Určit si cíl – udržet směr

Klasická citace z „Alenky v říši divů“ říká:

„Když nevíš, kam jdeš, každá cesta tě tam zavede.“

Mnoho z nás jsou velmi náruživí v tom, aby dosáhli, co v životě chtějí.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nicméně často skončíme frustrovaní, když neděláme dostatečný pokrok k tomu, čeho chceme dosáhnout.

Cíle se mohou často zdát nesplnitelné, především když jejich splnění vyžaduje velké úsilí.

Buďte chytří!

Když si určujeme nebo pomáháme někomu určovat cíle, pomůžeme si, když si určíme dobře naplánovaný akční plán.

Pokud má být plán dobře naplánovaný, pak obsahuje:

  • SPECIFICKÉ kroky k tomu, jak k cíli dojdete.
  • MĚŘITELNÉ kontrolní body, které vám pomůžou změřit, zda jste splnili určitý krok.
  • DOSAŽITELNÉ kroky vašeho plánu, který vytváříte.
  • ROZUMNÁ očekávání, že to, co říkáte, že uděláte, budete schopni udělat v určený čas.
  • ČASOVĚ specifikovaná data a časy kdy budete jednotlivé kroky naplňovat.

Mějte akční plán!

Akční plán, který bude obsahovat všech pět charakteristik, bude považován za chytrý plán (SpecificMeasurableAchievableReasonableTime).

Mnoho lidí dosáhlo velkých úspěchů vytvářením a následováním chytrých (SMART) plánů.

Nicméně často i kroky k plnění cíle nás může přemoci, když detaily tohoto plnění vyžadují velké množství času a úsilí.

Během mých studií na Institutu Profesionální Excelence v Koučinku jsem byl seznámen s detaily této techniky, které vám pomůžou překonat věci, které nás mohou přemoci.

A pak buďte ještě chytřejší!

Známé jak proces Chytrého cíle (AIM SMART), který používá předchozí body, avšak pomáhá zvládnout jednotlivé kroky plánu.  

První písmeno (v angličtině A) znamená akceptovatelné minimum, které jste schopní udělat pro to, abychom splnili první krok našeho plánu.

Když například je vaším úkolem uklidit si skříň v pokoji, akceptovatelné minimum bude, že si určité, co uděláte s věcmi, které si nebudete chtít nechat (vyhodíte je, darujete, prodáte atd.).

První písmeno vás nastartuje a je to lepší začátek, než nic.

Druhé písmeno (anglické I) znamená ideální splnění prvního kroku.

Pokud znovu použijeme příklad se skříní, váš první krok bude nejspíše, že ze skříně odstraníte všechny věci, které v ní už dále nechcete uchovávat a co budete dále s každým kusem, který nechcete dělat.

S ohledem na to, jak nacpaná je vaše skříň a také, jak jste organizovaní ve smyslu, zda víte, co s danými věcmi uděláte, toto může být velmi zúčastněný první krok.

Poslední písmeno (anglické M) znamená „střední“ neboli realistické cíle, kterých můžete dosáhnout ve stanoveném časovém rámci.

Pokud si to opět ukážeme na našem příkladu skříně, pokud bude skříň plná bot, realistickým prvním krokem bude projít všechny páry bot a zjistit, které si necháme a které nechceme.

Když si plánujeme realistické cíle, musí být načasovány, tak aby vám poskytly měřitelné kontrolní body, ale také vám umožnily postupovat k vašemu cíli.

Mně se to vyplatilo!

Já osobně jsem v procesu využívání této techniky k vyrovnání se se svým životem.

Když jsem se znovu oženil, přestěhoval jsem se do bytu mé ženy.

Byt, ve kterém jsem předtím vlastnil já, byl plný, (především sklep) z mého prvního manželství.

Po smrti mé první ženy, představa zvládnutí tohoto projektu byla pro mě nezvladatelná.

Upřímně mezi věcmi, které mají citovou hodnotu, bylo dost věcí ve skvělém stavu, které prostě nevypadaly na vyhození.

Určujte si mezicíle!Změřte si svůj cíl.

Nicméně, především s pomocí mé partnerky, jsme vybudovali náš „chytrý cíl“, abychom tuto práci zvládli.

Navštívili jsme můj byt jedenkrát každý víkend několik měsíců, pokaždé s jasně naplánovaným cílem – přesnou část místnosti nebo kategorii věcí.

Náš průběžný cíl byl mít na Den nezávislosti připravené věci, které chceme prodat na kostelním charitativním výprodeji.

Po tom, co se nám podařilo naplnit první cíl, soustředili jsme se na další krok, tedy jak dostat nábytek z mého předchozího bydliště.

Po tom, co se nám podařilo toto splnit, se nyní věnujeme identifikaci a určování toho, jaké další kroky je třeba podniknout, aby se můj byt mohl nabídnout na trh.

Celou dobu jsme byli schopni toto dělat podle určeného rozvrhu, který pro nás dva fungoval a dosáhnout tak našich mezicílů bez stresu.

Klidně svůj cíl měňte!

Kdykoliv se nám zdálo, že je další krok příliš velký, vrátili jsme se o krok zpět a úkol přehodnotili.

Pak jsme úkol zmenšili a určili si splnitelnější a krátkodobější cíl.

Program „chytrého cíle“ vám pomůže dojít ke svému cíly a poskytne vám kontrolní body, ke kterým se po cestě můžete vracet.

A nakonec…

To mě přivádí k poslednímu bodu.

I když je to velmi vznešené jít ke svým cílům o samotě, není to vždy ten nejlepší způsob.

Jedna z nejjistějších cest k vašim cílům je zapojení vašeho partnera.

I když nemusí být partner přímo zapojen v plnění vašich cílů, pomůže vám zůstat odpovědným v plnění vašich mezicílů, časových závazků, měření vašeho posunu a hlavně s vámi oslaví vaše úspěchy!

Je to jeden z nejlepších způsobů, jak se setkávat se svými cíli!