Umění nechat být – umění nechávat věci tak, jak jsou…

Pokud si toto umění osvojíme, možná to přinese větší úspěch, než si myslíme!

Před pár měsíci jsem dostal zajímavou zpětnou vazbu, která by mohla sloužit mě, mé práci a mému růstu.

Měl bych začít praktikovat „umění nechávat věci, tak jak jsou“ a to více vědomou a rozvážnou cestou.

I když jsem byl seznámen s konceptem nechávání věcí tak, jak jsou, ale uvědomil jsem si, že toho zas tak moc nevím a nemám žádné zkušenosti s opravdovou praxí tohoto konceptu.   

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Když jsem se nad tím více zamyslel, uvědomil jsem si, že jsem měl předsudky o celém tomto konceptu „nechání věcí tak, jak jsou“.

Vždycky mi tento koncept přišel jako slabý, pasivní, líný a založený na štěstí ve smyslu náhody.

Vždy jsem byl hrdý na to, že jsem pracant, který si jde pro to, co chce a někdo, kdo „věci uskutečňuje“.

Nicméně jak jsem si nedávno uvědomil – většina z těchto pocitů je spojena s hluboce zakořeněným strachem, že pokud někdy zpomalím, přestanu věci tlačit, anebo budu jen předpokládat, že se věci stanou, celý můj „dům z karet“ v mém životě a práci se zboří.

Znáte to? Asi ano, ale toto není žádné umění…

Nechání věcí tak, jak jsou jedním ze základních aspektů života a růstu, stejně jako náš úspěch a naplnění.

umění

První součástí nechávání věcí tak, jak jsou je přijmout věci, tak jak jsou.

Jak říká spisovatelka a učitelka Katie Byron:

„Můžete se hádat s realitou a prohrajete pouze ve sto procentech případů.“

Změňme svůj život “bez námahy”…

Pokud necháme lidi, věci a situace tak, jak jsou, bez jejich souzení, snahy je napravit, nebo změnit, začneme se dotýkat nesmírné síly nechávání věcí tak, jak jsou.

S ironií a určitým způsobem paradoxně, pokud opravdu necháme věci a lidi, aby byli takovými, jací jsou, otevíráme místo pro to, aby se objevila opravdová změna (pokud je to to, co chceme).

Čím hlubší smysl pro nechání věcí tak, jak jsou, nás dělá více důvěřivými, trpělivými a dává nám více víry, že to, co chceme ukázat, vytvořit a zažít může a bude v našem životě vypadat tak, jak si přejeme.

Jinak řečeno, je to schopnost nechat věci, aby se staly a zrealizovaly se bez toho, abychom jimi manipulovali, vládli jim, nebo se snažili ovládat další lidi a situace, aby se námi chtěné věci staly.

Pro ty z nás, včetně mě, kdo mají tendenci přehnaně kontrolovat ostatní, může být umění nechat být neuvěřitelnou výzvou.

Paradox nechávání věcí tak, jak jsou, je zakořeněn hluboko v nás. Spoustu z nás učili a my věříme, že „nikdo za nás nic neudělá“.

A i když je v této filosofii pravda a moudrost, jak mnoho z nás ví, pocit, že musíme tvrdě pracovat, rychle běhat, vytrvat a muset ve svém životě vše řídit, je vyčerpávající a nezastavitelný.

Nezáleží na tom, jak tvrdě pracujeme, co se snažíme napravit, nebo jak moc pokoušíme osud – pokud se neučíme, nezkoušíme a nezvládneme umění nechat věci tak, jak jsou – opravdový úspěch a naplnění se nám vždy vyhne.

Konání je důležité, ale musíme se naučit ho vybalancovat s naší schopností nechat věci být.

Nechávání věcí tak, jak jsou, potřebuje víru, trpělivost a důvěru – tři věci, které jsou základní pro náš vlastní mír v duši a dobrý pocit v našem životě, ale také jsou to často věci, na které se nesoustředíme, neučíme se o nich a nesnažíme se je praktikovat.

Umění nechávat věci tak, jak jsou je opravdu umění a je to také často to, co je v rozporu s naší povahou a společenskými normami a tlaky.

Je potřeba, abychom si zapamatovali jedno velmi známé pořekadlo:

„Jsme lidské bytosti, ne lidské stroje.“

Jak se naučit nechávat věci být?

Zde je pár věcí, o kterých můžete přemýšlet a dělat je, pokud si přejete zlepšit vaši schopnost nechat věci tak, jak jsou a zařídit si tak snadnější život.

1) Zeptejte se sami sebe, jaký máte vztah k myšlence „nechávání věcí tak, jak jsou“

Popřemýšlejte nad vaším vztahem k této myšlence. Jak se vám (ne)líbí?

Jak lehce necháváte věci a lidi takové, jací jsou?

Pro mnohé z nás je toto něco, co můžeme pochopit, ale nejsme schopni to dělat.

Řekněte si pravdu o tom, jaký máte vztah k „nechávání věcí tak, jak jsou“ a uvědomte si, jak to ovlivňuje váš život!

2) Dávejte si pozor na to, na co se zaměřujete s ohledem na vaše největší cíle

S ohledem na vaše největší cíle, sny a aspirace v současné době, jak moc energie a pozornosti je věnováno na dělání věcí, místo na nechávání věcí tak, jak jsou?

I když je důležitá akce i nechávání věcí tak, jak jsou, většina z nás věnuje nepoměrné množství pozornosti akci.

Zvýšit náš zájem o nechávání věcí tak, jak jsou a pouhé přijímání může být magickou relaxací a neuvěřitelně efektivní cestou, jak se přiblížit naším snům a cílům.

Toto je často jedna z chybějících částí v naší touze po úspěchu a ještě důležitějším naplnění!

3) Začnete nechávat věci tak, jak jsou

Je to obyčejná praxe, kterou můžete provádět denně (jako modlitba, meditace, sebereflexe apod.), při které se budete soustředit na nechávání věcí tak, jak jsou – přijímat věci, věřit, že fungují tak, jak mají, věřit, že pocity, zážitky, úspěchy a výsledky, které si přejete, jsou na své cestě a nechat sám sebe přijímat tyto dary a požehnání s jednoduchostí a vděčností.

Možná budete potřebovat podporu ostatních, jejich vedení a zpětnou vazbu při vytváření vaší praxe v nechávání věcí tak, jak jsou, která bude sloužit vám.

Ale tohle vše je jeden z největší darů, které můžete sami sobě darovat (stejně jako lidem kolem sebe).

Užijte si při tom legraci a mějte se sebou také trpělivost!

Pro mnohé z nás je mnohem jednodušší o této myšlence mluvit a myslet na ní, než ji opravdu realizovat a zahrnout do svého života.

Nicméně čím více pozornosti jí budeme věnovat, tím lépe to půjde!

A když pohloubíme naší schopnost nechávat věci tak, jak jsou, náš celý život se může změnit s lehkostí, laskavostí a vděčností!