Jak zvýšit svůj vliv a získat tak podporu ostatních lidí…

dale carnegie jak ziskavat pratele a pusobit na lidi vliv jak působit na lidi, ovlivnit, podpora, spolupráce, vliv, získa, získat podporu ostatních, získat si lidi Jak zvýšit svůj vliv a získat tak podporu ostatních lidí...Většina lidí chápe vliv na druhé lidi, jako něco negativního, něco, co se lehce zneužije.
A to může být pravda, pokud člověku chybí určité morální standardy…
Na druhou stranu bez vlivu na druhé lidi je skutečně složité a těžké dosáhnout svých snů a proto se dnes budeme bavit o tom, jak svůj vliv na druhé lidi zvýšit…
 
Jedna z nejúspěšnějších knih, která kdy byla napsána, nesla název:

Jak získávat přátele a působit na lidi…

Autorem je známý Dale Carnegie, který svůj život zasvětil osobnímu rozvoji, komunikaci a mezilidským vztahům a v těchto oblastech publikoval několikero knih.

Proč se stala tato kniha jednou z nejúspěšnějších ve smyslu prodejních výsledků?

Jednoduše proto, že se stala pomůckou pro milióny lidí po celém světě, kteří své živobytí mají spojeno s lidmi a potřebovali zlepšit své dovednosti v oblasti mezilidské komunikace, protože si uvědomili, že to je přesně ten způsob, jak získat to, po čem touží…
Chceme-li být úspěšní, chceme-li dosáhnout svých snů, života bez hranic, pak se jen stěží vyhneme kontaktu s dalšími lidmi – a to jak úspěšní budeme a to, kolika věcí ve skutečnosti dosáhneme závisí právě na tom, jak jsme schopni tvořit vazby a vztahy, ale zároveň na tom, jak jsme schopni další lidi ovlivnit a nadchnout je pro naše ideje…
Jestliže tedy zvýšíte svou schopnost komunikace a naučíte se správným způsobem působit na lidi, budete mít jednoduše větší vliv na ostatní a svých snů či cílů dosáhnete snadněji, protože bude mnoho těch, kteří budou ochotni Vám pomoci…
Schopnost ovlivnit lidi je nezbytnou dovedností pro dnešní svět, protože nikdy nebudete schopni donutit lidi, aby udělali to, co chcete Vy sami, a to do té doby, dokud to stejně hodně nebudou chtít i oni samotni…
Přesně jak říká staré přísloví: Můžete přivést krávu k řece, aby se napila, ale nemůžete ji donutit pít…
K dosažení úspěchu je nutná podpora ostatních lidí – chcete-li se stát úspěšnými, dosáhnout života bez hranic, musíte se naučit získat podporu druhých.
Lidé vždy podporují určitého člověka dobrovolně, nebo ho nepodporují vůbec
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ke svému úspěchu, budete skoro vždy do určité míry závislí na podpoře druhých lidí…

  • vedoucí je odkázán na to, zda jeho podřízení budou následovat jeho nařízení…
  • obchodník je odkázán na to, zda od něj lidé budou kupovat…
  • politik je odkázán na to, zda jej voliči budou volit…
  • apod.

“Skoro vždy” píši proto, že některé věci samozřejmě zvládnete udělat sami bez jakékoliv pomoci či intervence.
Na druhou stranu je toho skutečně málo, co jsme schopni udělat jen samotni, pokud se nám jedná o skutečný a trvalý úspěch.
Je proto potřeba klást si otázku: “Jak dosáhnu toho, aby mě ostatní podporovali?”

Člověk totiž není ve většině případů vyzdvihován na vyšší stupínky shora, ale postupuje ze zdola…

Dnes nikdo nemá čas a trpělivost, aby jiného vytahoval na žebříčku úspěchu stupeň po stupni, schod za schodem, krok za krokem nahoru.
Na vyšší stupně jsme posunování těmi, kteří nás považují za příjemné, přátelské a přívětivé lidi a podporují nás pro to, protože jim to jednoduše dává smysl nás podporovat…
Jinými slovy, jsme-li k ostatním opravdově laskaví, příjemní a nápomocní, pak nás ostatní jako takového člověka skutečně vnímají a laskavý člověk se jednoduše zvedá snadněji…
PAMATUJTE: Čím výše máte namířeno, tím déle Vám to bude trvat, než se tam dostanete a tím více bude lídí, které na své cestě potkáte, stejně jako bude více těch, kteří Vám buď pomohou, nebo Vám pomoc jednoduše odepřou…
A to, jak se rozhodnou, záleží na tom, kdo jste.
Potřebujete tedy působit tak, aby byli dobrovolně ochotni pomoci Vám tam, kam se chcete dostat, protože snažit se všechno zvládnout samotni, to si zaděláváte na pěkně dlouhý a vzdálený úspěch…
 

Jak tedy zvýšit svůj vliv na ostatní…?

