Trápí Vás nízká víra? Jak i Vy můžete překonat nízkou víru – v sebe sama, ve svůj úspěch pochopením Kruhu Víry…

Víra to je pro většinu lidí docela tvrdý oříšek, protože většina lidí nevěří…
Nevěří v sebe sama. V lepší ŽIVOT. V to, že se jim mohou splnit sny a mít úspěch
Často říkají:

Až budu mít více peněz, začnu přemýšlet o lepším životě a co všechno bych chtěl/a dělat…

 
vira kruh viry víra kruh víry, víra, víra v sebe, víra v úspěch Trápí Vás nízká víra? Jak i Vy můžete překonat nízkou víru - v sebe sama, ve svůj úspěch pochopením Kruhu Víry...
Nechápou, že takto to nefunguje – zaměňují příčinu za následek / výsledek.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 1. Nejdříve člověk musí najít sen a
 2. vzbudit v sobě potřebu, touhu a chtění pro něj, vytvořit tak ve svém životě určité vakuum.
 3. Věřit, že může dosáhnout toho, o čem sní…
 4. Teprve poté najít způsob, jak daného snu dosáhnout – podstoupit akci a snu dosáhnout.

Nízká víra je v takovém případě problém. Není-li naše víra na dostatečné výši, je složité pustit se do nezbytné aktivity…

Víra v to, že daného snu můžeme dosáhnout, nám tak vlastně umožní, abychom se pustili do akce, která vede k výsledkům, po kterých toužíme…
Jestliže nevěříme, že svůj sen můžeme získat, pak neexistuje žádná síla na zemi, která by nás k potřebné aktivitě donutila…
Natož k aktivitě konzistentní – tedy takové, kterou je potřeba vykonávat na základě dlouhodobějšího časového úseku a zaměření.

Dnes si ukážeme, jak lze překonat problém s nízkou vírou, že se i pro nás může stát život lepší a že i my můžeme dosáhnout svých snů a přání…

A to i přesto, že doposud ve Vašem životě například není na čem silná víra postavit – nemáte tedy žádné pozitivní výsledky, od kterých byste mohli odvozovat svůj budoucí úspěch.
 

Nejprve pojďme sjednotit pojmy: Co je Kruh Víry?

Kruh Víry je jednoduché znázornění toho, jak vlastně my lidé fungujeme a jak funguje naše víra, ve spojení s nějakou činností / aktivitou, která jsme ještě nedělali a která nás má dovést k tomu, po čem toužíme – k nějaké snu, cíli, odměně, přání.
Kruh Víry znázorňuje proces, kterým nevyhnutelně musíme projít, chceme-li dosáhnout čehokoliv, co jsme ještě nikdy předtím neudělali a nezískali.
Jednou jsem četl citát, který zněl nějak takto:

Dokud to neuvidíte, tak toho nedosáhnete…

A to je přesně ono.
Dokud člověk nevidí, respektive neuvěří (jeho víra je nízká), že by mohl něčeho dosáhnout, je složité dosáhnout čehokoliv, protože tato nedostatečná víra mu brání podstoupit aktivitu, která vede k získání toho, co si přeje.
A v tomto případě dokonce nefunguje ani vnější motivace – danému člověku se bude sice pravděpodobně líbit, bude si motivaci užívat, bude zprvu dokonce namotivovaný něco udělat, ale buď se do samotné akce nakonec nepustí nebo pustí a vzápětí skončí…
Selže dříve než by mohl získat nějaké výsledky.
 

