15 výrazných rozdílů aktivující Úspěch či NEúspěch…

Mnoho lidí si klade otázky… Co přesně udělat pro úspěch? Jak se vyhnout neúspěchu?
Pojďme se dnes podívat na to, co dělá ten rozdíl mezi tím, zda budete mít úspěch, nebo neúspěch…
Na internetu jsem našel tuto příznačnou fotografii, která mnoho z toho, co je potřeba, popisuje:
 
úspěch, neúspěch
 

1. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Osobní odpovědnost

Lidé, kteří mají či budou mít úspěch v čemkoliv, pro co se rozhodli jej mít, se v určité fázi svého života rozhodli převzít plnou odpovědnost.
Mají postoj:

Má-li se to stát, je to na mně a já se postarám o to, že se to stane.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Bez ohledu na cokoliv, v jakékoliv situaci či s jakou historií začínáte, vše je možné, když převezmete odpovědnost za svůj úspěch či případné selhání, oprášíte se, poučíte a jdete dál za svými sny…
Lidé, kteří budou ve svém života na stále stejném místě, či směřují k neúspěchu, ti odpovědnost odmítají…
Nechtějí ji převzít. Raději obviňují druhé za to, že se jím nedaří tak, jak by chtěli.
 

2. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Pokračující a nikdy nekončící vzdělávání (Osobní Rozvoj)

Osobní rozvoj je často uváděn jako faktor číslo jedna pro dosažení úspěchu.
Všichni projdeme nějakým konvenčním vzděláváním, kde se naučíme číst, psát a počítat, ale skutečný rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi je, že úspěšní na sobě neustále pracují…
Úspěšní lidé mají vypracován plán osobního rozvoje a každý den se jej drží – je to jejich dennodenní rutina.
Pracují na svých znalostech, nastavení mysli, postojích a také dovednostech.
Základem tohoto každodenního plánu by mělo být:

Neúspěšní lidé zahodí knihy jakmile dokončí školu. A už se ke knihám nikdy nevrátí.
Místo toho začnou vysedávat před televizí, v hospodě či u sociálních sítích a tam veškeré jejich vzdělávání končí…
Což není způsob, jak se stát lepším, vyrůst a dosáhnout svých snů…
 

3. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Mít vizi a cíle, které k vizi směřují

Úspěšní lidé mají vizi svého života ode dneška v průběhu 2, 3 či 5-ti let.

Jak bude Váš život vypadat? Jak budete žít? Co je Vaše vize?

Kdyby Vás neomezovaly čas a peníze – jaká by byla vize toho, k čemu chcete směřovat?

 1. Vezměte si papír formátu A0,
 2. Nakreslete si doprostřed kolečko a napište do něj “život bez hranic”, nebo “vysněný život
 3. A začněte postupně přidávat další atributy toho, jak by měl vypadat…
 4. Následně si stanovte cíle, které k dané vizi povedou…

Neúspěšní lidé nikdy nedají čas stranou a nikdy se k tomuto kroku neodhodlají – po celý dlouhý život pouze reagují na momentální situace…
Nemají žádnou vizi a nikdy si nestanovují cíle ani předsevzetí…
 

4. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Vyřešit otázku kým se chci stát

Úspěšní lidé neřeší tolik otázku, čím se chci stát – více se zabývají otázkou:

Kým se chci stát? Jaký chci být člověk?

Nebo také “kým se musím stát”, abych dosáhl své vize?
Když o Vás lidé budou mluvit za 2 či 5 let, co chcete, aby říkali? Jak se na Vás mají dívat? Za koho Vás mají považovat?
Hodně to souvisí s již zmíněnou vizí…
Neúspěšní lidé se na sebe sama dívají pouze z pohledu toho, co dělají…
“Já jsem zedník”; “Já jsem prodejce”; “Já jsem kuchař”…
Vaše povolání nedefinuje to, kým jste, definuje pouze to, čím jste.
Definujte tedy sami sebe: Kým budete v blízké budoucnosti?
 

5. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Pohled neomezenosti

Úspěšní lidé se na svět dívají z pozice neomezenosti:

Mám vše, co potřebuji, abych uspěl…

Mají skutečně všechno? Znamená to, že jsou úspěšní pouze ti, kteří například zdědili velké majetky?
Nikoliv. Mouhou začínat s nulou, ale mají nebo se naučili mít postoj “mám vše, co potřebuji” a pokud tomu tak není, tak prostě hledají způsob, jak zabezpečit, aby tomu tak bylo a oni se dostali do správné pozice k tomu, aby mohli mít úspěch.

