Voda: Co si o ní myslí Masaru Emoto?

Masaru Emoto není hydrolog ani profesionální fotograf….

Přesto jeho fotografie vodních krystalů, nad kterými se tají dech, oblétly celý svět. Emoto věří, že voda je schopna přijímat a nést informace.
Říka: “Struktura krystalů zobrazuje přímé následky láskyplného, či naopak destruktivního myšlení…
To může změnit nejen nás, ale i celý svět.
Masaru Emoto se narodil v japonské Jokohamě, kde také později vystudoval mezinárodní vztahy. Poprvé ho napadlo začít zkoumat vodu a její schopnost nést informace po vyšetření magnetickou rezonancí.
„Tento přístroj předává informace kapalinám formou vibrací,” vysvětluje svou inspiraci.
Úspěšná léčba ho přivedla k domněnce, že nosičem informací je voda. „Každá informace je pouze vibrace, z níž vzniká energie.
Na tomto pojetí je založena i teze o vlivu myšlenek a emocí na náš zdravotní stav.” Emoto zastává názor, že s vodou je to stejné. Naše emoce a myšlenky se otiskují do vody, která je pak přenáší do těla.

Láska je ta nejlepší informace…

Informace, která je vodou nesena, také ovlivňuje tvar jejího zmrzlého krystalu. „Láskyplné myšlenky, nesoucí pozitivní energii, ovlivní vodu tak, že po zmrazení vzniknou krásné krystaly,” vysvětluje Emoto.
Ve svých výzkumech došel k zajímavým závěrům. Ne každý vzorek vody je schopen vytvořit krystal. Ať už z důvodu znečištění, vystavení negativním myšlenkám nebo kvůli jinému znehodnocení.
Emoto odebral vzorky pitné vodovodní vody téměř ze všech koutů Japonska. Zjistil, že voda z kohoutku většinou krásné celistvé krystaly nevytvoří, narozdíl od vody přírodní, minerální. S vodou, která krystaly nevytvořila, provedl experiment.
„Před modlitbou byla voda v přehradě Fudžiwara špinavá.
Odebrali jsme vzorek vody a vzniklý krystal se podobal tváři trpícího člověka v agonii. Po modlitbě jsme vodní krystaly fotografovali znovu. Výsledkem byl oslnivý krystal s aureolou uprostřed.”
Dokáže tedy lidské vědomí proměnit špinavou vodu v přehradě?

Zdravý optimista, nemocný pesimista?

Masaru Emoto získal doktorát také v oboru alternativní medicíny na Open International University na Srí Lance. Své poznatky z pozorování vody propojuje s alternativní léčbou.
Vyvinul přístroj, který je schopen měřit a analyzovat energii člověka (hado) a s jeho pomocí dokáže odhalovat skryté příčiny onemocnění. Ve svých knihách popisuje některé z nich.
Zdůrazňuje, jak je důležité zachovávat si pozitivní myšlení. Nemoc podle něj reaguje na negativní emoce.
„Nejsem lékař, nicméně věřím, že lékaři by měli být současně filosofy. Jsem přesvědčen, že lékařův hluboký vhled a soucit pomáhá pacienta vyléčit. Dokáže-li se nemocný člověk zbavit negativních emocí, bude schopen využívat svých sebeléčivých schopností,” uzavírá optimista Emoto.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Fenomén “vodních krystalů”

I když se na první pohled může zdát celý fenomén “vodních krystalů” banální záležitostí a tak říkajíc již mnohokrát obehranou písničkou, nejde v žádném případě o nějakou pouhou novou podobu spásné alternativní medicíny (Emoto fenomén vzniku krystalů přisuzuje působení hado.
Hado lze chápat jako univerzální životní sílu proudící vesmírem.
Termín “hado” je rovněž ukryt v podtitulu anglického vydání knihy – Healing And Discovering Ourselves), ale spíše o filosofický koncept zdůrazňující za pomocí důkazního materiálu – fotografií – známou skutečnost, že můžeme své okolí (své bližní, přírodu a také vodu) pozitivně či negativně ovlivňovat, že se naše úsilí či lhostejnost zrcadlí v okolním světě (změny “zdravotního stavu vody” lze sledovat prakticky v reálném čase, dnes jsou již zdokumentovány individuální i kolektivní úspěšné pokusy s ozdravováním velkých vodních ploch, například jezer, v nichž se pročisťuje voda, mizí sinice atd. atd. “pouze” působením modliteb a meditací), a že je pouze na našem rozhodnutí, zda budeme působit ve prospěch života, nebo proti němu.

Proč bezmyšlenkovitě vyslovíme jed a jen s ostychem lék?

  • Tisíce slov denně promluví každý  z nás.
  • Tisíce slov slyšíme ze všech stran.
  • Tisíce emocí, která slova s sebou nesou se dnes vpily do našeho podvědomí.

