6. 1. 2013 0 Comments

„Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič robiť. Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo v našich silách je...svoje myšlienky, postoje a konanie.“ V mojich predchádzajúcich príspevkoch som sa venoval tomu,