Vnitřní klid nebo strach – souvislosti s rokem 2012

„Stav světů byl, je a bude vždy takový, jaké jsou myšlenky bytostí, které je obývají“

 Výrok Platóna z povídky Eduarda Tomáše – Růžový elixír

„Myšlenky a city dávají formu našemu životu. Podle kvantové fyziky jsou myšlenky energetickými částečkami a emoce přestavují energetické vlnění. Fyzikové zjistili, že myšlenky se dají uvést do pohybu pouze emocionální energií nebo-li vlněním.“

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Robert E. Detzler

V poslední době mě navštěvují klienti, kteří zažívají pocity strachu a bezmoci. Neví, co si počít. Někdy ví a někdy jen tuší, odkud se jejich strach bere a proč. Jedná se o různé podoby strachu – z nedostatku, z finanční krize, z transformace, ze změny, z budoucnosti, ze stáří, z bezmoci, ze smrti, z nemoci, z lidí, z nadvlády, z negativních zpráv v médiích apod.

Jaké souvislosti má tento strach s právě probíhající transformací? Při terapii se snažím zjistit všechny důvody i prapůvodní příčiny.

Strach „ani nevím z čeho a proč“ – příklad z praxe

Nedávno u mě byla klientka, která trpěla bezdůvodným strachem. Na první pohled k tomu neměla žádný důvod. I když byla zdravá, největší obavy měla z nemoci a z následné smrti.

Pro ni to byla skutečná emoce, kterou naplno prožívala. Takový stav by se dříve nebo později na jejím zdraví zcela jistě podepsal. Pomocí metody SRT jsem mohla její programy strachu prozkoumat, zjistit důvod jejich vzniku a následně požádat „Vyšší já“ o „vyčištění“. Pro klientku bylo důležitou součástí sezení vědomé pochopení souvislostí mezi minulým a současným životem.

„Pročistíme-li energie minulých životů, v důsledku kterých dnes trpíme problémy, strachy a fobiemi, můžeme se všech těchto nemocí zbavit a fyzické tělo i emoce vyléčit.“Robert E. Detzler

Současné programy strachu tedy často pocházejí z minulých životů, kdy jsme se ocitali v těžkých situacích, při zániku měst, celých kultur i kontinentů a kdy špatná volba lidí znamenala katastrofu.

Podle mayského kalendáře má být období kolem roku 2012 dobou velkých změn, které nemusí znamenat konec světa, ale spíše konec podoby světa tak, jak ho známe. Hodně se o tomto období píše, lidé dostávají spoustu rozporuplných informací a ocitají se ve strachu a nejistotě. Proč tedy máme mít strach pokud jsme si těmito zkušenostmi v minulosti již prošli? Zkoumání minulých životů ukazuje jak je důležité se správně rozhodnout. A opět jsme postaveni před volbu. Jako kdysi.

Jaká je to volba?

Na jedné straně použití veliké moci, schopností a síly ve vlastní prospěch, ale zároveň v neprospěch druhých bytostí, celku, přírody, planety.
Na straně druhé moudré použití vlastních darů ve prospěch všeho a všech, pro rozkvět dané civilizace ve spolupráci s přírodou, s planetou, s přírodními bytostmi, využití přírodních darů s vděčností a láskou …
Je to volba mezi dobrem a zlem.

Co můžeme konkrétně udělat pro dnešní i budoucí dobu?

Volíme ve svém nitru, ve svém srdci. Svými postoji. Ne to, co někomu řekneme nebo napíšeme, ale jak je to doopravdy, jak je to v nás právě teď. Každý sám za sebe. Pro svět v míru a hojnosti se můžeme rozhodnout.
Co můžeme sami dělat, když máme pocit, že jsme uvízli v chaosu a nemáme sílu se z něho dostat? Když si myslíme, že už nic nemá smysl, vždyť je to stejně všechno jedno, už nemůžeme udělat ani krok? Když nemáme nikoho po ruce, kdo by nám pomohl? Co si počít, když už ničemu nevěříme a nemáme důvod jít dál? Když jsme se ztratili ve tmě nebo v mlze a nevidíme další cestu? 
Zkusme najít vnitřní sílu, světlo v sobě a nebo pokud to nejde, požádejme o pomoc Boha, Krista, Ducha, Absolutno, vnitřního mistra, síly světla apod…

„Víra v pomoc vyšších sil a touha jim sloužit ochraňuje… Strach a starost předej svému vyššímu Já. Pomodli se k Bohu a medituj. Uvědom si: Bůh je s tebou stále. Jsi trvale v moci Boží, uvědom si to a ničeho se neboj.“ Eduard Tomáš

Jde o to, obstát se ctí. Záleží na tom, co vytváříme, co dáváme, co z nás vychází, co vyzařujeme, jaké myšlenky tvoříme. Každá dobrá myšlenka se počítá a stojí za to se přimknout k dobru, jak nejlíp nám to jde. Tvoříme si tím svůj život. Za sebe sama i za společnost. Najděme to nejlepší v nás. 
Máme strach z roku 2012? Měli bychom vědět, že je v našich silách utvářet si svoji vlastní budoucnost. Strachem to tedy nevylepšíme. Zkusme pozorovat svoje myšlenky a nejprve rozlišovat pozitivní od negativních. Zkrátka co nečastěji, nejlépe a neustále pozorovat, co z nás vychází, co vytváříme. Sem patří např. myšlenky poděkování a lásky. Vše jak nejlépe to jde, jak nejlépe to umíme.

„….jediný význam je poznat, že jsme duchovní bytosti s nekonečným potenciálem, to co děláme v tomto životě k vyrovnání naší energie jako učení a růst, je důležité, protože jsme součástí většího celku a skutečně celek ovlivňujeme. Vědění dává jedinci větší smysl, než jen existovat ze dne na den.“ Robert E. Detzler