 • Více studují,
 • více se seznamují s lidmi, kteří by jim mohli pomoci dostat se tam, kam chtějí,
 • více žádají o pomoc,
 • a nikdy se nevzdávají…

Neúspěšní lidé se podívají na příležitost, potom se podívají na to, čím disponují a pak řeknou: Ne, to není pro mě…
Aniž by se pokusili.
 

6. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Seznam úkolů a dílčích cílů

Úspěšní lidé mají seznam věcí, které potřebují daný den udělat.
Tento seznam si sestavují pravidelně a před započetím práce se na něj podívají, sestaví priority a jdou pracovat na věcech, které jsou v dané chvíli nejdůležitější.
Jakmile jeden úkol či dílčí cíl dokončí, vezmou další položku na seznamu a pustí se do práce.
Na konci pracovního času projdou věci na seznamu a zaškrtají to, co už je uděláno, případně seznam přepíší na nový list papíru a zváží priority dalšího dne.
Takto mají přesně dáno, že každý den urazí určitou cestu ke svým cílům a blíží se tak ke svým snům.
Neúspěšní lidé žádný takový seznam nemají.
Nemají žádný systém, nemají žádnou denní rutinu a nikam nesměřují. Jsou neukáznění ve smyslu svých cílů a vizí…
 

7. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Vítat změny

Úspěšní lidé vítají změny. Chápou, že jediné, co je v tomto světě neměnné, je právě změna samotná – je to nevyhnutelnost.
Nejdou proti změnám, neodporují jim a neztrácejí tak energii.
Jsou otevřeni změnám a mají pozitivní očekávání, když přijde na změny…

Každá změna je pozitivní a přináší sebou přínosy a pozitivní výsledky…

Nebo také:

Cokoliv se stane. Dobře. Stane se něco lepšího…

Neúspěšní lidé se změnám brání, nechtějí se měnit, nechtějí růst, nechtějí žádné změny, mají strach ze změn, ulpěli na životě, který měli 3, 5, 7 nebo také 10 let zpátky a žijí v minulosti a dělají to tak vehementně, že přitom ztrácejí kvanta své energie a jsou stále unaveni.
Dokud si to neuvědomí, nemohou se pohnout a zlepšit svůj život.
 

8. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Vyzařovat radost

Úspěšní lidé dělají to, co je baví nebo se naučili milovat to, co je nezbytné udělat pro to, kam se chtějí dostat.
Nemají ve svém životě něco takové, co by nenáviděli či nesnášeli dělat.
Úspěšní lidé rádi žijí, poznávají a objevují život.
Neúspěšní si naopak stěžují na mnoho věcí, které nechtějí dělat, nenávidí či nesnáší dělat a takových věcí ve svém životě mají celou řadu.
Nejdou však a neudělají jedinou změnu, která by jím umožnila více se radovat a dělat méně toho, o čem říkají, že nenávidí…
Hodně si stěžují a jsou naštvaní, ale dělají skutečně málo nebo vůbec nic pro to, aby se něco změnilo.
 

9. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Sdílet informace, tipy, radost, lásku

Úspěšní lidé nejsou sobečtí. Sdílí.
Jedno o co konkrétního jde. Úspěšní lidé sdílí…

 • Sdílí informace a tipy.
 • Sdílí postupy. Sdílí návody.
 • Sdílí své zkušenosti.
 • Sdílí svou moudrost.
 • Sdílí lásku a radost.
 • Dělí se o svůj čas a své srdce…

Neúspěšní lidé se nejdříve ptají: “Co já z toho budu mít?”
Nežijí v prosperitě a přátelském vesmíru. Žijí ve vesmíru, což je projekce jejich vlastní mysli, který je nepřátelský, omezený a oplývá pouze jediným: NEdostatkem…
 

10. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Mluvit o nápadech, ideálech a vizích

Když se sejde skupina lidí, kteří jsou nastavení na dosahování cílů, výsledků a na posun v životě kupředu, mohou se začít dít skvělé věci..
Protože když se takto orientovaná skupina lidí sejde a mluví o svých nápadech, ideálech a vizích – nebo-li o pozitivní budoucnosti, vznikne mnoho nadšení, inspirace a motivace, která každému zůčastněnému dodá mnoho energie k posunu kupředu.
A platí to bez ohledu na jaké úrovni každý jednotlivec z této skupiny lidí je a bez ohledu na to, co za překážky mají před sebou.
Proto je velmi chytré si takovou skupinu lidí vytvořit.
Sestavte si svůj vlastní mastermind, který Vám pomůže posunout se v životě kupředu, rozjet si něco svého a dosáhnout svých cílů.
 

11. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Vděčnost

O vděčnosti už toho bylo napsáno opravdu hodně. Faktem zůstává, že je to prastará praktika, která nám všem pomáhá vyladit se do vyšších vibrací, což nám umožní být v lepší pozici přitahovat do svého života více požehnání…
Prastará pravda říká: Stejné přitahuje stejné.

 • Což znamená, že když budeme projevovat vděčnost za věci, které už nyní máme, tak budeme mít vibrace a energii, které nám umožní do našeho života přitahovat více situací a lidí, kteří způsobí, že budeme mít více vděčnosti…
 • Naopak budeme-li neustále naštvaní na to, že něco nemáme, nebo že věci nejdou tak, jak bychom si představovali, tak máme vibrace a energii, které k nám spíše budou přitahovat situace a lidi, kteří budou přidávat na stranu naší naštvanosti.

 
Nesnažte se proto být chudinkou a litovat se, nebo být naštvaní.
Buďte již nyní vděčni za to, co máte.
 
ALE POZOR: Neznamená to nechtít více a spokojit se s málem.
Znamená to spíše být vděčný za to málo, co již nyní mám a otevřít se novým možnostem a jít si za tím, co chci a v celém tom procesu dosahování si to užívat a být vděčný, že mohu mít více a že mám tu možnost jít si za tím…
 

12. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Umí poděkovat a přiznávají druhým zásluhy na úspěchu

Dnešní svět je až příliš komplexní a komplikovaný na to, abychom všechno zvládli sami.
Pro dosažení úspěchu je potřeba spojit se s druhými lidmi, vytvářet funkční týmy, které jsou postavené na silných stránkách jednotlivců a tým jako celek se může posouvat kupředu mnohem rychleji a lépe.
Abyste vytvářeli týmy, které spolu budou spolupracovat dlouhodobě – což je předpokladem úspěchu – dlouhodobá spolupráce…
Tak je potřeba, abyste se naučili jednoduše poděkovat druhým za to, co udělali, čeho dosáhli a přiznat jim zásluhy v rámci dosažení úspěchu.
Každý z nás chce být oceněn. Každý z nás chce, aby byly jeho zásluhy uznány.
Pokud zásluhy druhých přejdete, můžete se spolehnout na to, že Vás druzí lidé brzy opustí a Vy žádného velkého úspěchu nedosáhnete, protože každý jeden z nás je prostě omezený.
Ale tým lidí, který dlouhodobě spolupracuje je v podstatě neomezený.
Budete-li však děkovat, oceňovat a chválit, pak si můžete být jisti, že s Vámi druzí lidé zůstanou než dosáhnete opravdu velkého úspěchu.
 

13. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Odpouští druhým

Lidé občas dělají a říkají věci, které třeba řekli či udělali v mentálním rozpoložení, které nebylo zrovna jejich nejsilnější..
Často to vychází z pocitu, kdy se sami cítí ublížení, nebo nejistí nebo frustrovaní a tak mají potřebu “vylít si to na někom” a ublížit i druhým.
Občas tedy řeknou a udělají něco, co třeba ani tak nemysleli, nebo naopak mysleli v danou chvíli, ale s odstupem času si uvědomí, že to bylo hloupé, dětinské a spíše to lidem v jejich okolí ublížilo než prospělo.
A pak je opravdu těžké vzít tyto slova a činy zpět – což je samozřejmě po dlouhou dobu je samotné velmi tíží a drží je to v životě na místě doslova roky…
Jen ti opravdu velcí však mají tu kuráž jít se omluvit a říct, že to prostě přehnali, že se zachovali jako blbci.
A na druhé straně to chce opravdu velkorysého člověka na druhé straně, který omluvu přijme a odpustí.
Všichni jsme lidé – děláme chyby, máme nějaké předpoklady a očekávání a občas se prostě utneme.
Přeji Vám, abyste takovým člověkem – ať už tím, kdo se omluví a nebo tím, kdo omluvu přijme a odpustí, byli.
Hrozně Vám to zjednoduší život a bude se Vám dýchat lépe.
 

14. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Přát druhým úspěch – žádná závist

Jestliže jste od přírody závistivý člověk, tak to znamená, že máte pocit, že ostatní mají něco, co Vy nemůžete mít.
Ukazuje to na omezené nastavení mysli a bude to negativně ovlivňovat Vaši hojnost a prosperitu.
Není potřeba komukoliv cokoliv závidět. Není potřeba nepřát druhým úspěch a nebo být zklamaný tím, že druzí úspěch dosáhli.
Každý může dosáhnout úspěch svým vlastním unikátním způsobem a když ho dosáhne jeden, tak to neznamená, že Vy ho dosáhnout nemůžete.
Není to tak, že existuje jeden koláč a když jeden uspěje a odřízne si nějaký díl koláče, že na Vás zbude méně nebo nic.
Takto přemýšlí lidé, kteří žijí v nedostatku.
Skutečnost je taková, že lidé, kteří prosperují a mají úspěch, přemýšlejí tak, že vytváří nové a nové koláče – nové a nové příležitosti.
A když jeden uspěje, spíše je to inspirace a ukázka toho, že může i někdo jiný – možná že bude muset najít svůj unikátní přístup, ale uspěje.
Když jeden uspěje, vždy tak zboří bariéru pochyb a překážek, které mají druzí lidé a mentálně jim tak pomůže představit si, že oni také mohou…
A za to si zaslouží potlesk a obdiv.
 

15. Rozdíl aktivující úspěch či neúspěch: Vedou si deník

Jedna ze skvělých praktik, která se mi osvědčila, je psát si svůj vlastní osobní deník nebo tomu můžete také říkat blok na AHA momenty.
Je to něco, co Vám pomůže utříbit si myšlenky a nebo si prostě napsat své nápady, abyste je neztratili a potom s nimi dále pracovat.
Náš mozek je fenomenální nástroj – jen málokdo jej však opravdu používá pro svůj prospěch.
Všechno, co potřebujeme ke svému úspěchu již máme – sedí to na našem krku a je to těch 16cm mezi ušima.
Mozek dokáže rozlousknout každý problém a najít řešení – možná ne hned, ale postupně určitě.
A k tomu může posloužit právě takový deník, kde si budete zaznamenávat své myšlenkové pochody, myšlenky, AHA momenty, nápady, vize.
Když si jednou za čas prolistujete svůj deník, zjistíte, o kolik jste se posunuli a deník Vám může sloužit také jako nekonečná zásoba podnětů pro Váš posun kupředu.
Začněte si jeden dnes.
 

Závěrem.

Toto je 15 rozdílů, které aktivují úspěch či neúspěch.
Nestačí však jen číst – bude potřeba s tím něco udělat.
Jen aktivita mění porozumění na pochopení a moudrost.
Stejně tak změní Váš život – aktivitou obohatíte svůj život o výsledky, o kterých sníte.
Není čas otálet ani odkládat, je potřeba akce a realizace.
Jestli s tím potřebujete pomoci, využijte mých služeb.
 

8 Comments

  28. 3. 2014

  Díky!!! Linda

  29. 3. 2014

  Milý Roberte, strašně ráda čtu vaše články, protože v nich nalézám energii a sílu. Za to Vám moc děkuji a těším se na další rady a povzbuzení, které se mi dostává.
  Díky

   29. 3. 2014

   Hezký den, Zlatko, děkuji za Vaše ocenění, rádo se stalo. Hezký den Vám přeji. R.

  18. 5. 2014

  velmi hezky sepsáno

   19. 5. 2014

   Hezký den, Pavlíno, děkuji za zpětnou vazbu.
   Který z bodů pro sebe považujete za nejdůležitější?
   R.

  22. 5. 2014

  Já si myslím, že úplně nejdůležitější jsou tři věci: 1. vzdělávat se jak v oboru, tak v osobním rozvoji (třeba já poslouchám audioknihy osobního rozvoje) 2. přijmout odpovědnost za sebe a své prohry i výhry a 3. chovat se k druhým tak, jak chci, aby se oni chovali oni ke mě.

   22. 5. 2014

   Hezký den, Karolíno,
   tleskám Vám, jste skvělá – k vyjádření Vám stačil 1 odstavec, kdežto já jsem se potřeboval “vykecat” na takto dlouhou stránku. 🙂
   Děkuji za příspěvek.
   Hezký den

Comments are closed.