Tři způsoby, jak si udržet pevné zdraví

Každý z nás si přeje mít pevné zdraví a dostatek energie.
Jedině tak může člověk dosahovat svých cílů, dělat co ho baví a vést spokojený a šťastný život.
Ne každý si ale uvědomuje, že to není samozřejmost, že se někdy ze dne na den může všechno změnit, že velmi snadno může své zdraví ztratit.
Jak tomu zabránit?
 
zdravy zdravi lyfe fuel 4wtxPhvQZds unsplash zdraví investovat do zdraví, pevné zdraví, prevence, zdraví Tři způsoby, jak si udržet pevné zdraví
 

První způsob je PREVENCE

Mnoho lidí vůbec neuvažuje o tom, že je zapotřebí prevence a předcházení onemocnění.
Měla jsem jednoho pacienta, který na tom byl zdravotně dost špatně a ten mi řekl:

„Vždycky jsem si myslel, že když onemocním, půjdu k lékaři, ten mě uzdraví a všechno bude zase v pořádku. Teď už víc jak rok chodím od jednoho lékaře ke druhému a je mi spíš hůř než lépe.“

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Z toho vyplývá, že i když lékařská věda velmi pokročila a v některých oborech lékaři dokazují přímo zázraky, jsou i případy, kdy mohou pomoci jen velmi málo nebo vůbec ne a překvapivě takových případů není málo.
Vždycky je proto lepší takové situaci předejít tím, že člověk zjistí, v jakém stavu se momentálně nachází a co mu případně hrozí.
Pro svou prevenci běžte zde.
 

Druhý způsob je UDĚLAT POTŘEBNÉ ZMĚNY

Vždycky to znamená změnit alespoň něco na svém způsobu života.
U většiny lidí je to především změna stravy, protože ta má velký vliv na celkový stav člověka a jen málo lidí se stravuje optimálně.
Dále pak více pohybu a minimum stresu.
To všechno se lehko říká, ale mnohem hůř se to uvádí do praxe. Ale věřte mi, jde to.

Znám paní, které je 92 let.

Chodí do práce, cestuje letadlem, řídí auto a žije spokojený život, aniž by měla nějaké větší zdravotní problémy.
Ta říká:

„Všichni mi závidí a obdivují, jak jsem na tom dobře, ale nikdo už nevidí, co pro to dělám“.

Takže komu opravdu záleží na tom, v jakém stavu bude za 5 nebo 10 let, ten dokáže potřebné změny udělat, protože zdraví za to stojí.
Záleží na tom i Vám?
Potřebné informace se můžete dozvědět v naší poradně Paralelní péče o zdraví, kde nabízíme prevenci a léčení civilizačních chorob.
 
zdraví, zdravý životní styl, zásady, skupina zdraví, facebook zdraví
 

Třetí způsob je INVESTOVAT DO SVÉHO ZDRAVÍ

Velmi mnoho lidí nemá chuť investovat peníze do svého zdraví, které považují za samozřejmost.
Raději nakupují věci, které se jim líbí nebo si myslí, že je nutně potřebují.
Teprve v okamžiku, kdy svoje zdraví ztratí nebo se u nich projeví vážná choroba, jsou ochotni zaplatit cokoliv, jen aby se jim zdraví vrátilo.
V mnoha případech to ale jde velmi těžko, někdy už vůbec ne.
Buďte proto moudří a zaměřujte se raději prevenci.
 

Životní procesy jsou udržované dvěma rozdílnými způsoby.

V této lekci zjistíte, že myšlenky jsou duchovní zrna, která, jsou-li zasazená do podvědomí, mají snahu vzklíčit a růst. Naneštěstí vám jejich plody často nechutnají.
Všeobecně jsou různé formy zánětů, ochromení, neuróz a jiné stavy nemoci projevy strachu, starostí, obav, žárlivosti, nenávisti a podobných myšlenek.
Je tu především přijímání potravy a výživových látek, potřebných ke konstrukci buněk a za druhé rozklad a vylučování odpadu.
Celý život spočívá v této konstruktivní a destruktivní činnosti, a protože potrava, voda a vzduch jsou jedinými podmínkami ke konstrukci buněk, zdá se, že problém „prodloužení života do nekonečna“ není příliš obtížný.
Může se to zdát velmi zvláštní, ale kromě vzácných výjimek, je druhá, destruktivní činnost příčinnou všech nemocí. Odpad se hromadí a nasycuje tkáně, což vyvolává sebeotravu. Může být částečná nebo celková. V prvním případě je porucha lokální, v druhém zasahuje celý systém.
Vyřešit problém vyléčení nemocí spočívá ve zvýšení přívodu a rozdělování životní energie do celého systému. To je možné jen vyloučením destruktivních myšlenek strachu, obav, neklidu, žárlivosti, nenávisti a dalších, které se snaží zničit nervy a žlázy, kontrolující vylučování toxických látek a odpadu.
„Výživa a posilující prostředky“ nemohou dávat život, protože jsou jen druhotnými projevy života. V následující části je vysvětlený prvořadý projev života a také způsob, jak s ním navázat kontakt.
 

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jak odstranit nemoci? Zharmonizováním se s přírodním zákonem, který je všemohoucí.
  2. Jak to provést? Uvědomit si, že člověk je duchovní bytost a že tento duch musí být nezbytně dokonalý.
  3. Co z toho vyplývá? Vědomé poznání dokonalosti. Ze začátku intelektuální, pak emocionální, vyvolává manifestaci této dokonalosti.
  4. Proč je tomu tak? Protože mysl je duchovní a proto tvůrčí a protože vstupuje do souvztažnosti s vizualizovaným předmětem a manifestuje ho.
  5. Který přírodní Zákon je aplikovaný? Zákon vibrace.
  6. Proč právě tento Zákon řídí? Protože vyšší stupeň vibrace vládne, mění, kontroluje a ničí nižší vibrační stupeň.
  7. Je tento léčebný mentální systém všeobecně známý? Ano, doslova milióny lidí ho používají v různých formách na celém světě.
  8. Jaký je výsledek tohoto systému myšlení? Poprvé v historii je možné uplatnit schopnosti vyšší úvahy každého člověka.
  9. Je tento systém možné aplikovat na jiné formy dodávání? Ano, uspokojí každou lidskou potřebu.
  10. Je tento systém vědecký a náboženský? Je oběma. Pravá věda a pravé náboženství jsou sdružené. Tam, kam směřuje jeden, jde i druhý.