Víra jako základ sebedůvěry

Rád bych začal citátem Thomase Jeffersona:

Ve věcech stylu plav s proudem, ale ve svých zásadách buď pevný jako skála.

Není vždy snadné dostát svému přesvědčení, protože nás ovlivňuje nejen veřejnost, ale i naši přátelé a naše rodina.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Přesto, tento citát v sobě skrývá mnoho moudrosti. Co je ale nejtěžší je mít odvahu přiznat, jaká je skutečně vaše víra, i když si nejste jisti, jak ji ostatní přijmou.

Nekažte si zbytečně den

Moje první reakce na tento citát byla rozdělit jej na dvě části. První část, tu o plavání s proudem, chápu tak, že se člověk nemá obtěžovat každou drobností. Často můžeme naše problémy řešit odlišným způsobem. Většinou jde spíše o naše preference než o to, co je dobré a co je špatné.

Když řešíte nějakou situaci, kde jste schopni naplnit svůj záměr jiným způsobem než je obvyklé, zeptejte se sami sebe – jaký dopad bude mít, když to udělám jinak? Pokud nezjistíte žádný pozitivní dopad, pak tento způsob zahoďte a „plavte s proudem“.

Víra je základ

Druhá část citátu vybízí čtenáře, aby si stáli za svým přesvědčením. Pokud se někdo pokouší změnit sám sebe, musí naprosto věřit tomu, co dělá. Tento závazek není možné někomu nařídit, ani mu nemůže dostát někdo, kdo plně nevěří tomu co dělá. Musí být „pevný jako skála“. Tento závazek musí být založen na tom kdo jste, co se vám dobře dělá a vědomí toho, čeho chcete dosáhnout.

Nezáleží na tom, ve které části vaší životní cesty se právě nacházíte. Použijte tento citát jako průvodce. Možná budete pokračovat v cestě, která vás pomalu a jistě vede k vašim cílům.

Na druhou stranu, pokud budete zjišťovat, že se zlobíte nad vším co vás v životě potkává, zeptejte se sami sebe – které z těchto věcí, kvůli kterým se zlobím, za to stojí? Ty, které ano, zkuste dělat jiným způsobem, způsobem se kterým budete spokojenější.

Jde o vás

Pamatujte, že nakonec jde vždy o vás a vaši důvěru, že vaše víra má smysl. Když budete stavět na základu vaší opravdové víry, nezáleží na tom jak bude cesta obtížná, protože všechny překážky překonáte.