Tvůj ideální život – způsob přitahování – IDEÁLNÍ PRÁCE

Jeden ze způsobů, jak si přitáhnout to, co chceme…
Nedávno jsem znovu přečetla knihu Tvoření peněz od Sanaya Roman a Duane Packer.
Po pěti letech, kdy jsem četla tuto knihu poprvé, jsem po mnoha zážitcích a zkušenostech, byla schopná pochopit, co vlastně chtějí autoři sdělit.

Peníze souvisí se vztahy a především se vztahem sama k sobě. A potom nám buď fungují nebo ne.

Považovala jsem se za totálně ztracený případ téměř ve všech oblastech života, ale dnes vím, že všechno v životě, co nám nefunguje tak, jak bychom chtěli, můžeme změnit.

Kniha Tvoření peněz (a spousta dalších skvělých knih), učení Karla Nejedlého a metoda RUŠ mi pomohly jakoby uzavřít mozaiku ze střípků, které jsem v oblasti magnetizování svých vizí postupně nacházela.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Pokud jsme vyčištění od emocionálních bloků, vše funguje mnohem rychleji a lépe. Energie ideálně proudí…

Projděme společně některé aspekty života, které mohou přispět k tomu, aby se náš život utvářel ideálním směrem…,

…ale je potřeba, abychom si uvědomili, co vlastně chceme.

Můžete přeskakovat a tvořit to, co zrovna potřebujete – tak jak vnímáte, že je která určitá oblast vašeho života důležitější (resp. cítí v ní vyšší potřebu splnění si něčeho), než druhá. Postupně ale zjistíte, že jedno je spojeno s druhým, jedna oblast navazuje na druhou…

Možná se snažíte vyřešit jen jednu oblast, protože si myslíte, že zrovna jen ta jedna je pro vás nejdůležitější. Postupně zjistíte, že dokud nevyřešíte všechno, pak se budou od těch nevyřešených ty další znovu kazit.

Pro inspiraci jsem vložila nějaké fotky, které jsou pro mě motorem, ale vy si je nahraďte svými, ať se co nejvíce přiblížíte svému ideálnímu životu.

Tak jdeme do toho ?

Vezměte si papír a tužku, udělejte si pohodlí na svém oblíbeném místě, pusťte si příjemnou hudbu, případně zapalte svíčku…

1.krok

Napište si, co chcete (pokud přesně nevíte, napište si, co s jistotou víte, ženechcete a tedy opak toho vyplyne…)

Když už víte, co chcete, napište si to doprostřed sluníčka – vždy dejte před přání (cíl, sen,vizi…) slovo IDEÁLNÍ.

Např. MOJE IDEÁLNÍ PRÁCE

2.krok

Napište si, proč to ještě není vaše realita? Co vám brání, že to ještě nemáte? Zkrátka všechny negace, které k danému předmětu z kroku 1 cítíte.

Svým nejlepším možným způsobem si tyto negace zpracujte, vyrovnejte se s nimi, aby vám nebyly překážkou v magnetizování (- o tom později).

Může vás například napadnout, že je velká konkurence…., ale vy víte, že jste jedinečná bytost… Nebo, že neumíte cizí jazyky…, ale můžete danému zaměstnavateli prospět nějak jinak…atd.

Moje bývalá spolužačka (tehdy jí bylo 40) přišla na konkurz, kde to pro ni na první pohled vypadalo beznadějně. Ona ale o tu práci velmi stála, ale zároveň na tom nelpěla a ničím si neblokovala cestu. Je moc milá a přirozená a měla štěstí, že tento zaměstnavatel chtěl získat spolupracovníka, narozeného ve znamení BÝKA a ona byla u konkurzu jediná v tomto znamení. Byla přijata a dnes je jí 47 a stále je šťastná ve své práci.

