně je to cesta dlouhá a ne každý ji vydrží a dojde ke svému cíli.

Druhá cesta je výrazně kratší než první…

Je efektivnější, bez zbytečných ztrát a je mnohem zábavnější.

Využívá všeho, co fungovalo jiným, vychází ze zkušeností a je sestavena do vzájemně se podporujícího systému.

Je na vás, kterou z těchto variant si vyberete.

Přeji vám “šťastnou” ruku, nebo zdravý rozum!

Na závěr se s vámi chci rozloučit několika body:

 • Systematičnost bezesporu vede k úspěchu, pakliže systematicky opakujete činnosti, které k úspěchu vedou.
 • Nepotřebujeme dělat více nového a neobyčejného, ale potřebujeme dělat obyčejné věci neobyčejným způsobem – SYSTEMATICKY!
 • Fungování ustáleného systému urychluje výsledky a současně přináší i úspory času, stejně jako Vám dovolí dosáhnout větší vyváženosti ve Vašem životě

Neztrácejte odvahu a naději, a hledejte myšlenky, které Vám pomohou ustanovit systém v čemkoliv, co děláte či o co se snažíte.

Chcete-li pomoci s nastavením systému v oblastech osobního rozvoje, internetového podnikání, či networkmarketingu, kontaktujte mě.

 
Doufám, že je to nápomocné…
Přeji Vám hezký den
 

Máte otázky nebo komentář k článku? Zapojte se do diskuze níže…