Vaše myšlienky a postoje rozhodujú o tom, ako sa cítite

„Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič robiť. Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo v našich silách je…svoje myšlienky, postoje a konanie.“
V mojich predchádzajúcich príspevkoch som sa venoval tomu, aké je dôležité mať vo veciach jasno.
Teda mať jasno v tom kde chcem byť, čo chcem mať, čím chcem byť. Vo chvíli, keď máte jasno v tom, po čom túžite, je žiaduce vaše sny premeniť na konkrétne, merateľné a časovo ohraničené ciele (ako na to čítajte v príspevku Majte jasno v tom, kam kráčate).
A ak máte zadefinovaný cieľ, ďalším krokom je pripraviť si „náčrt“ cesty, to znamená, nakresliť si mapu, podľa ktorej sa smerom k cieľom začnete pohybovať (návod nájdete v príspevku Vytvorte si mapu k cieľom). Jeden z najdôležitejších záväzkov, ktorý by ste si mali hneď na začiatku cesty dať znie: „Nikdy sa nevzdám“.

Buďte nezastaviteľní…

Na to, aby ste sa stali nezastaviteľnými v dosahovaní svojich cieľov, nevyhnutne potrebujete dostať pod kontrolu svoje myšlienky a postoje. Pretože práve oni v konečnom dôsledku rozhodnú o tom, ako sa na vašej ceste budete pohybovať, akým smerom, akou rýchlosťou a či vôbec, ale najmä ako budete vnímať to, čo vás na tej ceste stretne a ako sa k tomu postavíte či aké zaujmete stanovisko.

Kam smerujete vaše myšlienky, na čo sústreďujete svoju pozornosť, toho viac vnímate a vidíte.

Čím viac myslíte negatívne, tým viac negatívneho vidíte. Čím viac je vaša myseľ naplnená pozitívnymi myšlienkami, tým viac toho príjemného a pozitívneho sa vám deje.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

„Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie,že zmenou postoja, môžeme zmeniť svoj život.“(William James)

Ďalšou dôležitou vecou je uvedomiť si svoje obmedzujúce postoje a pracovať s nimi. Tento typ obmedzujúcich postojov nás na ceste k úspechu brzdí. Vedomým riadením a nasmerovaním svojho vnútorného dialógu môžete prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami, pocitmi, postojmi a  konaním.
Vždy je to na vás, či negatívnu myšlienku nahradíte pozitívnou, alebo nie.
Zmeňte svoje myslenie a posuňte sa od života „mohol by som“ k uskutočneniu toho, čo v živote naozaj chcete. Presuňte sa od „nie som schopný“ k „schopnosti a zvládnutiu“.

Postoj je niečo, čo dokážete zmeniť iba VY a to vždy, alebo ak chcete kedykoľvek.

Postoje (prístupy k vecom), to je vaše rozhodnutie, ako budete vnímať danú situáciu a seba v nej, ako budete vnímať iných ľudí a okolie, ako budete reagovať.
O tom, ako ďaleko sa vo svojom živote dostanete, rozhoduje váš postoj.
Ak sa ráno zobudíte a vaša prvá myšlienka bude znieť: „Dnes bude hnusný deň“, tak vďaka tomu naprogramujete svoju myseľ na všetko to „hnusné“ a na všetko to „hnusné“ sa aj budete sústrediť a bude sa vám to dostávať do cesty.
Rovnako však môžete ráno vstať a povedať si: „Dnes ma čaká príjemný deň.“ A presne taký ho aj budete mať. Vyskúšajte to niekedy, zmeňte svoj postoj hneď ráno  a uvidíte čo sa bude diať.

„Duševný postoj hrá oveľa dôležitejšiu rolu v osobnom úspechu či neúspechu,než schopnosti.“

  • Váš postoj môže byť reaktívny (čakáte, kým sa vám nejaká budúcnosť prihodí), alebo proaktívny (beriete budúcnosť do svojich rúk a sami si ju vytvárate).
  • Váš postoj môže byť negatívny (nedokážem, neviem, nie som schopný), ale aj pozitívny (dokážem, viem, som schopný).
  • Váš postoj môže byť plný negatívnych očakávaní (bez záujmu, pohŕdanie, posudzovanie, hnev, nadávky, frustrácia) alebo plný pozitívnych očakávaní (záujem, vitalita, energia).

Uvedomujem si, že sa to jednoduchšie píše, ako uskutočňuje v realite, ale základ je aspoň sa o to pokúsiť. Napríklad aj tým, že váš postoj zmeníte z negatívneho na pozitívny.
Očakávajte, že častejšie uspejete, ako zlyháte. Že častejšie vyhráte, ako prehráte. Očakávajte, že z každej skúsenosti niečo získate.

Vaše postoje ovplyvňujú vaše myslenie. Ovplyvňujú to, cez aké okuliare sa budete pozerať na svet okolo seba, cez aké okuliare ho budete vnímať. Ovplyvňuje vaše emócie, a teda aj to, ako sa cítite.

Ak sa stanete pozitívnym, optimistickým človekom, ľudia pred vami otvoria dvere, vedúce k takým príležitostiam, ktoré pre väčšinu ľudí zostanú nedostupné. Váš postoj ovplyvňuje ľudí okolo vás a tí naň takmer okamžite reagujú.