Učte Se Ze Svých Zkušeností SPRÁVNĚ! - ZivotbezHranic.cz

Učte se ze svých zkušeností SPRÁVNĚ!

Můj tatínek ze své zkušenosti moc dobře ví, že do benzínové nádrže od sekačky by neměl svítit plynovým zapalovačem. Věřím, že tenhle zážitek se mu vryl opravdu hluboko. A nejen pro něj je to zajisté dobře.
“Je to dobrá zkušenost…” Taky už jste si tuhle větu řekli? Věřím, že ano.
Ale co to ta zkušenost je a proč jí každý přikládá takový význam?

 

Zkušenost je způsob učení. Je to zážitek, který má pro nás takovou emoční hodnotu, že si ho zapamatujeme, vyhodnotíme a uděláme závěr. Když položím ruku na rozpálenou plotýnku – pálí to. To je jistě dobrá zkušenost a nejspíš se během našeho života nijak zvlášť nezmění.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ani ve škole či v práci se bez zkušeností neobejdeme. A čím hlubší prožitek při ní máme, tím déle si jí pamatujeme. Je to ale pro nás dobře…?

Místo a čas jsou důležité

Velmi záleží na tom, v jakém místě a čase – za jakých okolností – naše zkušenost vznikne. Velkou roli hraje i náš věk, hodnoty, způsob vnímání světa, současná situace a nálada, přátelé a jiné vztahy. To všechno vytvoří na konkrétním místě v kritický okamžik zkušenost, kterou přijmeme bez váhání za správnou.

Zamyslete se znovu nad všemi faktory, které vytváří Vaši zkušenost. Zjistíte, že všechny jsou proměnné. A neměli bychom ani zapomenout na možnost, že situaci a závěr vyhodnotíme špatně.

V případě svícení zapalovačem do benzínové nádrže si můj tatínek správně vytvořil zkušenost, že by neměl používat otevřený plamen. Mohl se však také mylně domnívat, že nemá svítit jen zapalovačem, a tudíž mohl zkusit příště sirky. Nebo mohl zkušenost vyhodnotit, že světlo je to, co způsobí explozi. Následkem toho by mohl být doživotní strach ze svícení. Samozřejmě je to člověk rozumný, a tak si udělal správný závěr.

Děláme správné závěry?

Záměrně používám tento extrémní a absurdní příklad. Je totiž velmi snadné udělat mylný závěr, aniž bychom si ho byli vědomi. Důsledky pak mohou být mnohem horší, než absurdní. V tu chvíli se stane naše zkušenost překážkou.

Je pravda, že se ze zkušenosti učíme důkladně,
ale doba učení pohltí celá léta, a tak je hodnota
poučení, které z ní plyne, tím nižší, čím delší doby
je k získání těchto vzácných znalostí zapotřebí.
Nakonec přijdou vniveč, protože člověk zemře.
Krom toho je to se zkušeností jako s módou;
skutek, který dnes vedl k úspěchu, bude zítra
nerozumný a neproveditelný.

(Og Mandino – Největší obchodník na světě)

Ze stále se opakujících zkušeností se tak stane zvyk a ze zvyku pravidelnost. Díky tomu nemusíme denně činit nové a nové poznání, že se na silnici jezdí vpravo, či že nemám sahat na již zmíněnou rozžhavenou plotýnku. Díky tomu však často upadáme do stereotypu.

Všechny zkušenosti hodíme do jednoho pytle s nápisem “VYZKOUŠENO“ a dále je nezkoumáme. Stárneme, měníme svůj pohled na svět, své hodnoty a názory, ale používáme stále stejné (=známé) zkušenosti. A pak se divíme, že náš život není takový, jaký bychom si přáli. Nedaří se nám dosahovat svých cílů, nenacházíme ty pravé vztahy.

Děláme to samé a čekáme jiné výsledky. Odpíráme si možnost nového a svěžího rozhodnutí. Bráníme si vytvořit si novou a hodnotnější zkušenost. Uzavíráme si tak všechny ostatní možnosti.

Využívejte zkušeností ke svému prospěchu

Až budete příště stát před nějakou volbou a budete chtít zareagovat dle svých zkušeností. Zkuste se na chvíli zamyslet. A zvažte, zda byste se tentokrát nechtěli rozhodnout jinak. Rozhodněte se vědomě, ne na základě zvyku.

Možná si tím otevřete cestu k tomu, po čem v životě opravdu toužíte.

Možná to totiž přijde cestou, kterou byste (podle svých zkušeností) vůbec nečekali.