Výzvy – jak jim čelit?

Čelíte v současné době ve svém životě výzvám?

Tyhle dny tu jsou opravdové výzvy, kterým musím mnoho z nás čelit – v práci, doma, ve vztazích, s penězi, s rodinou, se zařizováním bydlení, a tak dále.

Výzvy sami o sobě, i ty nejobtížnější, nejsou obvykle opravdovým problémem.

Tím problémem je náš vztah k nim, který způsobuje tu obtížnost a trápení.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Zamyslete se nad tím, jaký by byl váš život, vaše vztahy a vaše kariéra, kdybyste si neztěžovali nebo odmítali výzvy, když se před vámi objeví.

Pro mnoho z nás, včetně mě, by to udělalo věci mnohem odlišné a mnohem více příjemné.

Já neobhajuji předstírání, jak je vše „OK“ když to není pravda.

Příliš optimistický pohled nám také nepomůže.

Nicméně, ta otázka v životě nezní, zdali budeme čelit nebo nebudeme čelit výzvám, ale co budeme dělat a jak budeme reagovat tváří tvář výzvám, které se objeví?

Opravdu se vyhýbáme řešení obtížných věcí a učení se z nich tím, že hrajeme roli oběti a neuznáme naše skutečné pocity nebo jim čelíme přímo, přiznáme si naše pocity a vybereme si možnost poučit se ze zkušeností?

To vše je pouze na nás.

Na naší cestě života, růstu a úspěchu se všichni setkáváme s překážkami.

Mnoho z těch nejúspěšnějších a nejnaplněnějších lidí, kteří kráčeli po této planetě, čelilo nepředstavitelným překážkám.

Co kdybychom si raději vážili těchto výzev? Pamatujte si, že vážit si nezbytně neznamená mít něco rád nebo si to užívat. Znamená to, že dokážeme rozeznat hodnotu té věci.
Zde je seznam věcí, kterých si můžeme vážit, pokud půjde do tuhého.

  1. Výzvy nám často dají důležitý ohlas o tom, kdo a kde jsme.
  2. Výzvy nám ukazují kontrast a pomáhají nám vážit si věcí, kterou jdou lehce.
  3. Výzvy nám dovolují probudit se a všimnout si těch všech dobrých věcí, které se kolem nás dějí, a my jim nevěnovali patřičnou pozornost.
  4. Výzvy jsou téměř vždy skvělou příležitostí se učit, růst a zlepšovat se.
  5. Výzvy nám dávají příležitost dostat se do kontaktu s emocemi, vzít za ně zodpovědnost a umět je opravdu vyjádřit.

Učením se, jak si vážit našich výzev a vidět v nich příležitosti, získáváme zpátky sílu ze situací a okolností v našem životě.

Naše schopnost vážit si překážek – potíží, učit se z nich a používat je v náš prospěch, nám dává důležitý pohled do toho, kdo jsme a jak vytvořit úspěch a naplnění vědomím a záměrným způsobem.

Výzvy jsou všudypřítomné...

Co můžete dělat

Co si můžete vážit na těchto výzvách?Udělejte si seznam těch největších výzev ve vašem současném životě.

  • Co se z nich učíte?
  • Čeho jste si schopni vážit díky těmto věcem? 

Pokud to budete hledat, budete schopni najít spoustu věcí, které bude stát za to, si je vážit.

Tím, že si budeme vážit naše výzvy, nám dovolí je přijat, učit se z nich a hlavně si z nich vzít sílu.

Tohle nám připomene, že my jsme autory našich životů – ne okolnosti, kterým čelíme.