Jedinečné období teď

Všichni se nacházíme v jedinečném období. Na každém z nás je, jak této příležitosti využije. Pro jednoho čas končí a již slyší, jak ho opět doma vítají, pro druhého se čas zhušťuje a tím i jeho problémy a potíže sílí. Každý má možnost volby. Teď už je to jen o nás. Poznání duše se scelilo. Lidstvo je na pokraji sjednocení. Sjednocení je návratem do jednoty. Jediný kdo tomu brání je jedinec, každá osoba, naše jedinečnost a osobnost. Jedinečnost je opak jednoty. Proto volí každý osobně, jedinečně buď v zájmu lásky, jednoty a celku nebo v zájmu strachu, bolesti a utrpení. Láska je v každém z nás, někdo ji již vnímá a jiný blokuje svojí volbou. Proto všechny její bloky budou postupně, však se vzrůstající razancí, uvolněny. A já s veškerou silou lásky mé toto uvolnění posiluji. Otevírám své srdce dokořán, rozsvěcuji jeho paprsky vše co žádá býti rozsvěceno. Léčím a

Přečtěte si více...