Univerzální odpověď…

Dnes v noci jsem měl nádherný prožitek.
Byl jsem v autě v polospánku, spíše v záření alfa celou noc. Procházel jsem silnou očistou a uzemněním. Mráz, který v noci vskutku byl, jsem pochopitelně vnímal i uvnitř auta.
Nejdříve jsem se stále koncentroval na mé srdce. Upadal jsem do překrásných stavů, v kterých mě provázel Ježíš. Promlouvali jsme spolu a byly to překrásné okamžiky. Poté jsem začal zimu vnímat intenzivněji a tak jsem tento stav začal přijímat.
Přijetí bylo však nedostatečné. A tehdy jsem dostal univerzální čili vesmírnou odpověď v jednom slově na vše.

Veškerá moudrost všech věků a známých i neznámých vesmírů je obsažena v jediném slově. To po čem všechny bytosti a všechny vesmíry touží, to jenž je odpovědí na jakoukoliv otázku. Projevená láska, čili milování…

Láska sama o sobě je pouze stav bytí.

Milování je však projevenou láskou, uskutečněným stavem bytí…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Proč dělám to či ono? Proč se mi děje toto? Proč ostatní tak činí? Proč se dějí věci, situace a stavy? Kvůli cestě k uskutečněnému milování…

V té chvíli jsem začal vše vědomě milovat…zimu, omrzající prsty, to, že mi to vadí, jmenovitě všechny mé nepříjemné stavy nyní a v nejkratším minulém časovém období, všechny nepříjemné projevy a stavy na planetě zemi, na které jsem si vzpomněl, všechny lidi i ty nejnepříjemněji působící, každou částečku mého těla, především ty, kterých jsem si tolik nevážil…

A prožíval jsem takové vibrace, že veškeré působení zimy ustoupilo a já pocítil a stále vnímám obrovskou vděčnost a radost.. 🙂

Pochopil jsem, že když mé vědomí již došlo k uvědomění si důležitosti všeho, v jednotě vidící dobré i špatné, k přijetí všeho dosud potlačovaného a k přijetí i nepřijetí, tak již mohl nastat jediný projevený stav…

Univerzální čili vesmírné všenaplňující nic v projevené lásce, v milování…

Miluji vše dokonalé i nedokonalé, sám sebe takového jaký jsem, se všemi mými chybami a emocemi, se vším v mém vývoji mě posouvajícím a proto miluji i všechno vůkol mě ve všech projevech, v kterých ono vše je…

Miluji vás, ať jste takoví či makoví… 🙂

Pochopil jsem, že jedině takto projevená láska vyléčí všechny bolesti, které jsem dosud kolem sebe mohl vnímat a žádná síla ani její projev mě již neodradí z tohoto mého vědomě projeveného stavu…

Ve vší síle a srdnatosti budu již pouze vše milovat… pouze… nic víc…