Tajemství za zákonem přitažlivosti…, které bude mít pozitivní vliv na Vaší peněženku…

Přitažlivost intelektu a mysli je jedinou sílou, díky níž můžeme s úspěchem vytvořit vše, co si přejeme, ať už je to cokoliv.
Víte, lidé si často myslí, že vytvořit život takový, jaký chtějí žít, život bez hranic, je pouze fráze, že je to ideál, kterého nelze dosáhnout, protože ideály neexistují….  A tím se ochuzují o tu krásu, kterou mohou v životě zažívat…

Existuje neměnný a bezpodmínečně tvrdý princip – Zákon přitažlivosti.

Tento zákon je obecně přijímán jako obrovská tvořivá síla. To on rozhoduje, nakolik budeme prosperovat, jaký život povedeme, zda budeme finančně prosperovat, zda budeme milovaní a zdraví nebo ne.
Jsem tak ráda, že já si před sebe nekladu žádné překážky ohledně toho, jaký život můžu vytvořit a žít…

Bylo to tak vždy? Nikoliv…

Ale, chtěla bych, abyste si uvědomili, že nejdříve potřebujete přestat omezovat sami sebe. Potřebujete se přestat držet na tom bezútěšném místě, kde se momentálně nacházíte…
Co nám brání, abychom prosperovali v každé oblasti života?
Proč někteří mají krásné domy, auta, oblečení – přesně to, po čem toužíme my sami?
Odpověď je velice jednoduchá – brání nám v tom neznalost nejdůležitějšího zákona, který tomu napomáhá. Neznalost Zákona přitažlivosti.
Respektive brání nám v tom právě tato neznalost, stejně jako většina myšlenek, pochyb a strachů, kterých se držíme a které přeplňují náš život. 
Dokonce jejich u většiny lidí tolik, že nás paralyzují a brání nám v tom udělat krok kupředu, byť je sebemenší…
Navíc tyto myšlenky ve spolupráci se zákonem přitažlivosti vytvářejí více věcí, které nechceme, kterých se bojíme, které nemáme rádi.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Určitě jste si jako děti hráli s magnetem.

Zkoušeli jste, jak přitahuje různé předměty, a všimli jste si, že na některé z nich nepůsobí. Magnetem zvednete jehlu, ale nezvednete gumový předmět. Magnet není uzpůsoben na přitahování věcí z odlišného materiálu. Nevědomky jste si vyzkoušeli Zákon přitažlivosti v praxi – podobné přitahuje podobné.
Jak tento zákon funguje ve skutečném životě, můžete pozorovat dnes a denně. Funguje nezávisle na tom, zda-li, o něm víte. I vaše myšlenky a přesvědčení, které se nacházejí ve vaší mysli, působí jako duchovní magnet. Zhmotní se do výsledků, které jim odpovídají. Tímto způsobem k sobě přitahujete hojnost a prosperitu nebo chudobu a neúspěch. Vytvoří se tak naprosto jedinečný řetězec událostí, které řídíte vy sami. Pokud máte sen a neúnavně přemýšlíte o tom, jak byste ho zrealizovali, pak vás úspěch nemine.
Roger Babson se ve své knize z roku 1920 – Základy úspěšnosti, zeptal argentinského prezidenta, proč je Jižní Amerika, se všemi svými zdroji a divy, tak zaostalá za severní Amerikou ve smyslu pokroku a marketinku.
President odpověděl: Jižní Ameriku osídlili Španělé, kteří tam hledali zlato, zatímco Severní Ameriku osídlili Otcové Poutníci, kteří zde hledali Boha.

Na co se soustředíte vy?

Na peníze nebo na duchovno? Na cíle, které chcete dosáhnout nebo na ducha, který je přináší? Peníze jsou jenom symbol – respektive je to výsledek. Soustředíte-li se na energii, kterou představují, přilákáte je.
Soustředíte-li se na to, co jim předchází, není možné, abyste je nevydělali – společně však musí být splněna podmínka, že strachy a přesvědčení, kterých se držíte a příliš dobře Vám neslouží, že se jich zbavíte…
Jaké strachy a přesvědčení?

