Vzdělání a jeho dopad na myšlení generace dnešní doby

Většině lidí se dostane vzdělání ve školách, které vytvořila vláda. Pouze několika jedincům se podaří získat individuální vzdělání, jež získají od své rodiny, přátel či samostudiem a změní jim to myšlení, což změní celý jejich život.

Individuální vzdělání – rozkvět myšlení…

Je to typ vzdělání, kterému se učí velmi málo lidí. Lidé s tímto druhem vzdělání hodnotí věci z více úhlu pohledu.
Být úspěšný znamená vidět příležitosti tam, kde ostatní jen procházejí. Mají odlišný způsob myšlení. Většina společnosti je nechápe a nedokáže využít jejich potenciál do doby, než se jim podaří geniální ideje uvést do života.
Najdeme stovky příběhu ze současnosti i z minulosti, kdy někteří byli propuštěni z práce, odešli ze školy, někteří skončili na ulici a o několik let později vybudovali velká impéria a stali se slavnými.
např.Walt Disney než se stal slavným filmovým producentem slýchal v roce 1927 od studia MGM, že Mickey Mouse nikdy nemůže být úspěšný, protože velká myš na obrazovce by mohla strašit ženy.
Mít individuální vzdělání je velice těžké. Tito jedinci si uvědomují skutečnou pravdu a ztrácí iluzi o krásném a spravedlivém světě.
Někteří to nedokáží unést, budou cítit beznaděj a zradu. Celková situace se ještě zhorší pokud se naučí tento typ vzdělání samostudiem a nepředala jim ho jejich rodina.

Institucionální vzdělání – úpadek myšlení…

Tento typ vzdělání má přibližně 95% lidí.
Jsou to všichni lidé, kteří chodí do školy a do zaměstnání. Nemají schopnost podnikat.
Jsou pod kontrolou vládou, která řídí náš již nefunkční školský systém. Je to velký problém.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Kolik nadaných dětí máme ve školách. Ale většina z nich to nikam nedotáhne – proč?

Odpověď je jednoduchá, nemají dostatečnou péči.
Učitele je hodnotí jako celek (celek tvoří třídu). Další problém jsou také přeplněné třídy. Učitele nemají možnost se jednotlivým žákům věnovat, vyučování probíhá celkově a tím ovšem neobjeví u žáků talent.
Nemají šanci  se prosadit individuálně, nerozvíjejí jejich schopnosti a proto zůstanou průměrní.
Žáci jenž jsou nadaní se stávají terčem posměšku a také i šikany, poněvadž vybočují z řady. Ti slabší, co to nedokáží unést se zařazují zpátky do průměru.
Kolik mohlo být nových vynálezů, schopných podnikatelů a mnoho dalších výjimečných lidí, kdyby myšlení bylo podporováno?
Je důležité pochopit, že pokud chcete to nikam dotáhnout je potřeba změnit vzdělání na individuální, jedině tam dosáhnete nadprůměrných výsledku.

Změnit způsob myšlení a trénovat ho!

Školský systém funguje tak, jak dobře se jedinec naučí látku (biflováním) podle určitého zadání a pokud se podle zadání nenaučíme přijde trest nebo jiná forma potrestání.
Žákům se snižuje sebevědomí, mají větší strach že neuspějí.
Samozřejmě to vede pak ke zhoršení jejich výsledků.
Jsme nuceni se učit tyto věci automaticky, nemáme možnost o nich přemýšlet,zda je vůbec jiná odpověd než má být v zadání.
Náš mozek funguje podle určitého vzorce, který pak používáme celý život. A tenhle způsob přemýšlení postupuje z jedné generace na druhou.

Chcete dosahovat nadprůměrných výsledků?

Chcete být výjimeční ve svém oboru ?
Změňte způsob vašeho myšlení a vybočte z řady!!
Mějte individuální vzdělání a dosáhněte svého vrcholu, jedině tak uspějete.