Tři druhy vnímání

K tomu abychom v sobě vědomě probudili božský zdroj jednoty, potřebujeme jako lidé projít 3 fázemi vnímání skutečností.

První je vnímání rozumem čili myšlenkové. V tomto vnímání využíváme rozum, který vše kolem nás analyzuje a zprostředkovává nám poznání nás samotných skrze vnější námi projikovanou realitu.

Druhé je vnímání citové čili pocitové. Toto vnímání k nám promlouvá skrze smysly fyzického těla a přináší tak poznání fyzické schránky na jejím povrchu i v jejím nitru.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Třetí vnímání je duchovním poznáním jednoty všeho a všech. Toto poznání přestává být vnímáno, ale stává se vlastním stavem skutečného bytí. Umožňuje nám splynout s veškerenstvem v projevené jednotě.

První dva druhy vnímání nás připravují emocionálně i fyzicky na možnost přijetí energie božské jednoty. Abychom tuto energii dokázali tělesně i emocionálně přijmout a projevovat, musí naše nervová soustava projít těmi největšími zátěžemi, aby ji nově příchozí energie původního zdroje nespálila.

Proto naslouchejte, pokud tak chcete, více jak kdykoliv předtím tělu a pocitům. Pokud vnímáte, že tělo potřebuje sluneční paprsky, zvažujte případný odpor rozumu, že nemáte čas nebo se můžete spálit. Odpovědi nacházejte sami v sobě a nikoliv v jakýchkoliv radách včetně této. Čím budete pozorněji naslouchat hlasu nitra a intuici, rozpoznávat falešné zvuky a rady nepřijatého ega, tím vědoměji budete volit ve váš prospěch.

Pak zjistíte hranici kdy vás slunce může kvůli zbytkovému strachu z něj ještě spálit a kdy se mu už můžete odevzdat zcela bez zábran. Slunce nejvíce irituje naši nervovou soustavu a připravuje ji tímto na citlivější příjem energie božského zdroje.

Při slunění na dece nebo trávě můžete i nemusíte ponechat prostor i lezoucím tvorům z říše hmyzu. Po těle lezoucí mravenci, dle mého poznání, úžasně aktivují nervová zakončení těla. Produkují kyselinu mravenčí, která elektrizuje a tak stimuluje nervový systém. Symbolické mravenčení těla je všeobecně známo.

Ve vesmíru není náhody a proto i na první úsměvný pohled z rozumu je i tento pohyb hmyzu po těle účelový. Máme možnost ho odehnat nebo vnímat jaké reakce těla probouzí.

Pokud naše mysl je zaměřena na aktivaci našeho nervového systému i tento jejich pohyb je s tímto záměrem srozuměn. Záměr naší mysli je propojen s reakcí celého vesmíru kdykoliv a v souvislosti s čímkoliv, proto při jakékoliv této mnou popisované i jiné stimulaci nervů i emocí ji vlastní pozorností můžete posilovat.

I kopřivy mohou velmi vhodně aktivovat nervový systém.

Výrazným nervovým stimulátorem je chůze bosými nohami. Na plosce nohy jsou nervová zakončení propojena s celým naším fyzickým tělem a tak takovouto chůzí prospíváme sobě celkově, včetně našeho uzemnění a propojení se s přírodou.

Velmi účinným pomocníkem při této aktivaci je pochopitelně jakýkoliv druh otužování i případného saunování.

Jsou též vhodné jakékoliv formy dotyků a masáží, partnerských, stimulujících i sportovních a rekondičních, reflexních i celotělesných.

Vše je třeba volit v souladu s námi.

 

I na různé druhy emocionálního rozpoložení je možné nahlížet jako na přípravu pro přijetí těchto energií. Pokud bychom ještě neměli prožit a zpracován náš emocionální neklid, energie skutečného zdroje by mohli nezvratně narušit naši mentalitu.

Proto vše co se děje přijímejte v souladu s vaší ochotou však s vědomím vašich neomezených možností.

Nikdo za vás tuto přípravu mysli a těla neuskuteční.

Energie přicházející na milovanou zemi jsou čím dál tím intenzivnější. Četnost slunečních erupcí a jejich intenzita rostou.

Duše pomyslnou bránou do 5-ti dimenzionální reality již prošli, však kolik fyzických těl je bude následovat, záleží na svobodném rozhodnutí každého z nás.