  • že nejste dost dobří,
  • že si něco nezasloužíte,
  • že nemůžete dosáhnout úspěchu,
  • že život bez hranic je ideál, který neexistuje,
  • že peníze jsou kořenem všeho zla,
  • že peníze nerostou na stromech…

… a mnoho, mnoho jiných.

Co Vám říká tato studie…

Před lety se 1500 lidí zúčastnilo studie Scrully Blotnick, kteří byli rozděleni do skupin A a B.
Lidé se skupiny A uvedli, že nejdříve vydělávají a pak dělají to, po čem ve skutečnosti touží. Do této skupiny spadalo 1245 osob a pouze 255 osob patřilo do skupiny B. Tito lidé tvrdili, že v první řadě jdou za svými zájmy a věří, že peníze přijdou.
Co se stalo?
O dvacet let později bylo v celé skupině, která se účastnila výzkumu, 101 milionářů. Jenom jeden z nich byl ze skupiny A. Skupina B chtěla jít za svou vášní a věřila, že peníze přijdou. A ony skutečně přišly. Na co se tedy soustředíte – na peníze nebo na vášeň?

Každý člověk v životě něco dostane. 

Nikoli to, oč se snaží a co by chtěl mít, ale to, čím žije, kam vkládá své emoce, co dominuje jeho myšlenkám.
Všechno, co se nachází kolem nás je výsledkem našich myšlenek a naší víry. To se projevuje v našem životě. Spousta z nás vůbec neví, jak Zákon přitažlivosti funguje a proto k sobě přitahujeme nežádoucí věci. Přemýšlejte o tom. Tajemství hojnosti a prosperity v každé oblasti života tkví ve tvořivém a konstruktivním myšlení – kdy člověk přitahuje to, co si přeje. Mnoho lidí netuší, že žijí chaoticky – podle náhodných a neuspořádaných myšlenek. Nevěnují pozornost rozdílu mezi konstruktivním a destruktivním myšlením. Vůbec netuší, že v životě dostanou vše podle toho, jaké myšlenky drží v hlavě.
V Bibli se říká: „Neboť kdož má, dáno bude jemu, a rozhojní se; ale kdož nemá, i to, co má, bude od něho odňato.“ (Evangelium sv. Matouše, 13:12)
Tento neobyčejný výrok je prostě jednoduchým vysvětlením Zákona přitažlivosti. „Kdo má, ten dostane“ – znamená, že používá mozek jako magnet na přitahování hojnosti a brzy bude mít ještě víc a „kdo nemá, tomu sebere i to málo, co má“ znamená, že myšlení takového člověka se ubírá nesprávným směrem. Takový člověk nemá, co potřebuje a nezřídka ztrácí i to málo, co má.
K dosažení vysněných věcí nejsou nutné žádné mimořádné schopnosti, ani vzdělání. A už vůbec nezáleží na prostředí, z jakého pocházíte. Musíte si jenom pečlivě hlídat své myšlenky a emoce. Hojnost se vytváří nejprve v hlavě, a teprve poté se zhmotňuje.
Co teď uděláte? Chcete-li hojnost ve všech oblastech – obraťte se zády k chudobě! Udělejte to hned! Vyčistěte si hlavu od nevhodných myšlenek, zbavte se strachů. Proměňte se v člověka, jakým toužíte být. Udělejte pro to vše, co je ve vašich silách. Není to jednoduché, ale je to určitě možné.
Nechte Zákon přitažlivosti pevně usídlit ve vaší paměti. Jste na světě proto, abyste měli hojnost těch nejlepších věcí. Jste na světě proto, abyste si vzali to, co si přejete.