Kruh Víry se skládá ze 4 částí…

 1. SAMOTNA VÍRA – Jak moc věříte, že je pro Vás osobně možné dosáhnout snů / cílů / přání…
 2. OSOBNÍ SEBE-MLUVA, která plyne z víry. Osobní sebe-mluva, bude přesně taková, jaká je Vaše víra – jestliže je Vaše víra vysoká, bude to znát na Vaší sebe-mluvě. Jestliže je Vaše víra nízká,Vaše sebe-mluva bude spíše taková, že sami sebe budete srážet, pochybovat o sobě a sami sobě škodit.
 3. AKCE – činnost, kterou potřebujete vykonat, abyste se dostali ke svým snům…
 4. VÝSLEDKY – tedy to, co chcete, toužíte po tom, nebo prostě část toho, čeho chcete dosáhnout (cíl)…

.

víra, víry, kruh víry

Kruh Víry je to takový trošku začarovaný kruh…

Je-li Vaše víra nízká, tak Vaše sebe-mluva Vás nijak nepodporuje v tom, abyste šli do akce – spíše pochybujete sami o sobě, nic neděláte a stojíte na místě.
Nebo děláte jen velmi málo a výsledky se nemohou projevit…
V obou případech to generuje tyto výsledky: Žádné nebo malé. Takové, které způsobují akorát frustraci nebo nespokojenost…
A tak vlastně Vaše mizerné výsledky utvrdí Vaši malou víru v sebe sama – která způsobí, že sami sobě začnete v duchu říkat…

 • Věděl jsem, že to nedokážu, vím, že na to nemám…
 • Já jsem to říkal, že to stejně nebude fungovat…
 • To se stejně nemohlo povést…
 • Já na to prostě nemám…
 • Nejsem dostatečně dobrý…
 • Nejsem pro tuto činnost vhodný – nejsem ten správný člověk.
 • Nemám dostatek vzdělání, znalostí, dovedností…

Jsou to takové osobní negativní prohlášení, či afirmace, které se tak postupně stanou silnějším osobním přesvědčením a nakonec se stanou Vaší plnou součástí – charakteristikou Vaší osoby

 
Což vytvoří jen následující…

 • Plně to sníží Vaši víru sama v sebe…
 • Zhorší to Vaší sebe-mluvu, kterou k sobě sama v duchu promlouváte…
 • Vytvoří to silnější přesvědčení, že něco nezvládnete – doslova si vytvoříte hranice, zdi, které bude složité překonat.
 • Vznikne ještě menší chuť podstoupit akci. A tak se zcela zastavíte.

Zůstane Vám jediné: Vaše negativní přesvědčení o sobě samých, že něco nemůžete udělat.

 
“Gratuluji.” [Sarkasmus…]

 • Pravě jste si ve svém životě vytvořili další překážku.
 • Právě jste si ve svém životě vytvořili další omezení – hranici, která okleštila Váš vlastní život bez hranic

Jestliže se však chcete mít někdy v životě lépe, budete toto omezení muset dříve či později překonat – tak jako tak.
Neexistuje nic takového, jako že můžete získat více, než co teď máte, bez toho, abyste udělali něco, co je Vám nepohodlné, kde budete muset překonat své omezení.

Buď vytáhnete hlavu ze své ulity a získáte pořádný rozhled.

Nebo jste navždy odsouzeni k životu ve Vašem momentálním prostoru…

Problém je v tom, že tento začarovaný kruh tak vlastně není ani kruhem, ale spíše sestupnou spirálou, která směřuje Váš život do zatracení a věčného neuspokojení…
Jak z toho ven?
 

Nastupte na vzestupnou spirálu: Začněte svůj Kruh Víry odjinud než většina lidí…

Většina lidí takto skutečně žije celý svůj život.

 • Podívají se na něco, co by chtěli,
 • následně zkontrolují termostat své víry a
 • pokud není na dostatečné úrovni, tak prostě nic neudělají – zůstanou stát na místě.

Jako by se samo od sebe mohlo něco změnit.