Úvodem bych rád uvedl, že nejde o žádnou manipulaci či nekalé taktiky či strategie.
Jde zejména o to, abyste si uvědomili, že máte vliv na to, jak se chováte a myslíte a jak díky tomu na druhé působíte, což má zase za následek jejich reakci…

1. Získejte vliv skrze respekt…

Abyste mohli mít stále větší vliv na ostatní, musíte nejdříve dosáhnout toho, aby Vás respektovali, důvěřovali Vám a jednoduše Vás měli rádi – nikdo nebude úzkostlivě naslouchat člověku, kterého nemá rád a ještě menší ochotu projeví, pokud jej budete o cokoliv žádat…
Zkuste:

  • se více o ostatní zajímat – proč by se někdo měl zajímat o Vás, dokud se nedokážete upřímně zajímat Vy o ně?
  • být milí, usmívejte se, buďte pozitivní a udělejte dobrý dojem…
  • si pamatovat jména ostatních – zejména těch, kteří se Vám představili…
  • být příjemným a přívětivým konverzujícím, pokládejte otázky, dobře a aktivně poslouchejte a navazujte v hovoru na to, co Vám lidé říkají…
  • povzbuzovat ostatní, pochvalte na nich to, co se Vám skutečně líbí, snažte se, aby se ve Vaší přítomnosti cítili skutečně pohodlně a uvolněně…
  • ve vhodné chvíli se druhých dotkněte na rameni či ruce a posuňte svou úroveň vzájemné komunikace na vyšší úroveň…

2. Zvyšte svůj vliv tak, že pokládáte otevřené otázky a skutečně nasloucháte odpovědím…

Stanete-li se pečlivým posluchačem, lidé to poznají, protože budete reagovat relevantně k tomu, o čem mluvili a to je nejlepší způsob jak ukázat, že Vás skutečně zajímají…
Říká se tomu aktivní naslouchání a ukazuje to Váš skutečný zájem o rozhovor samotný a o osobu, se kterou tent rozhovor vedete.

3. Pokuste to, co máte na srdci ukázat v takovém úhlu pohledu, který je blízký tomu, ke komu mluvíte…

Budete-li pokládat otevřené otázky, bude to pro Vás mnohem snadnější, protože lidé Vám sami řeknou, co je pro ně důležité…
A pak ideje, které chcete s druhými komunikovat postavit do světla jejich vlastního zájmu.
Pamatujte vždy na to, že to, co zajímá Vás nemusí nutně zajímat i ostatní.
Když se však naučíte komunikovat své ideje z jejich vlastního úhlu pohledu a jejich zájmu, budete mít neuvěřitelný úspěch.

4. Větší vliv budete mít, pokud pomůžete ostatním uvidět ty možnosti, které pro ně Váš návrh má.

Podobně jako předchozí bod: Nedávejte na první místo své vlastní zájmy…
Dejte na první místo zájmy ostatních, umožněte jim vidět, jak se to, po čem touží, může splnit prostřednictvím Vašeho návrhu – to je Vaše odpovědnost, ukázat jim to, co máte tak, aby to chápali jako neodmítnutelnou výhodu pro sebe sama…
Jasně, že také získáte, pokud společně začnete spolupracovat, ale Vy jste až ti druzí v pořadí – nejdříve získají ostatní.
Pochopíte-li to a začnete se tím řídit, nebude existovat žádné omezení, které by Vám bránilo dosáhnout svých snů…

5. Mějte sebevědomí ohledně svých návrhů a Váš vliv se zvýší…

Pokud Vy samotni nevěříte svému návrhu, jak můžete očekávat, že budou ostatní lidé.
U Vás to začíná a Vy musíte být dobrým a rozhodnutým průvodcem, který ukazuje cestu a zároveň ostatní provede přes “nebezpečná” místa…
Nejdříve Vy musíte plnohodnotně a bezezbytku věřit svému návrhu.
Nebudete-li, ostatní s tím budou mít také potíže.
Pracujte na svém přesvědčení, pracujte na svém sebevědomí

6. Vždy respektujte názory druhých i když jsou odlišné od těch Vašich a vyhněte se za každou cenu hádce…

Protože ta Vás nikam nedovede.
Možná vyhrajete samotnou hádku, ale rozhodně zapomeňte na to, že se s Vámi daný člověk bude nadále bavit, takže stejně prohrajete.
No a když prohrajete v hádce, ztratíte možnost druhé ovlivnit, takže prohrajete také…
Navíc hádat se je neuvěřitelně vysilující…
Nehádejte se tedy vůbec….

7. Pokud jste udělali chybu, není lepší cesty, než to jednoduše přiznat a omluvit se.

Nic Vám neuškodí více jako to, že se budete snažit dětinsky chybu skrývat a nepřevezmete za ní odpovědnost nebo ji dokonce svalovat na někoho jiného…
To není způsob, jak budovat důvěryhodnost, respekt a přátelství…
Uvědomte si, že jsme lidé – všichni děláme chyby, a jediný způsob, jak projevit svou dospělost a odpovědnost je přiznat svou chybu a omluvit se.

8. Pokuste se být otevření – nemá smysl hrát nějaké skryté manipulační hry…

Mnohem účinnější je, pokud zvolíte přístup otevřených očekávání.
Vždy se snažte otevřeně a upřímně zjistit očekávání druhých, stejně jako čistě komunikujte očekávání svá vlastní…
Není nic horšího, než zkazit celý slibně se rozvíjející vztah tím, že každý účastník má svá nevyřčená očekávání, která logicky nemohou být naplněna a pak vznikají zbytečná nedorozumění naplněná emocemi…
Raději tomu předejděte tím, že budete chtít znát očekávání druhých a stejně tak odhalíte ta vlastní – uvolní to komunikaci a posílí Váš vztah za splnění ještě jedné podmínky: Nebudete-li si brát osobně, když se Vaše očekávání v nějakém bodě neztotožňují…
 
Doufám, že je to nápomocné…
Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti.
Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes google plus či facebook nebo navštivte mé osobní stránky
 
Přeji hezký den
PS: Chcete-li zlepšit své dovednosti v mezilidské komunikaci, pak Vám doporučujeme, abyste si stáhnuli nový ebook Magická slova Mistrů života, kde najdete celou jednu kapitolu o vlivu a akční cvičení s konkrétními kroky.
 

Další doporučené informace na téma Jak zvýšit svůj vliv…