A pouze člověk, který se naučí vládnout svým slovům, bude opravdově vládnout i svému životu.Věříte, že slova mají vliv na to, jak se cítíme?
S téměř každým slovem, které kdy promluvíme je spojen nějaký pocit či obraz.
S každým slovem se nese zvuková vibrace, kterou vnímáme. A tak každé slovo byť jen myšlené uvádí do pohybu to, jak se právě cítíme.

Zaposlouchejte se do slov jako vděčnost, naplnění, odpuštění, otřesné, děsivé, hrůzné.

Zachytili jste ten rozdíl?
První tři byla vlahým deštěm, vlídným a pokojným, ta zbylá vás naopak znepokojivě stahovala dolů.
Čtěte pomaleji a jen na několik vteřin se u každého slova pozastavte – otřesné, děsivé, hrůzné, vděčnost, naplnění, odpuštění.
Dokonce můžete mít sex nebo zažít milování….
Naše slova mají vliv na to, jak se cítíme i jak se na věci díváme.

Smrt i život jest v moci jazyka…

Každý hovoříme na dvou úrovních.
Tou první je, když  promlouváme sami k sobě. V duchu volíme své myšlenkové a slovní reakce na to, co vidíme. Kolem vás projíždí spěšně sanitka, velmi hlasitě houká. Co si v duchu povíte? „To je hrůza to houkání, přestaň!“ nebo „Prosím, dojeď včas…“.
Opakujete si stále v duchu: „Jsem hrozný, jsem strašná, to nedokážu, na to nemám“?
Soustavně tím tvoříte to, jak se cítíte. A pokud se tak budete cítit, bude to skutečné…
Druhou úrovní pak jsou slova, která vyslovíme nahlas.
Necháme, aby je druzí slyšeli, ale současně je slyšíme i my sami. Nelze opakovaně říkat druhým: „Věřím v Tebe“ aniž byste tak nepozvedli víru sami v sebe.
Vše, co vyslovíme, je nesmírně mocné a máme odpovědnost za svá slova ke každému, kdo je zaslechne. Díky slovům můžete být člověkem, který rozzáří místnost, když do ní vejde.
Ale také tím, kdo ji rozzáří, když z ní odejde.

Pokud začnete pozorovat…

Pokud začnete dnes pozorovat svá slova či myšlenky a bude to pro vás opravdu důležité, přistihnete se, kolikrát za den sami sebe uvádíte do nálady, kterou v nejmenším nechcete.
V takovém okamžiku se zastavte a nahlas povězte některé pozitivní prohlášení: „Jsem dobrý člověk, hluboce děkuji, mám Tě rád, lepší se to, cítím se lépe…“
A pokud je to třeba, několikrát si jej opakujte. Svými slovy máte plný vliv na váš postoj a emoce. A váš postoj a emoce mají společného vše s vaším životním úspěchem.
Vládněte dobře svým slovům a budete opravdově vládnout i svému životu.

Pár dalších informací na závěr…

Masaru Emoto se inspiroval sněhovým krystalem a uvědomil si, že právě ve zmrzlé krystalové formě nám voda ukazuje svou celou a skutečnou podstatu.
V roce 1994 se jeho laboratoři v Tokiu po mnoha pokusech a omylech podařilo pořídit první fotografii vodního krystalu. Od té doby bylo těchto fotografií pořízeno několik desítek tisíc.
Bylo také provedeno velké množství zkoušek a pokusů v souvislosti s různými tématy, jako je „kvalita vody”, „dopad negativních a pozitivních slov na vodu”, „vliv hudby, obrázků, písmen nebo textů” nebo „síla různých druhů modlitby”.
Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo motlitby mají vliv na strukturu vodního krystalu, což naznačuje, že skutečně ovlivňují naši hmotnou realitu.
Díky fotografii krystalu se hypotéza, že voda je schopná podržet i přenášet informace, stala viditelnou pro všechny. Vzhledem ke své nádheře jsou vodní krystaly ve stabilní a harmonické podobě navíc úžasným uměleckým dílem, které mnoho lidí chytne za srdce.

Chtěli byste se s panem Emoto setkat osobně?

Masaru Emoto napsal několik knih jako Poselství skrytá ve vodě (“The Hidden Messages in Water”), Skutečná síla vody (“The True Power of Water”), Miluj sám sebe (“Love Thyself”) a Podoba lásky (“The Shape of Love”) a v současné době je autorem světových bestsellerů, jehož jméno se objevilo i v seznamu nejprodávanějších knih listu New York Times.
Knižní tituly, které vyšly v ČR: Skutečná síla vody, Voda a léčivá síla modlitby, Léčivá síla vody, Zázračná síla vody.
Krystaly vody se objevují rovněž ve filmu s názvem Co my víme? (“What the Bleep Do We Know?”), který si získal velkou pozornost publika a několik filmových cen po celém světě.