Jako by pasivita byla řešením problémů, které máme…

Je to pošetilý přístup k životu. Přesto jej hodně lidí užívá.
Pro většinu lidí to však také bohužel znamená, že moc nezískají – většinu svých životů neudělají nic moc za hranicí své pohodlnosti a většinové průměrnosti.
Cokoliv, co je za touto hranicí je pro ně natolik nepohodlné a jejich sny, touhy a přání jsou přitom natolik malé, že nemají žádný motiv udělat něco více, co by vyžadovalo vystoupit za tuto hranici průměrné pohodlnosti…
 
 

Co ale jak byste začali svůj Kruh Víry odjinud?

Co jak byste neřešili na jaké úrovni je Vaše víra?
Co jak byste se začali dívat na Kruh Víry z pozice akce?
Co jak byste neřešili, co je či není možné zrovna pro Vás, ale prostě byste si vyhrnuli rukávy a podstoupili akci?

Pravdou je, že ať už děláte cokoliv a děláte to v podstatě jakkoliv špatně, vždy získáte více výsledků, než když stojíte na místě a nic neděláte…

 
víra, víry, kruh víry
Navíc je to skvělý základ k tomu, že se budete postupně zlepšovat, protože nic nemusí být dokonalé, když začínáte.
Když tedy začnete podstupovat akci, máte závazek k postupnému zlepšování a přemýšlíte o dané činnosti dlouhodobě, tak se v průběhu procesu naučíte vše nezbytné, co je potřeba.
Navíc…
 

Jakmile podstoupíte aktivitu, tak získáte nějaké výsledky…

Možná to nebudou výsledky, které budou extrémně uspokojivé, nebo takové, které by Vám učarovaly, ale minimálně zjistíte, že jste schopni nějakých minimálně pozitivních výsledků přece jen dosáhnout – i když danou činnost neovládáte na úrovni mistrovství.

Získané výsledky způsobí, že Vaše víra postupně začne růst…

Jestliže se Vaše víra navýší, automaticky to změní způsob, jak se díváte sama na sebe, stejně jako Vaše vlastní sebevědomí, sebeobraz a sebe-mluva.

Jakmile k sobě začnete promlouvat více pozitivněji, začne Vás to automaticky posouvat k větší akci, protože prostě podvědomě chcete zažít těchto skvělých pocitů více…

Větší akce začne generovat větší výsledky.
A naskočili jste na vzestupnou spirálu, která vede k Vašim snům a přáním…
 
víra, víry, kruh víry
 

Začněte ještě dnes.

Přemýšlejte o tom, co jste chtěli v poslední době udělat?
Nakonec jste k tomu nepřistoupili, protože jste měli pocit, že se to stejně nemůže splnit.
Co jak byste tento přístup s Kruhem Víry právě teď uplatnili.
Čtení jako takové Vám nedá tolik a nezpůsobí tolik pozitivních změn, jako jedna upřímná akce.
Vždy mě baví lidé, kteří říkají, že se zajímají o osobní rozvoj a když se jich zeptám, proč to dělají, proč je to pro ně důležité, odpoví něco v tom smyslu, že je to zajímavé, nebo že je to baví.
To je sice fajn, na druhou stranu – osobní rozvoj má jeden jediný účel:
 

POMOCI PŘEKONAT OMEZENÍ & STRACHY, DÍKY TOMU UDĚLAT VÍCE A NÁSLEDNĚ DOSÁHNOUT VÍCE…

 
Nečtěte jen tento text, aniž byste s tím cokoliv udělali.
Vezměte to, co se hodí pro Vás a pro Vaší současnou situaci a aplikujte – užijte to.
Začněte podstupovat kroky.
Jen tak se vítězí – ať už sama nad sebou, svými strachy a pochybami, nebo prostě tak, že dosáhnete svých snů a cíl.
 

Je tento článek nápomocný? Jestliže ANO, dejte mi to vědět…

 • Sdílejte článek na sociálních sítích se svými přáteli…
 • Zašlete odkaz na článek emailem svým nejbližším nebo spolupracovníkům
 • Klikněte na tlačítko “Děkuji” níže pod tímto článkem…

PS: Získejte přístup do eProgramu Žijte život, jaký chcete…

.
.