Univerzální odpověď... - ŽivotbezHranic.cz

Univerzální odpověď…

Dnes v noci jsem měl nádherný prožitek.
Byl jsem v autě v polospánku, spíše v záření alfa celou noc. Procházel jsem silnou očistou a uzemněním. Mráz, který v noci vskutku byl, jsem pochopitelně vnímal i uvnitř auta.
Nejdříve jsem se stále koncentroval na mé srdce. Upadal jsem do překrásných stavů, v kterých mě provázel Ježíš. Promlouvali jsme spolu a byly to překrásné okamžiky. Poté jsem začal zimu vnímat intenzivněji a tak jsem tento stav začal přijímat.
Přijetí bylo však nedostatečné. A tehdy jsem dostal univerzální čili vesmírnou odpověď v jednom slově na vše.

Veškerá moudrost všech věků a známých i neznámých vesmírů je obsažena v jediném slově. To po čem všechny bytosti a všechny vesmíry touží, to jenž je odpovědí na jakoukoliv otázku. Projevená láska, čili milování…

Láska sama o sobě je pouze stav bytí.

Milování je však projevenou láskou, uskutečněným stavem bytí…

Proč dělám to či ono? Proč se mi děje toto? Proč ostatní tak činí? Proč se dějí věci, situace a stavy? Kvůli cestě k uskutečněnému milování…

V té chvíli jsem začal vše vědomě milovat…zimu, omrzající prsty, to, že mi to vadí, jmenovitě všechny mé nepříjemné stavy nyní a v nejkratším minulém časovém období, všechny nepříjemné projevy a stavy na planetě zemi, na které jsem si vzpomněl, všechny lidi i ty nejnepříjemněji působící, každou částečku mého těla, především ty, kterých jsem si tolik nevážil…

A prožíval jsem takové vibrace, že veškeré působení zimy ustoupilo a já pocítil a stále vnímám obrovskou vděčnost a radost.. 🙂

Pochopil jsem, že když mé vědomí již došlo k uvědomění si důležitosti všeho, v jednotě vidící dobré i špatné, k přijetí všeho dosud potlačovaného a k přijetí i nepřijetí, tak již mohl nastat jediný projevený stav…

Univerzální čili vesmírné všenaplňující nic v projevené lásce, v milování…

Miluji vše dokonalé i nedokonalé, sám sebe takového jaký jsem, se všemi mými chybami a emocemi, se vším v mém vývoji mě posouvajícím a proto miluji i všechno vůkol mě ve všech projevech, v kterých ono vše je…

Miluji vás, ať jste takoví či makoví… 🙂

Pochopil jsem, že jedině takto projevená láska vyléčí všechny bolesti, které jsem dosud kolem sebe mohl vnímat a žádná síla ani její projev mě již neodradí z tohoto mého vědomě projeveného stavu…

Ve vší síle a srdnatosti budu již pouze vše milovat… pouze… nic víc…