ZA SVÉ EMOCE SI MŮŽEME SAMI

Když mě zaskočí protivná prodavačka, nepříjemný úředník, naštve manžel,…. a já mám pak zkaženou náladu, tak si za to můžu sama?

Že mi ujel autobus? A ne ten řidič?

Děkuji pěkně, tohle jsem tedy slyšet nechtěla.

Zdráhala jsem se přijmout tuto informaci. Ono je to pohodlné, vinit z mého zklamání někoho jiného.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Třeba toho řidiče. Přece mi ujel on, tak jak si za to mohu sama?

Docela jednoduše.

Moje emoce jsou vázány na moje myšlenky.

A moje myšlenky si vytvářím sama. Takže, když zůstanu u toho řidiče autobusu, honí se mi v hlavě, že je to šupák, zmetek a další hanlivé výrazy.

Roste ve mně vztek. Když pak přijdu do práce a líčím to kolegům, znovu se více a více neštvávám.

Čím více se tím zabývám, tím více se udržuji ve stavu naštvanosti. A emoční spirála se roztáčí.

Moje myšlenky vyvolají emoci, ta ovlivní moje chování a na to reaguje okolí.

Reakce okolí zase vyvolá nějaké moje myšlenky, ty vyvolají emoci,……

Kruh se uzavírá.

Myšlenka – emoce – chování – vztah – myšlenka – emoce – chování – vztah. Takhle pořád dokola se to cyklí.

Když si emoce způsobuji sama, mohu si tedy „způsobit“ i ty, které mě uvedou do klidu nebo do opačné nálady. Když znám tento mechanismus, nemusím setrvávat v „blbé náladě“ celý den, týden, měsíce, roky.

Člověk si někdy pamatuje léta, jak ho někdo naštval, jak se s někým pohádal a stále má z této situace v sobě emoční stopu. Někdy i s dotyčným nemluví. A ten už si dávno nepamatuje, co se tehdy přihodilo.

Potřebuji tento kruh rozetnout. Jak?

To nás učí Nenásilná komunikace 

Jak píše lektorka Helena Kurzweilová, cituji:

„Nenásilná komunikace je pro mě cesta, jak mohu porozumět projevům druhého člověka a vyjádřit své pochopení, aniž s jeho postojem musím souhlasit. Je pro mne možností, jak oddělit člověka od jeho názoru a vytvářet tak zdravé vztahy nezatížené zbytečným balastem názorového nesouladu. Současně mi umožňuje svobodně vyjádřit svůj pohled na danou věc s citem a empatií. Obojí je důležité pro nalezení společně vyhovujícího řešení.“

Co dodat?

Přijďte se to učit s námi, přihlásit se můžete na této adrese

Lepší vztahy za to opravdu stojí.

Těšíme se na Vás.