Týká se vás syndrom vyhoření?

Syndrom vyhoření se skutečně může týkat každého z nás.
Jeho následkem začnete chodit do práce zamračení, velmi nepříjemní a zaměstnání pro vás začne ztrácet smysl. Vidíte se v tom?

Příznaky syndromu vyhoření

Tak jako každá nemoc, i tato s sebou přináší hned několik příznaků, které alarmují, že vás syndrom vyhoření napadl. Pomoci vám přitom může kurz Osobní koučink vedoucí ke zlepšení v mnoha oblastech života.
A jaké jsou tedy příznaky?
V prvé řadě začnete být unavení z věčného kontaktu se zákazníky i spolupracovníky.
Pocit uspokojení z odvedené práce se přestane promítat do vašeho života a propadnete hluboké depresi.
Raději se také soustředíte na rutinní záležitosti běžného života, protože práce vás nenaplňuje, spíše rozčiluje. Nevěříte v lepší zítřky, a proto neexistuje žádná vidina nadějnější budoucnosti.

Koho se týká především

Existují určité profese, které mají větší předpoklad pro vznik syndromu vyhoření. Zejména se jedná o ty z nich, kde pracujeme s lidmi v obtížných životních situacích.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

  • Typicky zde řadíme lékaře a sociální pracovníky.
  • Zapomenout však nesmíme ani na učitele a matky na mateřské dovolené.

Pokud hledáte hlavní smysl života ve své práci (typicky workoholici a perfekcionisté), je rovněž velká pravděpodobnost, že se vás jednou syndrom vyhoření bude týkat.

Faktory vedoucí k vyhoření

Nebezpečí syndromu vyhoření spočívá v jeho pozvolném nástupu, nikdy nepřijde ze dne na den. Mezi určité faktory, které k němu však neodvratně vedou, patří například nastavování si nerealistických cílů či permanentní znuděnost z vykonávané práce.
Rovněž zde můžeme zařadit nevyváženost mezi prací a osobním životem či pocit uvěznění v práci z finančních důvodů. V neposlední řadě nepomáhá ani očekávání, že vykonáte spoustu práce pro velké množství lidí.
Poznáváte, že syndrom vyhoření je vám již blízko?
Poté navštivte kurz Osobní koučink a začněte znovu lepší život.