Posts Tagged očekávání

Srovnejte si svá přesvědčení a očekávání!

Jakým způsobem změnit svá přesvědčení a očekávání tak, aby Vám sloužily a pomohly Vám dosáhnout života bez hranic, se dozvíte v tomto článku… Dříve než se posuneme dále, pojďme se pobavit o tom, co to vlastně přesvědčení a očekávání je…   Co je to přesvědčení? Přesvědčení je jiným slovem naše víra v něco, respektive zažité vnímání běhu věcí, nebo fungování světa – program… Přesvědčení znamená, že věříme v určité věci a nejsme ochotni připustit, že to může být jakkoliv jinak… Můžeme mít mnoho různých přesvědčení v mnoha různých oblastech našeho života – tyto programy, podle kterých řídíme svůj život, nám mohou být ku prospěchu, stejně tak si jimi můžeme škodit, ale protože jsou součastí naší víry na úrovni podvědomí, nepřemýšlíme o nich, prostě se podle nich jen chováme a řídíme… Naše přesvědčení vznikají v průběhu celého našeho života a jsou různě silná – vznikají od našeho mládí až po naše

Přečtěte si více...