Zde si vypište, co vám brání v tom – mít ideální práci :

(Respektive – vezměte si k ruce papír a začněte tvořit)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

V případě negativních výroků, které slýcháte o práci a pracovních možnostech v médiích nebo i jinde, včetně nejrůznějších statistik, si při každém výroku řekněte nahlas nebo si jen v duchu pomyslete : ,,VYJÍMÁM ZE ZÁKONA!“

Mohou to být výroky tohoto druhu, které slýcháte:

,,Po čtyřicítce je těžké sehnat práci.“ (,,VYJÍMÁM ZE ZÁKONA!“)

V knize od Napoleona Hilla Myšlením k bohatství se považuje 60. rok života za vrchol kariéry, kdy už člověk ví, co chce a má spoustu vlastních zkušeností. A právě v tomto věku se stává mnoho šedesátníků milionáři…

,, Krize ještě neskončila“ (,,VYJÍMÁM ZE ZÁKONA!“)

Vy víte, že jsou lidé, kteří prosperují za každých okolností…

,, Bude hůř, dobře už bylo …“(,,VYJÍMÁM ZE ZÁKONA!“)

To záleží na nás, pro co se rozhodneme…

Až tyto nebo jiné výroky budete mít zpracované a budete cítit, že jste se všemi negacemi ohledně práce vyrovnaní, přeškrtněte to celé jako fakt, že už to není součástí vašeho myšlení.

Nahraďte pochybnosti odhodlaností, vyčistěte cesty a nechte k sobě ideální práci přijít…

3. krok

Do paprsků slunce (a můžete jich přimalovat kolik chcete…) si napište, co sezmění, když to získáte, co vám to přinese, snažte se vidět detaily, podstatu toho, co vám ideální práce dá, jak se vám změní život, když ji budete mít. Vidět výsledek toho, co chcete…

Ujasněte si:

 • Jestli chcete pracovat doma, venku, v kanceláři, jestli sami nebo v týmu?
 • Jakou chcete mít zodpovědnost?
 • Zda chcete pracovat na jednom nebo více projektech?
 • S jakými lidmi (jen s muži, ženami, je to jedno)?
 • Mají být mladší nebo starší, než vy nebo je to jedno? 
 • Láká vás víc město nebo vesnice? 
 • Chcete být na jednom místě nebo vpohybu?
 • Rádi cestujete? 
 • Chcete pracovat denně nebo jen některé dny? 
 • V kterou denní nebo noční dobu? 
 • Kolik hodin týdně? 
 • Jaký plat chcete dostávat, aby byl váš ideální?

Napište si všechny činnosti, o kterých si myslíte nebo vám to někdo řekl, že jste v tom dobří a máte je rádi.

 • Rádi čtete, píšete, komunikujete, organizujete? 
 • Baví vás sport, zdravá výživa, medicína? 
 • Jste dobří v poradenství? 

Napište si co nejvíc detailů.

Postupně si ujasníte, co chcete a často si vizualizujte a prociťujte, že už ideální práci máte.

Ostatní nechte na vesmíru. Buďte všem a všemu otevření, nechte to k sobě přijít…

4.krok

A potom si jen napište UŽ TO ZAČÍNÁ… (ten proces přitahování).

(Zde klikněte pro zvětšení obrázku)

Při sestavování “Vaší Ideální Práce” můžete navázat na další oblasti, které s prací souvisí jako je například:

 • MŮJ IDEÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNER
 • MŮJ IDEÁLNÍ KOLEGA / KOLEGYNĚ
 • MŮJ IDEÁLNÍ NADŘÍZENÝ
 • MÁ IDEÁLNÍ ZAKÁZKA
 • MŮJ IDEÁLNÍ PROJEKT…
 • MŮJ IDEÁLNÍ DEN

Nebo například pro studenty: 

 • MÁ IDEÁLNÍ ŠKOLA
 • MÍ IDEÁLNÍ UČITELÉ
 • MÍ IDEÁLNÍ SPOLUŽÁCI…

a tady můžete postupovat stejně, jako v případě výše – pro každou z položek si prostě vytvořte nové sluníčko a k jeho paprskům popište svou ideální představu.